pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Komisarza Rządowego za rok 2006 i 2005


 

Zarządzenie Nr 1/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Gminy Miasta Lipna
z dnia 23 sierpnia 2005r.

w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 2/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2005r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej

Zał. do Zarządzenia


 

Zarządzenie Nr 3/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 15 września 2005r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej

Zał. do Zarządzenia

 


 

 Zarządzenie Nr 4/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 15 września 2005r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 5/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 23 września 2005r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2005r. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 6/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 30 września 2005r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy miasta Lipna na 2005r. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 7/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 30 września 2005r.

zmieniające Zarzadzenie Nr 5/2002 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16.12.2002r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości miasta Lipna oraz zakładowego planu kont dla budżetu miasta, jednostek organizacyjnych, środków specjalnych i funduszy celowych. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 8/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 12 października 2005r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 9/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 12 października 2005r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 10/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Lipna na 2006r. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 11/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 16 listopada 2005r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

   


 

Zarządzenie Nr 12/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 13/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 02 grudnia 2005r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 14/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 01 grudnia 2005r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej 


 Zarządzenie Nr 15/B/2005
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie: określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miasta Lipna. więcej 


 Zarządzenie Nr 16/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 10 stycznia 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 17/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 20 stycznia 2006r.

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lipnie "Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie" więcej

 


 Zarządzenie Nr 18/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 15 lutego 2006r.

w sprawie: powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Lipna w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006 przez organizacje prowadzące dzisłalność pożytku publicznego. więcej

 


 Zarządzenie Nr 19/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 02 marca 2006r.

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 20/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 08 marca 2006r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

 


 

 

 Zarządzenie Nr 21/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2006r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lipna za 2005r. więcej

 


Zarządzenie Nr 22/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 06 kwietnia 2006r.

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej

 


Zarządzenie Nr 23/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 08 marca 2006r.

w sprawie: wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

 


Zarządzenie Nr 24/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 12 maja 2006r.

w sprawie: odwołania zastępcy burmistrza. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 25/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 12 maja 2006r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 33/2003 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej
 


 

Zarządzenie Nr 26/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 15 maja 2006r.

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 27/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 16 maja 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 28/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 23 maja 2006r.

w sprawie: wyznaczenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy. więcej 


Zarządzenie Nr 29/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 29 maja 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej 


Zarządzenie Nr 30/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 29 maja 2006r.

w sprawie: Przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 31/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 32/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2006r.

w sprawie: powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 33/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2006r.

w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej

 


 

 

 Zarządzenie Nr 34/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2006r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 17/B/2006 Burmistrza Komisarza Rządowego dla miasta Lipna w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Lipnie "Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie" więcej

 


 

 

Zarządzenie Nr 35/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 06 lipca 2006r.

w sprawie: ustalenia kwoty partycypacji zakupu okularów korygujących dla pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 36/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 33/2003 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 37/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 18 lipca 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 38/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 31 lipca 2006r.

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

 


 

 

Zarządzenie Nr 39/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej 


  Zarządzenie Nr 40/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 25 lipca 2006r.

w sprawie: powołania członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmiany Zarządzenia Nr 33/B/2006 Burmistrza Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z 29 czerwca 2006r. w sprawie Powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. więcej 


 Zarządzenie Nr 41/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 31 lipca 2006r.

w sprawie: zakładowych zasad prowadzenia gospodarki samochodowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 42/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 11 sierpnia 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

 

 Zarządzenie Nr 43/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 11 sierpnia 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 44/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 14 sierpnia 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 45/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 04 września 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 46/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 04 września 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 47/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 12 września 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 48/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 12 września 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 49/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 22 września 2006r.

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcia postępowania sprawdzającego. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 49a/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 11 września 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 50/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 26 września 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

  


 

 Zarządzenie Nr 51/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 03 października 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 52/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 03 października 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 53/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 20 października 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 54/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 02 listopada 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej


 

 

 Zarządzenie Nr 55/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 03 listopada 2006r.

w sprawie: powołanie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. więcej


 

Zarządzenie Nr 56/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 08 listopada 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 57/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 07 listopada 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 58/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 08 listopada 2006r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 59/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2006r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta Lipna na 2007 rok. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 60/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 17 listopada 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 61/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 17 listopada 2006r.

w sprawie: powołanie składy komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 62/B/2006
Burmistrza-Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna
z dnia 20 listopada 2006r.

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więce 


 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07376516


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej