pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2021


Zarządzenie Nr 1/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie: w związku z zakończeniem prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku, w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 1/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie: określenia zasad i trybu udzielenia zamówienia publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych netto.treść Zarządzenia nr 2/ 2021
Załącznik do Zarządzenia nr 2/2021 treść Załacznika
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 treść Załącznika nr 4
Załącznik nr 5 treść Załącznika nr 5

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekreacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2021/2022.treść Zarządzenia nr 3/2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/ 2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/ 2021
treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie MIasta Lipna. treść Zarządzenia nr 4/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 stycznia 2021 roku

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.  treść Zarządzenia nr 5/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie:Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz pracy Komisji Przetargowych. treść Zarządzenia nr 6/ 2021
Regulamin udzielania zamówień publicznych treść regulaminu
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/ 2021 treść załacznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/ 2021 treść załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6/ 2021 treść załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 6/ 2021 treść załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 6/ 2021 treść załącznika nr 5

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok. treść Zarządzenia nr 7/ 2021
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 7/ 2021 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/ 2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 7/ 2021 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2021 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 7/ 2021 treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lutego 2021 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lipnie treść Zarządzenia nr 8/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/ 2021 treść załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lutego 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Katarzyny Ostrycharz. treść Zarządzenia nr 9/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9a/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lutego 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia systemu realizacji Projektu "Przebudowa boiska rekreacyjno- sportowego w Lipnie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. treść Zarządzenia nr 9a/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9a/ 2021 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 10/ 2021
BURMISTRZA MIASTA LIPNA
z dnia 1 marca 2021 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Lipna dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 treść Zarządzenia nr 10/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 11/ 2021
BURMISTRZA MIASTA LIPNA
z dnia 1 marca 2021 roku

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Lipnie treść Zarządzenia nr 11/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 marca 2021 roku

w sprawie:ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Renault Traffic. treść Zarządzenia nr 12/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 marca 2021 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok. treść Zarządzenia nr 13/2021
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 13/2021 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2021 treść Załacznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 13/2021 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2021 treść Załącznika nr 2
Załacznik do nr 2.1 do Zarządzenia nr 13/2021
treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 marca 2021 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek czynszowych za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 14/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 marca 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2020 r. treść Zarządzenia nr 15/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/ 2021 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Krzysztofa Derwińskiego. treść Zarządzenia nr 16/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko:strażnik miejski. treść Zarządzenia nr 17/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 marca 2021 roku

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów niejawnych w zakresie zmiany lub zniesienia klauzuli tajności oraz zmiany okresu ochrony. treść Zarządzenia nr 18/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/ 2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/ 2021 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia do stosowania: Planu technicznego przystosowania oraz przemieszczenia urzędu na stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny lub w przypadku wystąpienia szczególnych zagrożeń uniemożliwiających kontynuowanie działalności w dotychczasowym miejscu pracy. treść Zarządzenia nr 19/2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2021 treść Załącznika nr 1

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkrusu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2021 roku. treść Zarządzenia nr 20/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za rok 2020.treść Zarządzenia nr 21/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 17 z dnia 17.03.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: strażnik miejski. treść Zarządzenia nr 22/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 kwietnia 2021 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 23/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 kwietnia 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmiot prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) treść Zarządzenia nr 24/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/ 2021
treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 kwietnia 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2021 r. treść Zarządzenia nr 25/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/ 2021 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok. treść Zarządzenia nr 26/ 2021
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 26/ 2021 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/ 2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 26/ 2021 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/ 2021 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 26/ 2021
treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. treść Zarządzenia nr 27/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie:rozstrzygnięcia otwartego konkrusu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. treść Zarządzenia nr 28/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 maja 2021 roku

w sprawie: zasad i trybu udziału w przedsięwzięciu polegającym na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna, w tym budynków wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw i osób fizycznych, które będzie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w latach 2021- 2023. treść Zarządzenia nr 29/ 2021
Załącznik do Zarządzenia nr 29/ 2021
treść Załącznika

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. treść Zarządzenia nr 30/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia7 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu upowszechiania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. treść Zarządzenia nr 31/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 32/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie do poświadczenia odpisów dokumentów. treść Zarządzenia nr 33/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 czerwca 2021 roku

w sprawie: określenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 34/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/ 2021 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 35/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Lipno jest organizatorem. treść Zarządzenia nr 36/2021
Uzasadnienie treść Uzasadnienia

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.treść Zarządzenia nr 37/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie:zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok. treść Zarządzenia nr 38/ 2021
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 38/2021 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 38/2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 Zarządzenia nr 38/2021 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 Zarządzenia nr 38/2021 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 Zarządzenia nr 38/2021
treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021-2026. treść Zarządzenia nr 39/ 2021
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 39/ 2021 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/ 2021
treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 lipca 2021 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. treść Zarządzenia nr 40/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lipca 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 41/ 2021 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lipca 2021 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 42/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lipca 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2021 r. treść Zarządzenia nr 4 3/ 2021
Załacznik nr 1 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie:włączenia na terenie Gminy Miasta Lipna syren alarmowych. treść Zarządzenia nr 44/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 sierpnia 2021 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok. treść Zarządzenia nr 45/ 2021
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 45/ 2021 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/ 2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 45/ 2021 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/ 2021 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 45/ 2021 treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 sierpnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 46/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 sierpnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 47/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 48/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2021 roku. treść Zarządzenia nr 49/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie:wprowadzenia do użytku „Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Miasta Lipna”. treść Zarządzenia nr 50/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie: włączenia na terenie Gminy Miasta Lipna syren alarmowych. treść Zarządzenia nr 51/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 52/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 września 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków oraz określenia wzorów formularzy dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Lipna na 2022 rok. treść Zarządzenia nr 53/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/ 2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 53/ 2021 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 września 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 54/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej. treść Zarządzenia nr 55/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie: uruchomienia systemu teleinformatycznego "LIPA". treść Zarządzenia nr 56/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu. treść Zarządzenia nr 57 /2021
Uzasadnienie do zarządzenia nr 57/ 2021 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 57/ 2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do zarządzenia nr 57/ 2021 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/ 2021 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021- 2026. treść Zarządzenia nr 58/ 2021
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 58/ 2021 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/ 2021 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia systemu realizacji Projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020. treść Zarządzenia nr 59/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/ 2021 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59A/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia systemu realizacji Projektu "Modernizacja budynku kina oraz utworzenie Muzeum Kina Niemego w Lipnie" w ramach Rewitalizacji obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020. treść Zarządzenia nr 59A
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59A/ 2021 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 października 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków oraz określenia wzorów formularzy dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Lipna na rok 2022. treść Zarządzenia nr 60/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/ 2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 61/ 2021 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 października 2021 roku

w sprawie: nieodpłatnego przekazania samochodu strażackiego Jelcz 004 M numer rejestracyjny CLI 23 NH stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie.treść Zarządzenia nr 61/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 61/ 2021 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 października 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 62 z 2021 roku

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 października 2021 roku

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych KPRM zakupionych w ramach projektu "pl.ID- Polska ID karta". treść Zarządzenia nr 63/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia założeń dotyczących przetwrzania danych osobowych przez Centrum Usług Wspólnych Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 64/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 64/ 2021 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 października 2021 roku

w sprawie:podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2021 r. treść Zarządzenia nr 65/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/ 2021 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 66/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 67/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie: w związku z zakończeniem prac związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku, w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 68/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok. treść Zarządzenia nr 69/ 2021
Uzasadnienie do zarządzenia nr 69/ 2021 treśc uzasadnienia
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69/ 2021 treść załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do zarządzenia nr 69/ 2021 treść załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69/ 2021 treść załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do zarządzenia nr 69/ 2021 treść załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie: projektu budżetu miasta Lipna na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. treść Zarządzenia nr 70/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 listopada 2021 roku

w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Dacia Duster. treść Zarządzenia nr 71/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 listopada 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Alarmowej ustalającej zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w Urzędzie Miejskim w Lipnie. treść Zarządzenia nr 72/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 grudnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 73/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 grudnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 74/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 grudnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej, która ustali wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Lipna na 2022 rok. treść Zarządzenia nr 75/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 76/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 grudnia 2021 roku

w sprawie: wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. treść Zarządzenia nr 76/ 2021
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 76/ 2021 treść Uzasadnienia

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 77/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 78/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 78/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 79/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. treść Zarządzenia nr 79/ 2021
Załącznik do Zarządzenia nr 79/ 2021 treść Załącznika

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 80/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok. treść Zarządzenia nr 80/ 2021
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 80/ 2021 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/ 2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 80/ 2021 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 80/ 2021 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 81/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2021- 2026. treść Zarządzenia nr 81/ 2021
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 81/ 2021 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/ 2021 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 82/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 82/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 83/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Lipnie. treść Zarządzenia nr 83/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 84/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia z 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. treść Zarządzenia nr 84/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 85/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchmości na lata 2020- 2024. treść Zarządzenia nr 85/ 2021
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07352716


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej