pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 / 12 lipca 2020 (II tura) Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - maj 2020 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Oświadczenia majątkowe


Wzory formularzy oświadczeń majątkowych (plik PDF)

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Lipna - Pawła Banasika
za rok 2015 wiecej
za rok 2016 więcej
za rok 2017 więcej
za rok 2017 korekta więcej
składane na dwa miesiące przed upływem kadencji więcej
Oświadczenie składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania więcej...
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej...
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej...
 

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna - Jolanty Zielińskiej

za rok 2015 (w związku z powołaniem z na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna) wiecej
za rok 2016 więcej
za rok 2017 więcej
za rok 2018 więcej
za rok 2019 więcej
 

 

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta Lipna - Alicji Letkiewicz-Sulińskiej

 

 

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta Lipna - Renaty Gołębiewskiej

Oświadczenie majątkowe (w związku z objęciem stanowiska) więcej
za rok 2015 więcej
za rok 2016 więcej
za rok 2017 więcej
za rok 2018 wiecej
za rok 2019 więcej

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta Lipna - Jolanty Maciejko 

 

 

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta Lipna - Marioli Michalskiej
za rok 2015 więcej
za rok 2016 więcej
za rok 2017 więcej
za rok 2018 więcej
za rok 2019 więcej

Zofia Małgorzata Grodzicka - p. o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 korekta więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej

Arkadiusz Bejger - Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie
Oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji dyrektora więcej

 

Arkadiusz Świerski - Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie

Oświadczenie majątkowe (w związku z objęciem stanowiska) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 ( korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
 

 

Ewa Charyton - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
 

Iwona Kowalska - p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej

Marzena Blachowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 (rozwiązanie stosunku pracy) więcej....

Maria Makowska - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 (w związku z objęciem stanowiska) więcej....
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

Dorota Kostecka - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
 

Karolina Teresa Knach - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
 

Krzysztof Spisz - Dytektor MOSiR w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej

Małgorzata Arent - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 korekta więcej
Oświadczenie majątkowe  więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej

Jacek Góźdź - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
 

Marzena Zielińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (korekta)
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

 

Hanna Kułak - Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe (na koniec pełnienia funkcji dyrektora) więcej
Oświadczenie majątkowe (w związku z obięcem stanowska) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 wiecej
Ođwiadczenie majątkowe za rok 2019 (rozwiązanie stosunku pracy) więcej...
 

Danuta Szczepańska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej

 

Krystyna Smolińska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

 

Jolanta Wenderlich - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe (na koniec pełnienia funkcji dyrektora) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej

 


Jolanta Wenderlich - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe (w związku z obięcem stanowska) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej

 

 

Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
 

Mariusz Prądzyński - Z-ca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej

 

Mariola Michalska - Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego 

Iwona Kraszewska - Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej

 


Krystyna Strupczewska - Inspektor Wydziału Finansowo-Księgowego

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej

 

Renata Gołębiewska - Dyrektor Wydziału Administracyjnego
 

 

Dorota Sadowska- Pirsz - Inspektor Wydziału Administracyjnego

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (korekta) więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
 

 

Ewelina Trąbka - Podinspektor ds. odpadami komunalnymi

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 wiecej
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 więcej
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Mariusz WoźniakMariusz WoźniakMariusz Woźniak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
4 czerwca 2008 r. 11:197022


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
15 kwietnia 2021 r. 07:27 Edycja strony Krzysztof Derwiński
15 kwietnia 2021 r. 07:27 Edycja strony Krzysztof Derwiński
27 listopada 2017 r. 11:34 Edycja Pawel Romański
27 listopada 2017 r. 11:30 Edycja Pawel Romański
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:49 Edycja Paweł Wróblewski
23 kwietnia 2012 r. 10:21 Edycja Pawel Romański
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 12:59 Edycja Paweł Wróblewski
10 czerwca 2008 r. 13:09 Edycja Mariusz Woźniak
Pokaż więcej