pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2020


Zarządzenie Nr 1/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszcęcia postępowania sprawdzającego. treść Zarządzenia Nr 1/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. treść Zarządzenia nr 2/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. treść Zarządzenia Nr 3/ 2020
Uzasadnienie treść uzasadnienia do Zarządzenia Nr 3/ 2020
Załącznik 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 3/ 2020
Załącznik 1.1 treść Załącznika nr 1.1 do Zarządzenia Nr 3/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021. treść Zarządzenia nr 4/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie: likwidacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 5/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 124 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania (dwa-1) przy Urzędzie Miejskim w Lipnie. treść Zarządzenia nr 6/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2020 roku. treść Zarządzenia nr 7/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 lutego 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. treść Zarządzenia nr 8/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. treść Zarządzenia nr 9/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450t.j.) treść Zarządzenia nr 10/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 10/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 11/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lutego 2020 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 12/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Miasta Lipna treść Zarządzenia nr 13/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 13/ 2020
Załącznik nr 2 treść Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 13/ 2020
Załacznik nr 3 treść Załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 13/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. treść Zarządzenia nr 14/ 2020
Uzasadnienie treść Uzasadnienia do Zarządzenia nr 14/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 14/ 2020
Załącznik nr 2 treść Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 14/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11.01.2019 roku w sprawie określenia zasad użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna, ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia jazd lokalnych lub podróży służbowej oraz zwrotu kosztów z tego tytułu. treść Zarządzenia nr 15/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu MIasta za IV kwartał 2019 r. treść Zarządzenia nr 16/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 16/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 17/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 marca 2020 roku

w sprawie: zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie. treść Zarządzenia nr 18/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2020 roku

w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifkacji wojskowej. treść Zarządzenia nr 19/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2020 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. treść Zarządzenia nr 20/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 marca 2020 roku

w sprawie: zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 21/ 2020
Uzasadnienie: treść Uzasadnienia do Zarządzenia nr 21/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej do oceny prac konkursu plastycznego "Obrona Cywilna wokół nas" treść Zarządzenia nr 22/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 22/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia przepisów porządkowych na terenie Gminy Miasta Lipna w przedmiocie ograniczenia uczestnictwa i przemarszów w konduktach pogrzebowych. treść Zarządzenia nr 23/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 marca 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia osób do pełnienia służby Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 24/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 marca 2020 roku

w sprawie: powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. treść Zarządzenia nr 25/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021. treść Zarządzenia nr 26/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 26/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2019 rok. treść Zarządzenia nr 27/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie: ustalenia wzoru upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dla strażników Straży Miejskiej w Lipnie. treść Zarządzenia nr 28/2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 28/ 2020
Załącznik nr 2 treść Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 28/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania sportu w 2020 roku. treść Zarządzenia nr 29/ 2020
Uzasadnienie treść Uzasadnienia do Zarządzenia nr 29/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne pdomioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. treść Zarządzenia nr 30/2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lipnie. treść Zarządzenia nr 31/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. treść Zarządzenia nr 32/ 2020
Uzasadnienie treść Uzasadnienia do Zarządzenia nr 32/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32/ 2020
Załącznik nr 1.1 treść Załącznika nr 1.1 do Zarządzenia nr 32/ 2020
Załącznik nr 2 treść Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 32/ 2020
Załącznik nr 2.1 treść Załącznika nr 2.1 do Zarządzenia nr 32/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33 / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 maja 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczącyh wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2020 r. treść Zarządzenia nr 33/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 33/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie: organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Lipna w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terroryrstycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. treść Zarządzenia nr 34/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 35/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej.treść Zarządzenia nr 36/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych bądź najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 37/ 2020
Załącznik treść Załącznika do Zarządzenia nr 37/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie: Instrukcji prowadzenia i rozliczania mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską w Lipnie. treść Zarządzenia nr 38/ 2020
Załącznik treść Załącznika do Zarządzenia nr 38/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39 / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 maja 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 39/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 maja  2020 roku

w sprawie: zmiany regulaminu Straży Miejskiej w Lipnie. treść Zarządzenia nr 40/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41 / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. treśc Zarządzenia nr 41/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. treść Zarządzenia nr 42/ 2020
Uzasadnienie treśc Uzasadnienia do Zarządzenia nr 42/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 42/ 2020
Załącznik nr 2 treść Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 42/ 2020
Załącznik nr 2.1 treśc Załącznika nr 2.1 do Zarządzenia nr 42/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 czerwca 2020 roku

w sprawie: ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miejskiego w Lipnie. treść Zarządzenia nr 43/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 43/ 2020
Załącznik nr 2 treść Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 43/ 2020
Załącznik nr 3 treść Załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 43/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 44/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzeia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Lipna jest organizatorem. treść Zarządzenia nr 45/ 2020
Uzasadnienie treść Uzasadnienia do Zarządzenia nr 45/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46 / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. treśc Zarządzenia nr 46/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47 / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. treśc Zarządzenia nr 47/ 2020
Uzasadnienie treśc Uzasadnienia do Zarządzenia nr 47/ 2020
Załącznik nr 1 treśc Załacznika nr 1 do Zarządzenia nr 47/ 2020
Załącznik nr 1.1 treśc Załącznika nr 1.1. do Zarządzenia nr 47/ 2020
Załącznik nr 2 treśc Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 2 do Zarządzenia nr 47/ 2020
Załącznik nr 2.1 treśc Załącznika nr 2.1 do Zarządzenia nr 2.1 do Zarządzenia nr 47/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020- 2026. treśc Zarządzenia nr 48/ 2020
Uzasadnienie treść Uzasadnienia do Zarządzenia nr 48/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 48/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. treść Zarządzenia nr 49/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lipca 2020 roku

w sprawie:zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. treść Zarządzenia nr 50/ 2020
Uzasadnienie treść Uzasadnienia do Zarządzenia nr 50/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 50/ 2020
Załącznik nr 1.1 treśc Załacznika nr 1.1 do Zarządzenia nr 50/ 2020
Załącznik nr 2 treśc Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 50/ 2020
Załącznik nr 2.1 treśc Załącznika nr 2.1 do Zarządzenia nr 50/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. treśc Zarządzenia nr 51/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. treśc Zarządzenia nr 52/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. treśc Zarządzenia nr 53/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. treść Zarządzenia nr 54/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treśc Zarządzenia nr 55/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 56/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2020 roku. treść Zarządzenia nr 57/ 2020
Załącznik nr 1 treśc Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 57/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych. treśc Zarządzenia nr 58/ 2020
Załącznik nr 1 treśc Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 58/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59 / 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych. treśc Zarządzenia nr 59/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lipca 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2020 r. treśc Zarządzenia nr 60/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 60/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 lipca 2020 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Komendant Straży Miejskiej w Lipnie. treśc Zarządzenia nr 61/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. treść Zarządzenia nr 62/ 2020
Uzasadnienie treśc Uzasadnienia do Zarządzenia nr 62/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 62/ 2020
Załącznik nr 1.1 treść Załącznika nr 1.1 do Zarządzenia nr 62/ 2020
Załącznik nr 2 treśc Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 62/ 2020
Załącznik nr 2.1 treśc Załącznika nr 2.1 do Zarządzenia nr 62/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63 /2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: określenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 63/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 63/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64 /2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Lipna dotyczących Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2021 rok. treśc Zarządzenia nr 64/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 64/ 2020
Załącznik nr 2 treść Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 64/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65 /2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 sierpnia 2020 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. treść Zarządzenia nr 65/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr /2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67 /2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 sierpnia 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 67/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2020 roku. treść Zarządzenia nr 68/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69 /2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 69/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: włączenia na terenie Gminy Miasta Lipna syren alarmowych. treść Zarządzenia nr 70/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 września 2020 roku

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 71/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72 /2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 września 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 72/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 września 2020 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta lipna z dnia 22 października 2010 roku w sprawie powołania składu komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 73/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr /2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie: powołania Zespołu do opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Miasta Lipna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" treść Zarządzenia nr 75/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 76/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 września 2020 roku

w sprawie:założeń do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na 2021 rok. treść Zarządzenia nr 76/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 76/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.treść Zarządzenia nr 77/ 2020
Uzasadnienie treść Uzasadnienia do Zarządzenia nr 77/ 2020
Załącznik nr 1 treść załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 77/ 2020
Załącznik nr 1,1 treść załącznika nr 1.1 do Zarządzenia nr 77/ 2020
Załącznik nr 2 treść załacznika nr 2 do Zarządzenia nr 77/ 2020
Załącznik nr 2,1 treść załącznika nr 2.1 do Zarządzenia nr 77/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 78/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 wrześnnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020-2026.treść Zarządzenia nr 78/ 2020
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 78/ 2020 treść uzasadnienia do Zarządzenia nr 78/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 78/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 79/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa.treść Zarządzenia nr 79/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 80/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie: powołania składu komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej na terenie Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 80/ 2020
Załącznik nr 1 treść załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 80/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 81/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 października 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2020 r. treść Zarządzenia nr 81/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 81/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 82/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 października 2020 roku

w sprawie:  upoważnienia p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. treść Zarządzenia nr 82/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 83/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 83/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 84/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. treść Zarządzenia nr 84/2020
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 84/2020 treść Uzasadnienia do Zarządzenia nr 84/2020
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 84/2020 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 84/2020
Załącznik nr 1.1. do Zarządzenia nr 84/2020 treść Załącznika nr 1.1 do Zarządzenia nr 84/2020
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 84/2020 treść Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 84/2020
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 84/2020 treść Załącznika nr 2.1 do Zarządzenia nr 84/2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 85/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego treść Zarządzenia nr 85/2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 86/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 listopada 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej, która ustali wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2021 rok. treść Zarządzenia nr 86/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 87/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie:projektu budżetu miasta na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. treść Zarządzenia nr 87/ 2020
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 88/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. treść Zarządzenia nr 88/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 89/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Podinspektor ds. obsługi rady miejskiej i promocji miasta. treść Zarządzenia nr 89/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 90/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Podinspektor ds. realizacji podatków i opłat. treść Zarządzenia nr 90/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 91/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. treść Zarządzenia nr 91/ 2020
Uzasadnienie treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91/ 2020 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 91/ 2020 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 91/ 2020 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 91/ 2020 treść Załącznika nr 2.1

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 92/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 grudnia 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówenia publicznego. treść Zarządzenia nr 92/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 93/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 grudnia 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 93/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 94/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 94/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 95/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 95/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 96/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 96/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 97/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miejskim w Lipnie.treść Zarządzenia nr 97/ 2020
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 97 2020 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 98/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 grudnia 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Karoliny Strużyńskiej. treść Zarządzenia nr 98/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 99/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. treść Zarządzenia nr 99/ 2020
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 99/2020 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 100/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020- 2026.treść Zarządzenia nr 100/ 2020
Uzasadnienie treść Uzasadnienia do Zarządzenia nr 100/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 100/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 101/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok.treść Zarządzenia nr 101/ 2020
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 101 /2020 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 101/2020 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 101/ 2020 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 101/ 2020 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 101/2020
treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 102/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020-2026. treść Zarządzenia nr 102/ 2020
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 102/ 2020 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 102/ 2020 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 103/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie: zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipnie wykonującym prace przy monitorach ekranowych. treść Zarządzenia nr 103/ 2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 104/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. treść Zarządzenia nr 104/ 2020
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 104/ 2020 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 104/ 2020 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 5
Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 6
Załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 7
Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 8

 


 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07352716


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej