pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Burmistrz Miasta Lipna


   

 

Paweł Banasik
Burmistrz Miasta Lipna

Wybrany został w wyborach bezpośrednich 30 listopada 2014 roku.
Zaprzysiężony został 9 grudnia 2014 roku roku podczas II Sesji Rady Miejskiej w Lipnie.

Kontakt:
54 288 42 11             email: burmistrz@umlipno.pl

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 12.00 - 16.00

Przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków  w Urzędzie Miejskim w Lipnie zajmuje się 
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego, pokój nr 4 (parter), tel. 54 288 45 52,  e-mail: romanski@umlipno.pl

      
    1. Burmistrz jest kierownikiem zakładu pracy – w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Burmistrz zatrudnia i zwalnia pracowników Urzędu.
2.    Stosunek pracy z Burmistrzem powstaje z chwilą otrzymania zaświadczenia o wyborze i złożenia wobec Rady Miasta ślubowania.
3.    Do podstawowych obowiązków i  uprawnień Burmistrza należy w szczególności:
1)    akceptowanie projektów uchwał  rady i przedkładanie ich komisjom i radzie,
2)    określenie sposobu wykonywania uchwał,
3)    gospodarowanie mieniem komunalnym,
4)    nadzór nad realizację budżetu Gminy i wspólna odpowiedzialność wraz z Skarbnikiem za zachowanie dyscypliny budżetowej,
5)    kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
6)    reprezentowanie Gminy na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w sprawach należących do Gminy,
7)    pełnienie funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników
Urzędu oraz  jednostek organizacyjnych Gminy oraz realizowanie polityki kadrowej,
8)    organizowanie właściwego funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
9)    zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty,
10)    rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między jednostkami organizacyjnymi urzędu,
11)    wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
12)    wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
13)    udzielanie pełnomocnictw i upoważnień pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,
14)    podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać życiu i bezpieczeństwu publicznemu Gminy,
15)    wydawanie zarządzeń, w szczególności wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu,
16)     udział oraz udzielanie wyjaśnień podczas posiedzeń rady, komisji rady oraz innych statutowo powołanych organów,
17)    zatwierdzanie zakresów czynności pracowników Urzędu.Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
AdministratorAdministratorAdministrator
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
7 sierpnia 2007 r. 19:3023998


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
18 grudnia 2014 r. 13:07 Edycja Przemysław Rogeński
1 października 2009 r. 13:50 Edycja Przemysław Rogeński
10 sierpnia 2007 r. 10:00 Edycja Przemysław Rogeński
7 sierpnia 2007 r. 19:30 Dodanie Administrator
18 grudnia 2014 r. 13:07 Edycja Przemysław Rogeński
1 października 2009 r. 13:50 Edycja Przemysław Rogeński
10 sierpnia 2007 r. 10:00 Edycja Przemysław Rogeński
7 sierpnia 2007 r. 19:30 Dodanie Administrator
Pokaż więcej