pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 / 12 lipca 2020 (II tura) Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - maj 2020 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2012-2015 Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Oświadczenia majątkowe


Wzory formularzy oświadczeń majątkowych (plik PDF)

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta Lipna - Pawła Banasika
za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2017 korekta treść korekty oświadczenia majątkowego
składane na dwa miesiące przed upływem kadencji treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna - Jolanty Zielińskiej

za rok 2015 (w związku z powołaniem z na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna) treść oświadczenia majątkowego
za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

 

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta Lipna - Alicji Letkiewicz-Sulińskiej

 

 

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta Lipna - Renaty Gołębiewskiej

Oświadczenie majątkowe (w związku z objęciem stanowiska) treść oświadczenia majątkowego
za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta Lipna - Jolanty Maciejko 

 

 

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta Lipna - Marioli Michalskiej
za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

Zofia Małgorzata Grodzicka - p. o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 korekta treść korekty oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

Krzysztof Grzywiński - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

Arkadiusz Bejger - Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie
Oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji dyrektora treść oświadczenia majątkowego

 

Arkadiusz Świerski - Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie

Oświadczenie majątkowe (w związku z objęciem stanowiska) treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 ( korekta) treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

 

Ewa Charyton - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
 

Iwona Kowalska - p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

Marzena Blachowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (korekta) treść korekty oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 (rozwiązanie stosunku pracy) treść oświadczenia majątkowego

Maria Makowska - p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 (w związku z objęciem stanowiska) treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

Dorota Kostecka - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
 

Jolanta Małgorzata Rybczyńska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

Karolina Teresa Knach - Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

Krzysztof Spisz - Dytektor MOSiR w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

Małgorzata Arent - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majatkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 korekta treść korekty oświadczenia majatkowego
Oświadczenie majątkowe  treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

Jacek Góźdź - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 (korekta) treść korekty oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majatkowego

Marzena Zielińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (korekta)
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego

 

Hanna Kułak - Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe (na koniec pełnienia funkcji dyrektora) treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe (w związku z obięcem stanowska) treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (korekta) treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Ođwiadczenie majątkowe za rok 2019 (rozwiązanie stosunku pracy) treść oświadczenia majątkowego
 

Danuta Szczepańska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego

 

Krystyna Smolińska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

 

Jolanta Wenderlich - Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe (na koniec pełnienia funkcji dyrektora) treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
 


Jolanta Wenderlich - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie

Oświadczenie majątkowe (w związku z obięcem stanowska) treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (korekta) treść korekty oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

 

 

Marcin Kawczyński - Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

Mariusz Prądzyński - Z-ca Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

 

Mariola Michalska - Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego 

Iwona Kraszewska - Dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego

 


Krystyna Strupczewska - Inspektor Wydziału Finansowo-Księgowego

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego

 

Renata Gołębiewska - Dyrektor Wydziału Administracyjnego
 

 

Dorota Sadowska- Pirsz - Inspektor Wydziału Administracyjnego

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 (korekta) treść korekty oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

 

Ewelina Trąbka - Podinspektor ds. odpadami komunalnymi

Oświadczenie majątkowe za rok 2015 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2016 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2017 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2019 treść oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego

Wioletta Gębarska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Oświadczenie majątkowe za rok 2020 treść oświadczenia majątkowego
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Mariusz WoźniakMariusz WoźniakMariusz Woźniak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
4 czerwca 2008 r. 11:1964122


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
15 kwietnia 2021 r. 07:27 Edycja strony Krzysztof Derwiński
15 kwietnia 2021 r. 07:27 Edycja strony Krzysztof Derwiński
27 listopada 2017 r. 11:34 Edycja Pawel Romański
27 listopada 2017 r. 11:30 Edycja Pawel Romański
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:49 Edycja Paweł Wróblewski
23 kwietnia 2012 r. 10:21 Edycja Pawel Romański
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 12:59 Edycja Paweł Wróblewski
10 czerwca 2008 r. 13:09 Edycja Mariusz Woźniak
Pokaż więcej