pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Gospodarka gruntami


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Lipna na okres 21 dni tj. od 4 kwietnia 2024 r. do 25 kwietnia 2024 r.


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomosci przeznaczone do oddnia w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 12 grudnia 2023 r.


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Lipna z dnia 13 czerwca 2023 r. ws. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych na terenie miasta Lipna.


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Lipna z dnia 25 maja 2023 r. ws. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2875 obręb nr 4, wywieszony na okres 30 dni tj. do dnia 25.05.2023 r.


WYKAZ Nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 23 maja 2023 r. do dnia 12 maja 2023 r.

OGŁOSZENIE Burmistrza Maista Lipna z dnia 18 kwietnia 2023 r. ws. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów działek nr 964/8, nr 967/2, nr 982/2, nr 968/2 obręb nr 3, wywieszony na okres 30 dni tj. do dnia 18.05.2023 r.


WYKAZ Nieruchomosci gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własnośc Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 15 lutego 2023 r. do dnia 8 marca 2023 r.


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Lipna znak: WGK/RG.1.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.


WYKAZ Nieruchomosći lokalowych przeznaczonych do zbycia własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 7 września 2022 r.


WYKAZ nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia i nabycia na własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 16 sierpnia 2022 r. do dnia 7 września 2022 r.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LIPNA - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem: 869/11 przy ul. Źródlanej


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LIPNA - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 964/8, 967/2, 982/2, 968/2 przy ul. Wojska Polskiego


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LIPNA - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami: 812/1, 812/2, 813 przy ul. Polnej


Wywiesza się wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia własności Gminy Miasta Lipna, na okres 21 dni tj. do dnia 01.07.2022 r.


Wywiesza się WYKAZ nieruchomości gruntowych przeznaczonych do nabydcia na własność Gminy Miasta Lipna, na okres 21 dni, tj. od dnia 20 maja 2022 r. do dnia 10 czerwca 2022 r.


Wywiesza sie na tablicy ogłoszeń, OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Lipna ws. przetargu ustniego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych połoóżnych przy ul. bukowej i ul. Pomorskiej, wywieszony do dnia 1 czerwca 2022 r.

Wywiesza się na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomosci grutnowych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących włąsnośc Gminy Miasta Lipna, na okres 21 dni, od dnia 2 maja 2022 r. do dnia 23 maja 2022 r. 

Wywiesza się na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomści gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własnść Gminy Miasta Lipna, na okres 21  dni, od dnia 2 maja 2022 r. do dnia 23 maja 2022 r.

Wywiesza się na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, na okres 21 dni od dnia 2 maja 2022 r. do dnia 23 maja 2022 r.

Wywiesza sie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Miasta Lipna na okres 21 dni od dnia 31 marca 2022 r. do dnia 21 kwietnia 2022 r.

Wywiesza się na tablicy ogłoszeń Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna na okres 21 dni tj. do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Wywiesza się na tablicy ogłoszeń Ogłoszenie Burmistrza Maista Lipna o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetragowej, położone na terenie miasta Lipna, na okres 21 dni tj. do dnia 31 marca 2022 r.

Wywiesza sie na Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna z dnia 14 grudnia 2021 r. o przetargu ustnym ograniczonym  na sprzedaż nieruchomości gruntowych. ogłoszenie wywiesza sie na okres 30 dni tj. do dnia 15 stycznia 2022 r.

Wywiesza się ogłoszenie Burmistrza Maista Lipna o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Lipna znak: WGK/RG.5.2021

Wywiesza sie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, na okres 21 dni tj. do dnia 23 grudnia 2021 r.

W dniu 23 listopada 2021 r., wywiesza się na okres 14 dni, decyzję Starosty Lipnowskiego decyzję ograniczającą korzystanie z nieruchomości położónej w obrębie ewidencyjnym Lipno Wieś I, stanowiącej działke o numerze ewid. 18 w celu założenia i przeprowadzenia na nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej tj. przewieszeniu na oodcinku 1,0 m kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej lini należącej do ENERGA Operator SA. 

Wywiesza sie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomosci gruntowych i lokalowch przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własnosćć gminy Miasta Lipna, na okrs 21 dni tj. do dnia 10 grudnia 2021 r. 

Wywiesza się wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, na okres 21 dni tj. od 18 października 2021 r. do 9 listopada 2021 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetarogwej, położóne na terenie miasta Lipna.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna od dnia 11 stycznia 2021 do 2 lutego 2021

Wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dla dotyczczasowych dzierżawców, wywieszony na okres 21 dni, od dnia 16 września 2020 r. do dnia 7 października 2020 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, osobom, którymprzysługuje pierszeństwo w nabyciu nieruchomości, wywieszony na czas od 14 września 2020 roku do 5 października 2020 roku.


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna więcej...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej więcej...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Lipna. więcej ...


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. więcej ...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych więcej...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych więcej...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej więcej...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Lipna, więcej ...


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, który zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 27 marca 2020 roku do dnia 16 kwietnia 2020 r. więcej...


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własnośc Gminy Miasta Lipna, który zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 27 marca 2020 roku do dnia 16 kwietnia 2020 roku. więcej...


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gmin7y Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 4 marca 2020 do 25 marca 2020 r. więcej ...


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własnośc Gminy Miasta Lipna, który zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 10 lutego 2020 roku. więcej ...


Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własnośc Gminy Miasta Lipna, który zostaje wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 10 lutego 2020 roku. więcej ...


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, który zostaje wywyieszony na okres 21 dni ttj. od dnia 23 pażdziernika 2019 roku do dnia 14 listopada 2019 r.. więcej ...


Wykaz nieruchomości gruntowych przenaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Maista Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 9 wrzesnia 2019 r.. więcej ...


Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Maista Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 8 maja 2019 r. do dnia 30 maja 2019 r. więcej ...


Wykaz nieruchości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miatsa Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 14 marca 2019 r. do dnia 5 kwietnia 2019 r. więcej ...


wykaz nieruchomości  gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 15 stycznia 2019 r. do dnia 6 lutego 2019 r. więcej ...


Ogłoszenie z dnia 22 paźdzernika 2018 r. ws. przetargu ustniego nieograniczonego dla nieruchomości położnych przy ul. Granitowej, obręb nr 4 w mieście Lipno. więcej ...


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży , wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 25 października 2018 r. do dnia 16 listopada 2018 r. więcej ...


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. więcej...


Wykaz nieruchomości lokalowych i gruntowych przenaczony do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni, od 9 sierpnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. więcej ...


Wykaz nieruchomości lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni od dnia 22 marca 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 r. więcej ...


Wykaz nieruchomości lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. więcej ...


Informacja z przeprowadzonego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu gospodarczego w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińskiego. więcej ...


Informacja z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu przy ul. Polnej. więcej ...


Informacja z przeprowadzonego przetagu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu przy ul. Okrzei.  więcej ....


Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla nieruchomości lokalowej przy ul. Kilińskiego. więcej ...


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Okrzei i ul. Polnej . więcej ...


Wykaz nieruchomości lokalowych i gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna. Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzedu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 18 sierpnia 2017 r. do dnia 8 września 2017 r.  więcej ...


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w drodze bezprzetargowej. więcej ...


Wykaz nieruchomości lokalowych i gruntyowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016 poz. 2147 t. j.). więcej ...


Burmistrz Miasta Lipna  zaprasza  do składania ofert na wykonanie szacunków komunalnych lokali mieszkalnych dla potrzeb ich sprzedaży, a także wykonanie inwentaryzacji budynków i wykonanie szacunków gruntów komunalnych. wiecej ...
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Dagmara KurtoDagmara KurtoDagmara Kurto
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
4 kwietnia 2024 r. 09:456082135


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
4 kwietnia 2024 r. 09:45 Edycja strony Dagmara Kurto
4 kwietnia 2024 r. 09:45 Edycja strony Dagmara Kurto
21 listopada 2023 r. 09:34 Edycja strony Dagmara Kurto
14 czerwca 2023 r. 12:53 Edycja strony Dagmara Kurto
25 maja 2023 r. 10:39 Edycja strony Artur Rybicki
23 maja 2023 r. 11:59 Edycja strony Artur Rybicki
18 kwietnia 2023 r. 15:19 Edycja strony Dagmara Kurto
17 lutego 2023 r. 09:10 Edycja strony Dagmara Kurto
17 lutego 2023 r. 09:10 Edycja strony Dagmara Kurto
17 stycznia 2023 r. 08:41 Edycja strony Dagmara Kurto
Pokaż więcej