pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Opinie RIO


1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 03 grudnia 2007r.

 więcej...,   więcej...

2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31 marca 2008r.

więcej....,  więcej....,  więcej...., więcej....

3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 sierpnia 2008r.

więcej....,  więcej....,  więcej....,  więcej....,  więcej....

4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 08 grudnia 2008r.

więcej....,  ....,  ....,  ....,  ....,  ....,  ....,

5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 września 2009r.

więcej....,   ....,    ....,    ....,

6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 grudnia 2009r.

więcej....,   ....,   ....,    ....,   ....,

7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 07 września 2010r.

więcej.....,   ......

8. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 grudnia 2010r.

więcej .....,   .....

9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 stycznia 2011r.

więcej.....,  .....,   .....

10. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 kwietnia 2011r.

więcej .....,   .....,   .....

11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2011r. w spr. opinii o projekcie zmiany uchwały w spr. WPF Miasta Lipno                               

więcej ....    ....   ....

12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2011r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedst. w proj. uchwały budżetowej Miasta Lipna      na 2012r.

więcej ....   ....

13. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2011r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2012 rok.

więcej  ....    .....    .....

14. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 stycznia 2012r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasta Lipno

więcej.....    .....

15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 kwietnia 2012r. w spr. przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia miasta za 2011 rok

więcej  ....     ....     ....     ....     ....

16. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 września 2012r. w spr. wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2012 roku.

więcej....    ....    ....    ....

17. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipna na 2013 rok

więcej ....   ....   ....   ....

18. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2013 - 2020

wiecej ....  ....   ....   ....

19. Uchwała Nr 15/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 08 lutego 2013r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasta Lipno na lata 2013 0 2026

więcej  ....   ....   ....

20. Uchwała Nr 14/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok

więcej  ....    ....    .....    .....

21. Uchwała Nr 15/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lipna informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2013 roku.

więcej  ....    ....    ....

22. Uchwała Nr 10/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 09 grudnia 2013r, w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lipno na lata 2014-2026.

więcej  ....   ....  ....   ....   ....

23. Uchwała Nr 10/2013 z dnia 09 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipna na 2014r.

więcej   ....   ....   ....   ....

24. Uchwała Nr 16/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lipna na lata 2014 - 2026.

więcej   ....    ....   ....

25. Uchwała Nr 16/S/2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipno sprawozdaniu      z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.

więcej    ....    ....    ....    ....

26. Uchwała Nr 15/I/2014 z dnia 18.09.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014r.

więcej   ....   ....   ....   ....

27. Uchwała Nr 15/P/2014 z dnia 11.12.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2015 rok.

s. 1,    s. 2,    s. 3,    s. 4,    s. 5,    s. 6,    s. 7,    s. 8,    s. 9,    s. 10

28. Uchwała Nr 8/2015 z dnia 09.04.2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipno sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta.

s.   1,    s.   2,    s.   3,    s.   4

29. Uchawła Nr 51/I/2015 z dnia 04.09.2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Miasta Lipno informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2015 roku

s.  1,    s.  2,    s.  3,    s.  4

30. Uchwała Nr II/S/2016 z dnia 15.04.2016r. w sprawie wyrażenia opiii o sprawozdaiu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Lipno.

s.   1,    s.   2,    s.   3,    s.   4

31. Uchwała Nr 14/I/2016 z dnia 28.09.2016r. w sprawie wyrażenia opiii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku.

s.  1,   s.  2,   s.  3

32. Uchwała Nr 15/Kd/2017 z dnia 02.02.2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lipno

s.  1,    s.  2

33. Uchwała Nr 11/P/2016 z dnia 07.12.2016r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2017 rok

s.  1,   s.  2,   s.  3

34. Uchwała Nr 11/WPF/2016 z dnia 07.12.2016r. w sprawie wyrażenia opiii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lipno na lata 2017 - 2026

s.  1,   s.  2,   s.  3

35. Uchwała Nr 11/S/2017 z dnia 10.04.2017r. w sprawie wyrażenia opiii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipno sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok wraz z iformacją o stanie mieia Miasta

s.  1,   s.  2,   s.  3

36. Uchwała Nr 15/I/2017 z dnia 15.09.2017r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lipno i nformacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku.

więcej...

37. Uchwała Nr 8/P/2017 z dnia 05.12.2017r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2018r.

więcej...

38. Uchwała Nr 8/WPF/2017 z dnia 05.12.2017r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie u Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lipno na lata 2018 - 2026

więcej...

39. Uchwała Nr 7/Dpr/2017 z dnia 05.12.2017r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2018 r.

więcej...

40. Uchwała Nr 7/D/2018 z dnia 18.01.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Lipna na 2018r.

więcej...

41. Uchwała Nr 8/Kd/2018 z dnia 18.01.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2018r.

więcej...

42. Uchwała Nr 16/Kr/2018 z dnia 30.05.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna z wykonania budżetu miasta za 2017 rok

więcej...

42. Uchwała Nr 4/S/2018 z dnia 06.04.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta

więcej...

43. Uchwała Nr 15/I/2018 z dnia 14.09.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lipna informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 roku.

więcej...

44. Uchwała Nr 18/P/2018 z dnia 12.12.2018r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2019 rok.

więcej...

45. Uchwała Nr 18/WPF/2018 z dnia 12.12.2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lipno na lata 2019 - 2026.

więcej...

46. Uchwała Nr 7/Kd/2019 z dnia 17.01.2019r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lipno.

więcej...

47. Uchwała Nr 16/S/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok wraz z inforamcją o stanie mienia.

więcej...

48. Uchwała Nr 11/I/2019 z dnia 12.09.2019r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lipno informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2019 roku.

więcej...

49. Uchwała Nr 10/I/2020 z dnia 10.09.2020r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lipno informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2020 roku.

więcej...

50. Uchwała Nr 7/Kr/2020 z dnia 22.05.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

więcej...

51. Uchwała Nr 10/P/2020 z dnia 07.12.2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2021 rok.

więcej...

52. Uchwała Nr 8/Dpr/2020 z dnia 07.12.2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Lipno na 2021 rok.

więcej...

53. Uchwała Nr 15/S/2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta.

więcej...

54. Uchwała Nr 10/WPF/2020 z dnia 07.12.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipno na lata 2021 - 2026

więcej...

55. Uchwała Nr 18/Kr/2020 z dnia 10.06.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

więcej...

56. Uchwała Nr 8/P/2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2022 rok.

więcej...

57. Uchwała Nr 7/Dpr/2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Lipno na 2022 rok.

więcej...

58. Uchwała Nr 9/I/2021 z dnia 27.09.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lipno informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku.

więcej...

59. Uchwała Nr 8/WPF/2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipno na lata 2022 - 2027

więcej...

60. Uchwała Nr 12/Kr/2022 z dnia 02.06.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.

więcej...

61. Uchwała Nr 10/S/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta

62. Uchwała Nr 12/I/2022 z dnia 15 września 2022 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lipno informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2022 roku

63. Uchwała Nr 9/Dpr/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Lipno na 2023 rok

64. Uchwała Nr 10/P/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Lipno na 2023 rok

65. Uchwała Nr 10/WPF/2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lipno na lata 2023 – 2027.

66. Uchwała Nr 3/D/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Lipno na 2023 r.

67. Uchwała Nr 4/Kd/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lipno

68. Uchwała Nr 12/S/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta

69. Uchwała z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Lipno na 2024 rok.

70. Uchwała z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Lipno na 2024 rok.

71. Uchwała z dnia 6 grudnia 2023r.  w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipno na lata 2024 – 2028.

72. Uchwała 3/D/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Lipna na rok 2024

73. Uchwała Nr 3/Kd/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lipna w roku 2024.

74. Uchwała Nr 15/S/2024 z 23 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu za rok 2023.
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Jolanta MaciejkoJolanta MaciejkoJolanta Maciejko
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
18 lutego 2008 r. 08:55176020


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 09:39 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 12:54 Edycja Paweł Wróblewski
12 stycznia 2010 r. 08:46 Edycja Paweł Wróblewski
12 stycznia 2010 r. 08:44 Edycja Paweł Wróblewski
12 stycznia 2010 r. 08:42 Edycja Wioletta Kowalska
12 stycznia 2010 r. 08:42 Edycja Wioletta Kowalska
12 stycznia 2010 r. 08:41 Edycja Wioletta Kowalska
28 marca 2008 r. 14:05 Edycja Mariola Kępińska
28 marca 2008 r. 13:53 Edycja Mariola Kępińska
18 lutego 2008 r. 08:55 Dodanie Jolanta Maciejko
Pokaż więcej