pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Oświadczenia majątkowe


Wzory formularzy oświadczeń majątkowych (plik PDF)

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Lipna - Pawła Banasika
składane na dwa miesiące przed upływem kadencji treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe składane na dwa miesiące przed upływem kadencji treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna - Jolanty Zielińskiej
za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczene majątkowe (w związku z odwołaniem ze stanowiska) treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna- Roberta Kapuścińskiego
Oświadczenie majątkowe (w związku z objęciem stanowiska) treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenia majątkowe za rok 2022- treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta Lipna - Renaty Teresy Gołębiewskiej
Oświadczenie majątkowe (w związku z objęciem stanowiska) treść oświadczenia majątkowego
za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego

za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta Lipna - Marioli Michalskiej
za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Zofia Małgorzata Grodzicka - p. o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

Krzysztof Grzywiński - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Arkadiusz Bejger - Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie
Oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji dyrektora treść oświadczenia majątkowego

Arkadiusz Świerski - Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Ewa Charyton - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

Iwona Kowalska - p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Marzena Blachowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 (rozwiązanie stosunku pracy) treść oświadczenia majątkowego

Maria Makowska - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 (w związku z objęciem stanowiska) treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

Dorota Kostecka - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

Jolanta Małgorzata Rybczyńska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego

Karolina Teresa Knach - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Karolina Teresa Knach- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Krzysztof Błażej Spisz - Dytektor MOSiR w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Małgorzata Barbara Arent - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe  treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Joanna Małgorzata Politowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe treść oświadczenia majątkowego

Jacek Zenon Góźdź - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majatkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Marzena Zielińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Hanna Kułak - Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Ođwiadczenie majątkowe za rok 2019 (rozwiązanie stosunku pracy) treść oświadczenia majątkowego

Krystyna Ewa Smolińska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Jolanta Wenderlich - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego


Jolanta Wenderlich - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Mariusz Prądzyński - Z-ca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Dorota Sadowska- Pirsz - Inspektor Wydziału Administracyjnego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Ewelina Trąbka - Podinspektor ds. odpadami komunalnymi
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Wioletta Elżbieta Gębarska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2021 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego

Filip Szreter- Prezes Zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN- Toruński" spółka z.o.o.
Oświadczenie majątkowe za rok 2022 treść oświadczenia majątkowego
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Mariusz WoźniakMariusz WoźniakMariusz Woźniak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
4 czerwca 2008 r. 11:19369822


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
15 kwietnia 2021 r. 07:27 Edycja strony Krzysztof Derwiński
15 kwietnia 2021 r. 07:27 Edycja strony Krzysztof Derwiński
27 listopada 2017 r. 11:34 Edycja Pawel Romański
27 listopada 2017 r. 11:30 Edycja Pawel Romański
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:49 Edycja Paweł Wróblewski
23 kwietnia 2012 r. 10:21 Edycja Pawel Romański
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 12:59 Edycja Paweł Wróblewski
10 czerwca 2008 r. 13:09 Edycja Mariusz Woźniak
Pokaż więcej