pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lipnie - 19 luty 2023 r. Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 / 12 lipca 2020 (II tura) Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - maj 2020 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2023


Zarządzenie Nr 1/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2023 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. treść Zarządzenia nr 1/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny Wniosków o dofinansowanie składanych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. treść Zarządzenie nr 2/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 stycznia 2023 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 3/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/ 2023 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 4/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 5/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalena specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 6/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2023/ 2024. treść Zarządzenia nr 7/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/ 2023 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 1/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lutego 2023 roku

w sprawie: określenia zasad użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna, ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia jazd lokalnych lub podróży służbowej oraz zwrotu kosztów z tego tytułu. treść Zarządzenia nr 9/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/ 2023 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2023 roku. treść Zarządzenia nr 10/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. treść Zarządzenia nr 11/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 12/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) treść Zarządzenia nr 13/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2022 r. treść Zarządzenia nr 14/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 lutego 2023 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 15/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 15/ 2023 treść Uzasadnienia
Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 15/ 2023 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 marca 2023 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. treść Zarządzenia nr 16/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2023 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie.treść Zarządzenia nr 17/ 2023
Załącznik do Zarządzenia nr 17/ 2023 treść Załącznika

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 18/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 18/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/ 2023 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2022 rok. treść Zarządzenia nr 19/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. Zarządzenie nr 20/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 20/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 20/ 2023 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20/ 2023 treść Załącznika nr 4

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023- 2027. treść Zarządzenia nr 21/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 21/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. treść Zarządzenia nr 22/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu treść Zarządzenia nr 23/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego treść Zarządzenia nr 24/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 marca 2023 roku

w sprawie: wydawania skierowań na badania lekarskie strażaków OSP z terenu Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 25/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/ 2023 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej. treść Zarządzenia nr 26/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2023 roku. treść Zarządzenia nr 27/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie:zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 28/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Załącznika nr 4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 maja 2023 roku

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie. treść Zarządzenia nr 29/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 maja 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie.treść Zarządzenia nr 30/ 2023
Załącznik do Zarządzenia nr 30/ 2023 treść Załącznika

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 31/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 maja 2023  roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 32/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie: kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanym w Gminie Miasta Lipna wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową "KZN- Toruński" sp. z.o.o. z siedzibą w Toruniu. treść Zarządzenia nr 33/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 34/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 maja 2023 roku

w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. treść Zarządzenia nr 36/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07221716


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej