pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2023


Zarządzenie Nr 1/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2023 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. treść Zarządzenia nr 1/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 stycznia 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia oceny Wniosków o dofinansowanie składanych w ramach programu Ciepłe Mieszkanie. treść Zarządzenie nr 2/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 stycznia 2023 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 3/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/ 2023 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 4/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 5/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalena specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 6/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 stycznia 2023 roku

w sprawie:  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok szkolny 2023/ 2024. treść Zarządzenia nr 7/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/ 2023 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. treść Zarządzenia nr 8/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lutego 2023 roku

w sprawie: określenia zasad użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna, ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia jazd lokalnych lub podróży służbowej oraz zwrotu kosztów z tego tytułu. treść Zarządzenia nr 9/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/ 2023 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2023 roku. treść Zarządzenia nr 10/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. treść Zarządzenia nr 11/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 stycznia 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 12/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) treść Zarządzenia nr 13/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lutego 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2022 r. treść Zarządzenia nr 14/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 lutego 2023 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 15/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 15/ 2023 treść Uzasadnienia
Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 15/ 2023 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 marca 2023 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. treść Zarządzenia nr 16/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2023 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie.treść Zarządzenia nr 17/ 2023
Załącznik do Zarządzenia nr 17/ 2023 treść Załącznika

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 18/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 18/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/ 2023 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2022 rok. treść Zarządzenia nr 19/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. Zarządzenie nr 20/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 20/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 20/ 2023 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20/ 2023 treść Załącznika nr 4

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023- 2027. treść Zarządzenia nr 21/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 21/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku. treść Zarządzenia nr 22/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu treść Zarządzenia nr 23/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego treść Zarządzenia nr 24/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 marca 2023 roku

w sprawie: wydawania skierowań na badania lekarskie strażaków OSP z terenu Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 25/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/ 2023 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej. treść Zarządzenia nr 26/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2023 roku. treść Zarządzenia nr 27/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie:zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 28/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 28/ 2023 treść Załącznika nr 4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 maja 2023 roku

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie. treść Zarządzenia nr 29/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 maja 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie.treść Zarządzenia nr 30/ 2023
Załącznik do Zarządzenia nr 30/ 2023 treść Załącznika

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 31/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 maja 2023  roku

w sprawie: ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 32/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie: kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanym w Gminie Miasta Lipna wybudowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową "KZN- Toruński" sp. z.o.o. z siedzibą w Toruniu. treść Zarządzenia nr 33/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 34/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 maja 2023 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszowych za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 35/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 maja 2023 roku

w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. treść Zarządzenia nr 36/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie. treść Zarządzenia nr 37/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Lipno jest organizatorem. treść Zarządzenia nr 39/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 39/ 2023 treść Uzasadnienia
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie treść sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie treść sprawozdania finansowego

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 40/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 40/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 40/ 2023 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 40/ 2023 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 40/ 2023 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 40/ 2023 treść Załącznika nr 4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023- 2027. treść Zarządzenia nr 41/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 41/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie: powołania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 42/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 lipca 2023 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. treść Zarządzenia nr 43/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 43/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/ 2023 treść Załącznika 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 43/ 2023 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 44/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2023 r. treść Zarządzenia nr 45/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 lipca 2023 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 46/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 46/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/ 2023 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 46/ 2023 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 46/ 2023 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 46/ 2023 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 46/ 2023 treść Załącznika nr 4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie:włączenia  na terenie Gminy Miasta Lipna syren alarmowych. treść Zarządzenia nr 47/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 sierpnia 2023 roku

w sprawie: zasad przyznawania refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipnie wykonującym prace przy monitorach ekranowych. treść Zarządzenia nr 48/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 sierpnia 2023 roku

w sprawie: wprowadzenia do stosowania instrukcji obsługi radiostacji pracującej w sieci zarządzania kryzysowego Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 49/ 2023
Załącznik do Zarządzenia nr 49/ 2023 treść Załącznika

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 sierpnia 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 50/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 sierpnia 2023 roku

w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. treść Zarządzenia nr 51/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 sierpnia 2023 roku

w sprawie: określenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 52/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 sierpnia 2023 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie. treść Zarządzenia nr 53/ 2023
Załącznik do Zarządzenia nr 53/ 2023 treść Załącznika
Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy zdalnej treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy zdalnej treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy zdalnej treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Regulaminu pracy zdalnej treść Załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do Regulaminu pracy zdalnej treść Załącznika nr 5

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 sierpnia 2023 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 21.08.2023 r. treść Zarządzenia nr 54/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie: wprowadzenia systemu realizacji Projektu "Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negrii- Zagospodarowanie przestrzeni Publicznej na Placu Dekerta w Lipnie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. treść Zarządzenia nr 55/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 września 2023  roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 56/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2023  roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 57/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 57/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 57/ 2023 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 57/ 2023 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 57/ 2023 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 57/ 2023 treść Załacznika nr 4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023- 2027. treść Zarządzenia nr 58/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 58/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie: założeń do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na 2024 rok. treść Zarządzenia nr 59/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 60/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie: wprowadzenia procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych- pożar. treść Zarządzenia nr 60/ 2023
Załącznik do zarządzenia treść załącznika

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie: wyznaczenia pracowników w Urzędzie Miejskim w Lipnie zwanym dalszej treści "Urzędem" do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. treść Zarządzenia nr 61/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 października 2023 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 62/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 62/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 62/ 2023 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 62/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 62/ 2023 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/ 2023 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 października 2023 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2023 r. treść Zarządzenia nr 63/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/ 2023 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 64/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 listopada 2021 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 06.11.2023 r. treść Zarządzenia nr 65/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 66/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 66/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 66/ 2023 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 66/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 66/ 2023 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 66/ 2023 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie: projektu budżetu miasta Lipna na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. treść Zarządzenia nr 67/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 listopada 2023 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipnie. treść Zarządzenia nr 68 z 2023 roku
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68 z 2023 roku treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 69/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 69/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 69/ 2023 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 69/ 2023 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69/ 2023 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.treść Zarządzenia nr 70/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 71/ 2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 72/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 72/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 72/ 2023 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 72/ 2023 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 72/ 2023 treść Załącznika nr 3

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 grudnia 2023 roku

w sprawie:nadania Urzędowi Miejskiemu w Lipnie Regulaminu Pracy. treść Zarządzenia nr 73/ 2023
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 73/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 1
Załacznik nr 2 do Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 4

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2023  roku

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 74/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 74/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74/ 2023 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 74/ 2023 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 74/ 2023 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2023- 2027. treść Zarządzenia nr 75/ 2023
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 75/ 2023 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/ 2023 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/ 2023 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/ 2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  roku

w sprawie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07376516


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej