pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku


Rady Miejskiej w Lipnie 

     podejmowane w 2010 roku 

kadencja 2010-2014 

 

  Numer i

data podjęcia

uchwały

 

 
    Tytuł uchwały

Uchwała

do 

 pobrania       

       

III/20/2010

z dnia

29.12.2010

 

  Zmieniająca uchwałę Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

uchwała

III/19/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2011.

uchwała

 III/18/2010

z dnia

29.12.2010

 

   W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

uchwała

III/17/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

III/16/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

III/15/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości grudntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

III/14/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie przy ul. Mickieiwcza 23.

uchwała

III/13/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w grudncie i nieruchomościach wspólnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna w budynku przy ul. Mickiewicza 23.

uchwała

 III/12/2010

z dnia

29.12.2010

 

   W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna

uchwała

 III/11/2010

z dnia

29.12.2010

 

   W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

uchwała

Program

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

III/10/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

 

uchwała

załącznik

 III/9/2010

z dnia

29.12.2010

 

   W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019

uchwała 

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3 

 III/8/2010

z dnia

29.12.2010

 

   W sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2011 rok

 uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik nr 5

załącznik Nr 6

załącznik Nr 7

załącznik Nr 8

załącznik Nr 9

 

III/7/2010

z dnia

29.12.2010

 

  W sprawie zmianw budżecie miasta Lipna w 2010 roku

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik nr 3 

 

II/6/2010

z dnia

06.12.2010

 

 

W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie

uchwała

II/5/2010

z dnia

06.12.2010

 

 

W sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Lipnie do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

uchwała

 II/4/2010

z dnia

06.12.2010

 

 

 W sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej

 uchwała

II/3/2010

z dnia

06.12. 2010

 

 

W sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady.

 uchwała

I/2/2010

z dnia

01.12.2010

 

 

 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipnie

uchwała 

I/1/2010

z dnia

01.12 2010

 

 W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie

uchwała
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
30 listopada 2010 r. 11:16176214


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:09 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:19 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:16 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
Pokaż więcej