pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Projekty uchwał na sesje RM w 2009 roku


 

 

Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej

w dniu 29 grudnia 2009 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2010 rok - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynkach : ul. Cegielna 1A, Pl. Dekerta 21, ul. Komunalna 3, 4, 5 , ul. Kilińskiego 3, ul. Kościuszki 15A, Pl. 11 Listopada 12, ul. Mickiewicza 17A, 26, ul. Sierakowskiego 6A, 6B, 6C, 6D, 6E  - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Cegielnej 1A - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5, 8 i 13 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy Pl. Dekerta 21 - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 4, 5 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 3 - więcej ...

7. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5 i 8 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 4 - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 6, 7, 8 i 9 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 5 - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5, 6 , 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 3 - więcej ...

 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2 i 3 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kościuszki 15A - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 12 - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 17A więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 6, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 26 - więcej ...

14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1 i 2 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6A - wiecej ...

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 4, 5 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6B - więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 4 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6C - więcej ...

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3 i 5 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6D - wiecej ...

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 6E - więcej ...

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie obelisku - więcej...

20. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 - więcej ...

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2010 rok - więcej ...

      * załączniki Nr 1 - więcej ...      * załącznik Nr 1.1 - więcej ...   * załącznik nr 2 - więcej ...     

      * załącznik Nr 2.1 -więcej ...     * załączniki Nr 3-6 i 8-13 - więcej ... 

      * załącznik Nr 7 - więcej ...

22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku punlicznego na 2010 rok -więcej ...

 

 


 Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 11 grudnia 2009 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...       * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

    * załącznik Nr 2 - więcej ...       * załącznik Nr 2.1 - więcej ...       * załącznik Nr 3 i 4 - więcej ... 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007 - 2015 - więcej ...

   * Lokalny Program Rewitalizacji - więcej ... 

 


 

Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 26 listopada 2009 roku

1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności  opłaty targowej na 2010 rok -więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ... 

      * załącznik Nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...          * załącznik Nr 3 - więcej ...

      * załącznik Nr 4 - więcej ...

 5. Projekt uchwały w sprawie nadawania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynkach : ul. Komunalna 2, 6, ul. Kilińskiego 15, 15A, ul. 3 Maja 13A, ul. Mickiewicza 21, 32, 34, 36, 40A, 52 i 52A, ul. Piłsudskiego 10, 12, 21, 26A, 34, ul. Sierakowskiego 4A, Skępska 23B - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4, usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 2 - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 6 - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 4, 11 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15 - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 6, 7, 8, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15A - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. 3 Maja 13A - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 21 - więcej ...

13. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 4, 5, 8, 9 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 32 - więcej ...

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 34 - więcej ...

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 i 18 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 36 - więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 4, 7 i 8 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 40A - więcej ...

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3 i 8 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 52 - więcej ...

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5 i 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 52A - więcej ...

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 4, 7 i 9 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 10 - więcej ...

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr2, 3, 4, 6, 7 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 12 - więcej ...

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 3, 4, 5, 8 i 10 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 21 - więcej ...

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 26A - więcej ...

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 5, 8, 9, 11 i 12 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 34 - więcej ...

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 4A - więcej ...

25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3 i 4 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Skępskiej 23B - więcej ...

26. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości -więcej ...

27. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie - więcej ...

28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

29. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku - więcej ...

       * uzasadnienie - więcej ...             * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 1.1. - więcej ...

       * załącznik Nr 2 - więcej ...             * załącznik nr 2. 1 - więcej ...      * załącznik Nr 3 i 4 - więcej ...     

       * załącznik Nr 5 - więcej ...             * załącznik Nr 6 - więcej ...

 


                                            Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 22 października 2009 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst oraz dla szkół i przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie nadawania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw istniejącym ulicom położonym na terenie Gminy Miasta Lipna - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, połozonej przy ul. Cmentarnej działka Nr 1966/1 na rzecz jej uzytkownika wieczystego - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenioa zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna, położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Śliwkowej oznaczonej jako działka Nr 2690/9 o pow. 0,0521 ha. i działka Nr 2690/13 o pow. 0,1392 ha. - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15 i 18 usytuowanych w budynku połozonym w Lipnie na Os. Reymonta 2 - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4 i 12 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 4 - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 8, 15 i 17 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 5 - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 4, 10, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 31, 46, 49, 51, 52, 54, 62, 66, 71, 72, 75, 79, 80, 86, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 99 i 100 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Reymonta 6 - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 5, 8, 13, 14 i 18 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 1 - więcej ...

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 1, 2, 8, 10, 15 i 21 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 2 - więcej ...

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 41, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59 i 60 usyuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 8 - więcej ... 

15. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 8, 9, 20, 24 i 30 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 9 -więcej ...

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 3, 9, 22, 23, 26 i 28 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 10 - więcej ...

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 23,k 25, 28, 31, 32, 34 i 36 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Ciasnej 1 - więcej ...

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4 i 6 usytuowanych w budynku połozonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 24 - więcej ...

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 5, 7, 8 i 11 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 17 - więcej ...

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14 i 15 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 22 - więcej ...

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaźy lokali mieszkalnych Nr 6, 7, 8, 13 i 14 usytuowanych w budynku połozonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 24 - więcej ...

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, i 20 ustyuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 8 - więcej ...

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 10 - więcej ...

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 i 30 usytuowanych w budunku położonym w Lipnie przy ul. Komunalnej 12 - więcej ...

25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 1 - więcej ...

26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna w budynkach : Os. Armii Krajowej 1, 2, 4, 8, 9 i 10, Os. Reymonta 2, 4, 5 i 6, ul. Mickiewicza 17, 22 i 24, ul Komunalna 8, 10, 12, ul. Ciasna 2, ul. Kilińskiego 24 i Pl. 11 Listopada 1 - więcej ...

27. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Lipna pod nazwą : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczona odpowiedzialnością - więcej ...

28. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału i wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o -więcej ...

       * załącznik - więcej ...

29. Projekt uchwały w sprawie utorzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu -więcej ...

       * załącznik Nr 1 -więcej ...                   * załącznik Nr 2 - więcej ...    - wykaz Nr 1 - więcej ... 

                                                                                                                           - wykaz Nr 2 -więcej ...

                                                                                                                           - wykaz Nr 3 - więcej ...

                                                                                                                           - wykaz Nr 4 - więcej ...

                                                                                                                           - wykaz Nr 5 - więcej ...

                                                                                                                           - wykaz Nr 6 - więcej ...

30. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku  - więcej ...

       * uzasadnienie - więcej ...          * załącznik Nr 1 - więcej ...       * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

       * załącznik Nr 2 - więcej ...          * załącznik nr 2.2 - więcej ...     * załącznik Nr 3 i 4 - więcej ...

       * załącznik Nr 5 - więcej ...          * załącznik Nr 6 - więcej ...        * załącznik nr 7 - więcej ...

       * załącznik Nr 8 i 9 - więcej ...

31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy lokali mieszkalnych Nr 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 32, 34, 35, 39, 44, 45 i 50 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie na Os. Armii Krajowej 4 - więcej ...

32. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotówkowego - więcej ...

33. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych - wiecej ...

 

 


 

                                        Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 18 września 2009 roku

1. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipno na lata 2007-2015 oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lipna na lata 2007-2015 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - wiecej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

5. Projekt uchway w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej "Straż Miejska w Lipnie" oraz określenia jej regulaminu - więcej ...

      * regulamin  - więcej ...

6. Projket uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Lipna" Ks. Biskupowi dr. Stanisławowi Gębickiemu - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów powiatu lipnowskiego " ... - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : "Modernizacja drogi gminnej Nr 171105C - ul. Plac 11 Listopada w Lipnie ... - więcej ...

10. Projekt uchwąły w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku - więcej ...

       * załącznik Nr 1 - więcej ...               * załącznik Nr 2 - więcej ...           * załącznik Nr 3 i 4 - więcej ...

       * załącznik Nr 5 - więcej ...         * załącznik Nr 6 - więcej ...            * załącznik Nr 7 -więcej ... 

  

 


 

Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

 w dniu 13 lipca 2009 roku 

1. W sprawie wyrażenia zgody na postanowienia Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Lipnowskim, Gminą Miasta Lipno i Gminą Lipno w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa obwodnicy Miasta Lipna". - więcej ...

 

 

 

Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 30 czerwca 2009 roku

1. W sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego ..."  - więcej ...

2. W sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2009 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...         * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 3 i 4 - więcej ...    * załącznik Nr 5 - więcej ...

3. W sprawie emisji obligacji komunalnych - więcej ...

4. Zmieniająca Zarządzenie Komisarza Rządowego z dnia 23 sierpnia 2005 roku dla miasta Lipna w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym -więcej ...

5. Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwa "Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie" oraz nadania jej statutu -więcej ...

6. W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie - więcej ...

7. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste - więcej ...

8. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

9. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

 


 

 

Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 22 czerwca 2009 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...         * załącznik Nr 1 - więcej ...      * załącznik Nr 2 - więcej ...

    * załącznik Nr 3 i 4 - więcej ...


 

 

Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Lipnie

z dniu 28 maja 2009 roku

1. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipno na lata 2007 - 2015 - więcej ...

     * załącznik - Plan Rewitalizacji - znajdujduje się na www.umlipno.pl - zakładka "Fundusze unijne"

2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie - więcej ...

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom - więcej ...

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych -więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla miasta Lipna" - więcej ...

6. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku - więcej ...

    * uzasadnienie -więcej ...           * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

    * załącznik Nr 2 - więcej ...          * załącznik Nr 2.1 - więcej ...       * załącznik Nr 3 i 4 - więcej ...

    * załącznik Nr 5 - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych - więcej ...


 

 

Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 22 kwietnia 2009 roku

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna - więcej ...

    * Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lipna za 2008 rok - więcej ...

    * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 2 - więcej ...        * załącznik Nr 2 A -więcej ...

    * załącznik Nr 3 - więcej ...     

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania - więcej ... 

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2008 rok - więcej ...

      * załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu - więcej...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie ... - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie zamiany niruchomości  i utraty mocy Uchwały Nr XXX/229/09 - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Gminę Miasta Lipna - więcej ...

 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta w 2009 roku - więcej ...

      * uzasadnienie - więcej ...             * załącznik Nr 1 - więcej ...             * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

      * załącznik Nr 2 - więcej ...             * załącznik Nr 2.1 - więcej ...          * załącznik Nr 3 i 4 - więcej ...

      * załącznik Nr 5 - więcej ...             * załącznik Nr 6 - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na Cmentarzu Komunalnym w Złotopolu -więcej ...

12. Zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna lokali socjalnych - więcej ...

 


 

Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 11 marca 2009 roku

1. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 - więcej ...

    * załącznik - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok - więcej ...

     * załącznik Nr 1 - więcej ...          * załącznik Nr 1.1 - więcej ...      * załącznik Nr 2 - więcej ...

     * załącznik Nr 2.1 - więcej ...

 


 

                                   Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 26 lutego 2009 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie -więcej ... 

 * taryfa - załącznik do uchwały - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie - więcej ...

 


 

Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 12 lutego 2009 roku

1. Projekt uchwały w sprawie zmianw budżecie miasta Lipna w 2009 roku - więcej ...

    * uzasadnienie - więcej ...            * załącznik Nr 1 - więcej ...         * załącznik Nr 2 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie segmentu budynku wraz z udziałem w gruncie, położonego w Lipnie na Os. Sikorskiego 17, na własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnie na Os. Sikorskiego 15 na własność gminy Miasta Lipna w zamian za zrzeczenie się roszczenia o przeniesienie prawa własności - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok - więcej ...

            * sprawozdanie - więcej ...

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIX/219/08 RM w Lipnie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - więcej ...

            * diagnoza - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Lipna dodadtkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok - więcej ...

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 


 

 


 


 

 

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 20:56162618


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:30 Edycja Paweł Wróblewski
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:17 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:15 Edycja Przemysław Rogeński
12 grudnia 2007 r. 12:59 Edycja Przemysław Rogeński
10 sierpnia 2007 r. 10:14 Edycja Michał Ardanowski
10 sierpnia 2007 r. 10:06 Edycja Michał Ardanowski
9 sierpnia 2007 r. 20:56 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:12 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej