pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2010


 

Zarządzenie Nr 1/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 05 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: przyjęcia regulaminu porządkowego Cmentarza Komunalnego Miasta Lipna i Gminy Lipna, połóżonego w Złotopolu. więcej...

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 1a/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 05 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 22/09 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 2/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku. więcej...

 

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
Zał. Nr 3 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 3/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 02 lutego 2010 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 4/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie: ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2010 r. w MOPS w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4a/10
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 5/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 lutego 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipno na rok 2010. więcej...

 

Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...


Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 6/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 lutego 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 7/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

w sprawie:używania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych, zwrotu kosztów z tego tytułu oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podruży służbowej. więcej...

Zał. Nr 1 więcej....
Zał. Nr 2 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 8/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 02 marca 2010 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2010 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 9/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 02 marca 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 22/09 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie oraz wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 wiecej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 10/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 11/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie: sposobu reprezentowania Gminy Miasta Lipna we wspólnotach mieszkaniowych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 12/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2009 rok. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 12a/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasto Lipno na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1     więcej...
Zał. Nr 1.1  więcej...
Zał. Nr 2     więcej...
Zał. Nr 2.1  więcej...
Zał. Nr 3     więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 13/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 01 kwietnia 2010 roku

w sprawie: powołania Komisji pryetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 14/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 06 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Lipno. więcej...

Zał. Nr 1.                    więcej...
Zał. do regulaminu    więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

 

Zarządzenie Nr 15/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 06 kwietnia 2010 roku

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom, wiceprezesom (zastępcom prezesów), głównym księgowym spółek prawa handlowego, w których udział Gmina Miasta Lipna przekracza 50% kapitału zakładowego oraz ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 15a/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 kwietnia 2010 roku

 

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 16/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 11 maja 2010 roku

 

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 17/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 01 kwietnia 2010 roku

 

 

w sprawie: powołania Komisji pryetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 18/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2010 roku

 

 

w sprawie:ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Lipno. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 19/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 maja 2010 roku

 

 

w sprawie:powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 20/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 maja 2010 roku

 

 

w sprawie:ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni w Lipnie. więcej...

 

Zał. Nr 1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 21/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 maja 2010 roku

 

 

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 22/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 maja 2010 roku

 

 

w sprawie:powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 23/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 07 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie:wyznaczenia komisji przetargowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 24/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 14 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 25/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 czerwca 2010 roku

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 26/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 16 czerwca 2010 roku

 

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

 

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 27/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 czerwca 2010 roku

 

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 28/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 czerwca 2010 roku

 

 

w sprawie:odwołania członka obwodowej komisji wyborczej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 29/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 09 lipca 2010 roku

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie (z późniejszymi zmianami w zarządzeniu nr 62/2009 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 01 października 2009 roku). więcej...

Zał. Nr 1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 30/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 19 lipca 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 31/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 lipca 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

 

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 32/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 sierpnia 2010 roku

 

w sprawie: podstawowych założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na rok 2011 oraz wprowadzenia "Instrukcji planowania budżetu miasta Lipna na rok 2011". więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
Zał. Nr 3 więcej...
Załcyniki do Instrukcji planowania budżetu na 2011 rok. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 33/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 18 sierpnia 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 34/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 września 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 35/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 września 2010 roku

 

w sprawie: uruchomienia lokaty weekendowej. więcej...

 ______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 36/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 29 września 2010 roku

 

zmienające uchwałę w sprawie budżetu mista na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 37/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 1 października 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 38/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 4 października 2010 roku

 

w sprawie: regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych - kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipno. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. do Regulaminu więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 39/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 września 2010 roku

 

w sprawie: zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miasta i Urzędu Miejskiego w Lipnie z dnia 12 czerwca 2007 roku. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 40/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 października 2010 roku

 

w sprawie: powołania składu komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. więcej...

________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 41/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 25 października 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 42/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 12 listopada 2010 roku

 

w sprawie: projektu budżetu miasta Lipna na 2011 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 43/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 listopada 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2,1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 43a/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 9 listopada 2010 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia deratyzacji. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 44/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 listopada 2010 roku

 

zmienające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 45/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 listopada 2010 roku

 

w sprawie: powołania skadu komisji  ds. pryzynawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 46/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówiebnia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 47/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 48/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 49/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 6 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: powołania Lidera Gminnego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie miasta Lipna. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 50/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 13 grudnia 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 51/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 52/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realzacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 53/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 17 grudnia 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1    więcej...
Zał. Nr 1.1 więcej...
Zał. Nr 2    więcej...
Zał. Nr 2.1 więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 54/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udyielenie yamwienia publicynego. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 55/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 22 lipca 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 56/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 30 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: dokumentacji opisującej zasady rachunkowości dla Budżetu Gminy Miasta i Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 57/10

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 31 grudnia 2010 roku

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 więcej...
______________________________________________________________________________________________
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07376516


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej