pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2024


Zarządzenie Nr 1/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 stycznia 2024 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. treść Zarządzenia nr 1/ 2024
Załącznik do Zarządzenia nr 1/ 2024 treść Załącznika

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2024 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzlienie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 2/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2024 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 3/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 4/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 5/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2024/ 2025. treść Zarządzenia nr 6/ 2024
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/ 2024 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/ 2024 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. treść Zarządzenia nr 7/ 2024
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/ 2024 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lutego 2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2023 r. treść Zarządzenia nr 8/ 2024
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/ 2024 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 marca 2024 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 9/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 marca 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2024 roku. treść Zarządzenia nr 10/ 2024
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/ 2024 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 marca 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) treść Zarządzenia nr 11/ 2024
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/ 2024 treśc Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 marca 2023 roku

w sprawie: delegowania przedstawiciela Burmistrza Miasta Lipna do udziału w zgromadzeniu publicznym oraz upoważnienia do wydania decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia. treść Zarządzenia nr 12/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonywanie w 2024 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. Zarządzenie nr 13/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. treść Zarządzenia nr 14
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 z dnia 26 marca 2024 roku treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie.treść Zarządzenia nr 15/ 2024
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/ 2024 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/ 2024 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 3

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 5
Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIejskiego w Lipnie
Załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 7
Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 8

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policjię osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej. treść Zarządzenia nr 16/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2023 rok. treść Zarządzenia nr 17/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok. treść Zarządzenia nr 18/ 2024
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 18/ 2024 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/ 2024 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 18/ 2024 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/ 2024 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 18/ 2024 treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 kwietnia 2024 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. treść Zarządzenia nr 19/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok. treść Zarządzenia nr 20/ 2024
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 20/ 2024 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/ 2024 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 20/ 2024 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/ 2024 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 20/ 2024 treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2024 r. treść Zarządzenia nr 21/ 2024
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/ 2024 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok. treść Zarządzenia nr 22/ 2024
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 22/ 2024 treśc Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/ 2024 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 22/ 2024 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/ 2024 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 22/ 2024 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/ 2024 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku. treść Zarządzenia nr 23/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 maja 2024 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2024 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. treść Zarządzenia nr 24/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok. treść Zarządzenia nr 25/ 2024
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 25/ 2024 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/ 2024 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 25/ 2024 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/ 2024 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 25/ 2024 treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 maja 2023 roku

w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Toyoty Proace Verso. treść Zarządzenia nr 26/ 2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2023 roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok. treść Zarządzenia nr 28/ 2024
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 28/ 2024 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/ 2024 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 28/ 2024 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/ 2024 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 28/ 2024 treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2023 roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07361816


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej