pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały z 2009 roku


           Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie

                podejmowane w 2009 roku  

 

 

  

 

 

 

XLII/369/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasaja z upływem roku budżetowego 2009

uchwała

załącznik

XLII/368/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad

współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

uchwała

XLII/367/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

uchwała

XLII/366/09

 z dnia

29.12.2009

 

  sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie obelisku

uchwała

XLII/365/09

z dnia

29.12.2009

 

  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6E

uchwała

XLII/364/09

z dnia

29.12.2009

 

  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6D

uchwała

XLII/363/09

z dnia

26.12.2009

 

  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 4 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6C

uchwała

XLII/362/09

z dnia

29.12.2009

 

  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 4, 5 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6B

uchwała

 XLII/361/09

z dnia

29.12.2009

 

  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1 i 2 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6A

 uchwała

XLII/360/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 17A

uchwała

XLII/359/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 12

uchwała

XLII/358/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2 i 3 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kościuszki 15A

uchwała

XLII/357/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5, 6 , 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 3

uchwała

XLII/356/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 6, 7, 8 i 9 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 5

uchwała

XLII/355/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5 i 8 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 4

uchwała

XLII/354/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 4, 5 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 3

uchwała

XLII/353/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5, 8 i 13 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy Pl. Dekerta 21

uchwała

XLII/352/09

z dnia

29.12.2009

 

  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Cegielnej 1A.

 uchwała

 XLII/351/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynkach : ul. Cegielna 1A, Pl. Dekerta 21, ul. Komunalna 3, 4, 5 , ul. Kilińskiego 3, ul. Kościuszki 15A, Pl. 11 Listopada 12, ul. Mickiewicza 17A, ul. Sierakowskiego 6A, 6B, 6C, 6D, 6E,

uchwała

 XLII/350/09

z dnia

29.12.2009

 

  Wsprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok,

uchwała

załącznik Nr 1

 Preliminarz wydatków

XLII/349/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok dla zakadu budżetowego.

uchwała

 XLII/348/09

z dnia

29.12.2009

 

   W sprawie zmianw budżecie miasta w 2009 roku

 uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

 

XLII/347/09

z dnia

29.12.2009

 

  W sprawie budżetu miasta na 2010 rok

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

załącznik Nr 7

załącznik Nr 8

załącznik Nr 9

załącznik Nr 10

załącznik Nr 11

załącznik Nr 12

załącznik Nr 13

 

XLI/346/09

z dnia

11.12.2009

 

 

W sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lipnie nr XXXIX/285/2009 z dnia 22 października 2009 r.

 uchwała

XLI/345/09

z dnia

11.12.2009

 

  W sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2009 rok dla zakładu budżetowego

uchwała

XLI/344/09

z dnia

11.12.2009

 

  W sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007 - 2015.

uchwała

załącznik - LPR

XLI/343/09

z dnia

11.12.2009

 

  W sprawie zmian z budżcie miasta w 2009 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3 i 4

XL/342/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie

uchwała

XL/341/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie zamiany nieruchomości

uchwała

 XL/340/09

z dnia

26.11.2009

 

  sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Miasta Lipna

 uchwała

 XL/339/09

z dnia

26.11.2009

 

  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3 i 4 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Skępskiej 23 B

 uchwała

 XL/338/09

 z dnia

26.11.2009

 

   W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2  usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 4 A

 uchwała

XL/337/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 5, 8, 9, 11 i 12 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 34

uchwała

XL/336/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 26 A

uchwała

 XL/335/09

z dnia

26.11.2009

 

  W  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3, 4, 5, 8 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 21

 uchwała

XL/334/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3, 4, 6 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 12

uchwała

XL/333/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 4, 7 i 9 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 10

uchwała

 XL/332/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 52 A

 uchwała

XL/331/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3 i 8 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 52

uchwała

XL/330/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 4, 7 i 8 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 40 A

uchwała

XL/329/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 i 18 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 36

uchwała

XL/328/09

z dnia

26.11.2009

 

  Wsprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie, przy ul. Mickiewicza 34

uchwała

XL/327/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 4, 5, 8, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 32

uchwała

XL/326/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21

uchwała

 XL/325/09

z dnia

26.11.2009

 

   Wsprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. 3 Maja 13 A

 uchwała

 XL/324/09

z dnia

26.11.2009

 

   W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 6, 7, 8, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15 A,

 uchwała

XL/323/09

z dnia

26.11.2009

 

  Wsprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 4 i 11 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15

 uchwała

 XL/322/09

z dnia

26.11.2009

 

   W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 6.

 uchwała

 XL/321/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3 i 4 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 2

 uchwała 

 

XL/320/09

z dnia

26.11.2009

 

  Wsprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynkach : ul. Komunalna 2, 6, ul. Kilińskiego 15, 15A, ul. 3 Maja 13A, ul. Mickiewicza 21, 32, 34, 36, 40A, 52 i 52A, ul. Piłsudskiego 10, 12, 21, 26A, 34, ul. Sierakowskiego 4A, Skępska 23B,

 uchwała

 XL/319/09

z dnia

26.11.2009

 

   W sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla miasta Lipna".

uchwała

XL/318/09

z dnia

26.11.2009

 

  w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

 XL/317/09

z dnia

26.11.2009

 

   W sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2010 rok.

 uchwała

 XL/316/09

z dnia

26.11.2009

 

   W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

 XL/315/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok,

uchwała

     XL/314/09

z dnia

26.11.2009

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3 i 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

XXXIX/313/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu.

uchwała

zał. Nr 1 - statut

zał. Nr 2

XXXIX/312/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.

uchwała

załącznik

XXXIX/311/09

z dnia

22.10.2009

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Lipna pod nazwą : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

uchwała

XXXIX/310/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 1.

uchwała

XXXIX/309

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 i 30 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 12.

uchwała

XXXIX/308/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 10.

uchwała

XXXIX/307/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 i 20 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 8.

uchwała

XXXIX/306/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 6, 7, 8, 13 i 14 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 24.

uchwała

XXXIX/305/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 i 15 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 22.

uchwała

XXXIX/304/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy lokali mieszkalnych Nr 5, 7, 8 i 11 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 17.

uchwała

XXXIX/303/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 24.

uchwała

XXXIX/302/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 34 i 36 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Ciasnej 1.

uchwała

XXXIX/301/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 9, 22, 23, 26 i 28 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 10.

uchwała

XXXIX/300/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 20, 24 i 30 usytuowanych w budynku położonym  w Lipnie na Os. Armii Krajowej 9.

uchwała

XXXIX/299/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 41, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59 i 60 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 8.

uchwała

XXXIX/298/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 6, 7, 11,12, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 32, 34, 35, 39, 44, 45 i 50 usytuowanych w budynku położonym  w Lipnie na Os. Armii Krajowej 4.

uchwała

XXXIX/297/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 8, 10, 15 i 21 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 2.

uchwała

XXXIX/296/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 5, 8, 13, 14 i 18 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 1.

uchwała

XXXIX/295/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 10, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 31, 46, 49, 51, 52, 54, 62, 66, 71, 72, 75, 79, 80, 86, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 99 i 100 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 6.

uchwała

XXXIX/294/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 8, 15 i 17 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 5

uchwała

 XXXIX/293/09

z dnia

22.10.2009

 

   W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4 i 12 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 4

 uchwała

XXXIX/292/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 i 18 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 2

uchwała

XXXIX/291/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna w budynkach : Os. Armii Krajowej1, 2, 4, 8, 9 i 10 , Os. reymonta 2, 4, 5 i 6, ul. Mickiewicza 17, 22 i 24, ul. Komunalna 8, 10 i 12, ul. Ciasna 1, ul. Kilińskiego 24 i Pl. 11 Listopada 1

uchwała

XXXIX/290/09

z dnia

22.10.2009

 

   W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej połozonej przy ul. Śliwkowej ...

 uchwała

 XXXIX/289/09

z dnia

22.10.2009

 

   W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetagowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej przy ul. Cmentrnej ...

 uchwała

XXXIX/288/09

z dnia

22.10.2009

 

  W wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej

uchwała

 XXXIX/287/09

z dnia

22.10.2009

 

   W sprawie nadania nazw istniejącym ulicom połozonym na terenie Gminy Miasta Lipna

 uchwała

XXXIX/286/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie nadawania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna"

uchwała

 XXXIX/285/09

z dnia

22.10.2009

 

   W sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

XXXIX/284/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych

uchwała

 XXXIX/283/09

z dnia

22.10.2009

 

   W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego

 uchwała

XXXIX/282/09

z dnia

22.10.2009

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3 i 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

załącznik Nr 7

załącznik Nr 8 i 9

XXXVIII/281/09

z dnia

18.09.2009

 

  W sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej "Straż Miejska w Lipnie" oraz określenia jej regulaminu.

uchwała

załącznik - regulamin

XXXVIII/280/09

z dnia

18.09.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Dolna)

uchwała

XXXVIII/279/09

z dnia

18.09.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Górna)

uchwała

XXXVIII/278/09

z dnia

18.09.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej (ul. Bulwarna)

uchwała

XXXVIII/277/09

z dnia

18.09.2009

 

  W sprawie aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipno na lata 2007-2015 ...

uchwała

załącznik - LPR

XXXVIII/276/09

z dnia

18.09.2009

 

  W sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Lipna" Ks. Biskupowi dr. Stanisławowi Gębickiemu.

uchwała

XXXVIII/275/09

z dnia

18.09.2009

 

  W sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu pn."Wyrównywanie sznas edukacyjnych uczniów gmin powiatu Lipnowskiego" ...

uchwała

XXXVIII/274/09

z dnia

18.09.2009

 

  W sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych.

uchwała

 XXXVIII/273/09

z dnia

18.09.2009

 

   W sprawie zaciągnięcia zobowiązań zmiązanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : " Modernizacja drogi gminnej Nr 171105C - il. Plac 11 Listopada w Lipnie " ...

 uchwała

XXXVIII/272/09

z dnia

18.09.2009

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załączni Nr 3 i 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

załącznik Nr 7

XXXVII/271/09

z dnia

13.07.2009

 

  W sprawie emisji obligacji komunalnych

uchwała

XXXVII/270/09

z dnia

13.07.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na postanowienia Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Lipnowskim, Gminą Miasta Lipno i Gminą Lipno w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą : Budowa obwodnicy Miasta Lipna".

uchwała

XXXVI/269/09

z dnia

30.06.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej.

uchwała

XXXVI/268/09

z dnia

30.06.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej

uchwała

XXXVI/267/09

z dnia

30.06.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.

uchwała

XXXVI/266/09

z dnia

30.06.2009

 

  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektor Miejskiego Centum Kulturalnego w Lipnie

uchwała

XXXVI/265/09

z dnia

30.06.2009

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą "Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie" oraz nadania jej statutu.

uchwała

XXXVI/264/09

z dnia

30.06.2009

 

  W sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uchniów gmin powiatu lipnowskiego..."

uchwała

XXXVI/263/09

z dnia

30.06.2009

 

  Zmieniające Zarządzenie Komisarza Rządowego z dnia 23 sierpnia 2005 roku dla miasta Lipna w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

uchwała

 XXXVI/262/09

z dnia

30.06.2009

 

   W sprawie emisji obligacji komunalnych

 uchwała

 XXXVI/261/08

z dnia

30.06.2009

 

   W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3 i 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

 XXXV/260/09

z dnia

22.06.2009

 

   W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku.

 uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3 i 4

 XXXIV/259/09

z dnia

28.05.2009

 

   Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, wnoszenia , cofania i zbywania udziałów i zbywania udziałów i akcji  przez Gminę Miasto Lipno.

 uchwała

XXXIV/258/09

z dnia

28.05.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat be przeprowadzania przetargu lokalu użytkowego położonego w Lipnie przy ul. Mickiewicza 22

uchwała

XXXIV/257/09

z dnia

28.05.2009

 

  W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna"

uchwała

XXXIV/256/09

z dnia

28.05.2009

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych.

uchwała

XXXIV/255/09

z dnia

28.05.2009

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom

uchwała

XXXIV/254/09

z dnia

28.05.2009

 

   W sprawie aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipno na lata 2007-2015

 uchwała

plan na www.umlipno.pl

fundusze unijne

 XXXIV/253/09

z dnia

28.05.2009

 

   W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku

 uchwała

uzasadnienie

załącznik 1

załączni 1.1

załącznik 2

załącznik 2.1

załącznik 3i4

załącznik 5

XXXIV/252/09

z dnia

28.05.2009

 

  W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

uchwała

XXXIII/251/09

z dnia

22.04.2009

 

  W sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu.

uchwała

XXXIII/250/09

z dnia

22.04.2009

 

  W sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Miasta Lipna.

uchwała

XXXIII/249/09

z dnia

22.04.2009

 

  W sprawie zamiany nieruchomości i utraty mocy uchwały Nr XXX/229/09

uchwała

XXXIII/248/09

z dnia

22.04.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, na własność Gminy Miasta Lipna i utraty mocy uchwały Nr XXXIII/228/09

uchwała

XXXIII/247/09

z dnia

22.04.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

uchwała

XXXIII/246/09

z dnia

22.04.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej

uchwała

XXXIII/245/09

z dnia

22.04.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

uchwała

XXXIII/244/09

z dnia

22.04.2009

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych.

uchwała

XXXIII/243/09

z dnia

22.04.2009

 

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2008.

uchwała

sprawozdanie

XXXIII/242/09

z dnia

22.04.2009

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakłądu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna.

uchwały

XXXIII/241/09

z dnia

22.04.2009

 

  W sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Miasta Lipna do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakłądowym spółki.

uchwała

XXXIII/240/09

z dnia

22.04.2009

 

  W sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania.

uchwała

XXXIII/239/09

z dnia

22.04.2009

 

   W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku

 uchwała

uzasadnienie

zał. Nr 1

zał. Nr 1.1

zał. Nr 2

zał. Nr 2.1

zał. Nr 3 i 4

zał. Nr 5

zał. Nr 6

XXXIII/238/09

z dnia

22.04.2009

 

  W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2008 rok

uchwała

XXXII/237/09

z dnia

11.03.2009

 

  W sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu pt. "Edukacja przedszkona szansą na lepszy rozwój dzieci" ...

uchwała

 XXXII/236/09

z dnia

11.03.2009

 

   W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 uchwała

załącznik Nr 1

XXXII/235/09

z dnia

11.03.2009

 

  W sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

uchwała

 XXXII/234/09

z dnia

11.03.2009

 

   W sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

uchwała 

XXXII/233/09

z dnia

11.03.2009

 

  W sprawie zmianw budżecie miasta w 2009 roku

 

uchwała

uzasadnienie

zał. Nr 1

zał. Nr 1.1

zał. Nr 2

zał. Nr 2.1

zał. Nr 3 i 4

 

XXXI/232/09

z dnia

26.02.2009

 

  W sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

XXXI/231/09

z dnia

26.02.2009

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie.

uchwała

załącznik

XXX/230/09

z dnia

12.02.2009

 

  W sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Lipna dodadtkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok

uchwała

XXX/229/09

z dnia

12.02.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej połozonej w Lipnie na Os. Sikorskiego 15 na własność gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXX/228/09

z dnia

12.02.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie połozonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, na własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXX/227/09

z dnia

12.02.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej

uchwała

XXX/226/09

z dnia

12.02.2009

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

uchwała

XXX/225/09

z dnia

12.02.2009

 

  Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/219/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

uchwała

załącznik

XXX/224/09

z dnia

12.02.2009

 

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok

uchwała

załącznik

XXX/223/09

z dnia

12.02.2009

  W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku.

 

uchwała

uzasadnienie

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 20:56162618


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:30 Edycja Paweł Wróblewski
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:17 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:15 Edycja Przemysław Rogeński
12 grudnia 2007 r. 12:59 Edycja Przemysław Rogeński
10 sierpnia 2007 r. 10:14 Edycja Michał Ardanowski
10 sierpnia 2007 r. 10:06 Edycja Michał Ardanowski
9 sierpnia 2007 r. 20:56 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej