pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Dotacje dla Niepublicznych Placówek Oświatowych


Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2024 wynosi : 1 552,26 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 1 164,20 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 620,91 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 287

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 18

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 18

-liczba dzieci z Ukrainy : 2

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 20 styczeń 2024 r.


Podstawowa kwota dotacji
i statystyczna liczba uczniów

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2023 wynosi : 1 498,94 

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 1 124,20 

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 599,57 

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 268,01

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 20,98

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 14

-liczba dzieci z Ukrainy : 2

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 31 październik 2023 r.


Podstawowa kwota dotacji

i statystyczna liczba uczniów

 

Ogłoszenie o pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczbie uczniów

 

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2022 wynosi : 1 299,54 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 974,66 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 519,82 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 263

- statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 15            

- liczba dzieci z Ukrainy: 5                                                                                      

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 14

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

- w miesiącu pierwszej aktualizacji

- w październiku roku budżetowego

- w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 30 kwiecień 2023 r.


Podstawowa kwota dotacji

i statystyczna liczba uczniów

 

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczbie uczniów

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2022 wynosi : 1 322,88 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli –

992,16 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 529,15 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 263,01

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 19,99

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 14,01

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 31 styczeń 2023 r.


Podstawowa kwota dotacji

i statystyczna liczba uczniów

 

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczbie uczniów

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2022 wynosi : 1 326,23 

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 994,67 

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 530,49 

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 260,01

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 19,99

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 14,01

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 31 październik 2022 r.


Podstawowa kwota dotacji

i statystyczna liczba uczniów

 

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczbie uczniów

 

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2022 wynosi : 1 329,54 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 997,16 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 531,82 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 258

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 20

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 14

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 30 czerwca 2022 r.


Podstawowa kwota dotacji

i  statystyczna liczba uczniów

                                   

Ogłoszenie o drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczbie uczniów

Burmistrz Miasta Lipna na postawie art.46 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2020r. Poz.17) ogłasza co następuje:

1.Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2021 wynosi : 1 090,08 zł

2.Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka – 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli –817,56 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego – 436,03 zł

3.Statystyczna liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 264,68

-statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych : 15,31

-statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 9,99

Aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami :

-w miesiącu pierwszej aktualizacji

-w październiku roku budżetowego

-w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Lipno, 29 października 2021 r.


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów w 2021roku

Burmistrz Miasta Lipna na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.2029) ogłasza, co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2021 wynosi : 1087,49 zł

2. Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka- 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli

    - 815,62 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

   - 434,99 zł

3. Statystyczna  liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 272

 - statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych: 10

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 8

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się  zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- w miesiącu pierwszej aktualizacji

- w październiku roku budżetowego

- w dowolnym miesiącu roku budżetowego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Lipno, 31.03.2021 r.


            Burmistrz Miasta Lipna na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.2029) ogłasza, co następuje:

 

1. Podstawowa kwota dotacji dla 1 dziecka miesięcznie na rok 2021 wynosi : 899,65 zł

2. Wysokość dotacji dla niepublicznych placówek wynosi:

a) dotacja dla 1 dziecka- 75% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli

    - 674,74 zł

b) dotacja dla 1 dziecka – 40% podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

   - 359,86 zł

3. Statystyczna  liczba dzieci uwzględniona do naliczenia dotacji : 272

 - statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych: 10

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju : 8

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się  zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- w miesiącu pierwszej aktualizacji

- w październiku roku budżetowego

- w dowolnym miesiącu roku budżetowego – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Lipno, 18.01.2021 r.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Mariusz WoźniakMariusz WoźniakMariusz Woźniak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
20 grudnia 2007 r. 12:49226376


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
30 kwietnia 2024 r. 07:28 Edycja strony Krzysztof Derwiński
22 stycznia 2024 r. 11:18 Edycja strony Krzysztof Derwiński
6 listopada 2023 r. 09:38 Edycja strony Krzysztof Derwiński
3 listopada 2023 r. 12:07 Edycja strony Krzysztof Kuberski
3 listopada 2023 r. 12:07 Edycja strony Krzysztof Kuberski
3 listopada 2023 r. 12:06 Edycja strony Krzysztof Kuberski
3 listopada 2023 r. 12:06 Edycja strony Krzysztof Kuberski
4 maja 2023 r. 08:01 Edycja strony Krzysztof Derwiński
31 stycznia 2023 r. 12:16 Edycja strony Krzysztof Derwiński
31 października 2022 r. 08:25 Edycja strony Krzysztof Derwiński
Pokaż więcej