pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 / 12 lipca 2020 (II tura) Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - maj 2020 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2021


Zarządzenie Nr 1/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie: w związku z zakończeniem prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku, w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 1/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie: określenia zasad i trybu udzielenia zamówienia publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych netto.treść Zarządzenia nr 2/ 2021
Załącznik do Zarządzenia nr 2/2021 treść Załacznika
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 treść Załącznika nr 4
Załącznik nr 5 treść Załącznika nr 5

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekreacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2021/2022.treść Zarządzenia nr 3/2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/ 2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/ 2021
treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie MIasta Lipna. treść Zarządzenia nr 4/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 stycznia 2021 roku

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.  treść Zarządzenia nr 5/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 stycznia 2021 roku

w sprawie:Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz pracy Komisji Przetargowych. treść Zarządzenia nr 6/ 2021
Regulamin udzielania zamówień publicznych treść regulaminu
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/ 2021 treść załacznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/ 2021 treść załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6/ 2021 treść załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 6/ 2021 treść załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 6/ 2021 treść załącznika nr 5

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lutego 2021 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok. treść Zarządzenia nr 7/ 2021
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 7/ 2021 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/ 2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 7/ 2021 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2021 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 7/ 2021 treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lutego 2021 roku

w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lipnie treść Zarządzenia nr 8/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/ 2021 treść załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lutego 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Katarzyny Ostrycharz. treść Zarządzenia nr 9/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 10/ 2021
BURMISTRZA MIASTA LIPNA
z dnia 1 marca 2021 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Lipna dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2021-2027 treść Zarządzenia nr 10/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 11/ 2021
BURMISTRZA MIASTA LIPNA
z dnia 1 marca 2021 roku

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Lipnie treść Zarządzenia nr 11/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 marca 2021 roku

w sprawie:ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Renault Traffic. treść Zarządzenia nr 12/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 marca 2021 roku

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok. treść Zarządzenia nr 13/2021
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 13/2021 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2021 treść Załacznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 13/2021 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 13/2021 treść Załącznika nr 2
Załacznik do nr 2.1 do Zarządzenia nr 13/2021
treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 14/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 marca 2021 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek czynszowych za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 14/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 marca 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2020 r. treść Zarządzenia nr 15/ 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/ 2021 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Krzysztofa Derwińskiego. treść Zarządzenia nr 16/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko:strażnik miejski. treść Zarządzenia nr 17/ 2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 marca 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia do stosowania: Planu technicznego przystosowania oraz przemieszczenia urzędu na stanowisko kierowania w zapasowym miejscu pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny lub w przypadku wystąpienia szczególnych zagrożeń uniemożliwiających kontynuowanie działalności w dotychczasowym miejscu pracy. treść Zarządzenia nr 19/2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2021 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 19/2021

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2021 roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07016


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej