pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Regulamin Organizacyjny UM


Zarządzenie Nr 15/ 2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie.treść Zarządzenia nr 15/ 2024
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/ 2024 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/ 2024 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 5
Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIejskiego w Lipnie
Załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 7
Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MIejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 8

____________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 31/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 maja 2022 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. treść Zarządzenia nr 31/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie treść Załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie treść Załącznika nr 5
Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie treść Załącznika nr 6
Załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie treść Załącznika nr 7
Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi MIejskiemu w Lipnie treść Załącznika nr 8

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 104/ 2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. treść Zarządzenia nr 104/ 2020
Załącznik nr 1 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 treść Załącznika nr 4
Załącznik nr 5 treść Załącznika nr 5
Załącznik nr 6 treść Załącznika nr 6
Załącznik nr 7 treść Załącznika nr 7
Załącznik nr 8 treść Załącznika nr 8

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56 / 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 listopada 2019 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...
Załącznik nr 1 więcej...
Załącznik nr 2 więcej....
Załącznik 1a więcej.....
Załącznik nr 2 więcej....
Załącznik nr 3 więcej....
Załącznik nr 4 więcej....
Załącznik nr 5 więcej...
Załącznik nr 6 więcej...
Załącznik nr 7 więcej...
Załącznik nr 8 więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 kwietnia 2019 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej....

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 września 2016 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 80/15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej..
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/12
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej…
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 1a (Struktura Organizacyjna Pionu Ochrony Informacji Niejawnych). więcej…
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej…

_______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/12
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

_______________________________________________________________________________________________

 

 

Zarządzenie Nr 37/11

 

Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 24 maja 2011 roku 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności). więcej...
Zał. Nr 7 (Samodzielne stanowiska). więcej...

_______________________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 9/10 
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 marca 2010 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 22/09 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie oraz wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej...

Zał. Nr 1 więcej...
Zał. Nr 2 wiecej...

 

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 1a/10 
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05 stycznia 2010 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 22/09 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

______________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej...

Regulamin Organizacyjny. więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny). więcej... 
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny). więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny). więcej...
Zał. Nr 4 (Wydział Finansowo - Księgowy). więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej). więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności)
. więcej...
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:22278654


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
22 listopada 2023 r. 08:51 Edycja strony Krzysztof Derwiński
22 listopada 2023 r. 07:38 Edycja strony Krzysztof Derwiński
22 listopada 2023 r. 07:37 Edycja strony Krzysztof Derwiński
28 lutego 2023 r. 13:32 Edycja strony Krzysztof Derwiński
30 kwietnia 2019 r. 08:57 Edycja Krzysztof Derwiński
4 lutego 2019 r. 11:25 Edycja Paweł Wróblewski
4 lutego 2019 r. 11:23 Edycja Paweł Wróblewski
16 listopada 2018 r. 12:13 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:31 Edycja Paweł Wróblewski
10 grudnia 2014 r. 12:34 Edycja Przemysław Rogeński
Pokaż więcej