pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Sport


Zarządzenie  19/2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 kwietnia 2024 roku


w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu więcej...


Zarządzenie Nr 10/2024
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 marca 2024 roku

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2024 roku treść zarządzenia

Załącznik Nr 1

Wzór wniosku

Wzór sprawozdania


Zarządzenie  23/2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 kwietnia 2023 roku


w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu więcej...


Zarządzenie Nr 10/2023
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2023 roku

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2023 roku treść zarządzenia

Załącznik Nr 1

Wzór wniosku

Wzór sprawozdania


Zarządzenie  14/2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 marca 2022 roku


w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu więcej...


Zarządzenie Nr 5/2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lutego 2022 roku

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2022 roku treść zarządzenia

Załącznik Nr 1

Wzór wniosku

Wzór sprawozdania


Zarządzenie  28/2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2021 roku


w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu więcej...


Zarządzenie  27/2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2021 roku


w sprawie:   powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu więcej...


Zarządzenie  20/2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 marca 2021 roku


w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu więcej

Załącznik nr 1 więcej
Oferta  więcej    
Wzór sprawozdania  więcej

_______________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie  66/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 sierpnia 2020 roku


w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu  więcej

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  57/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2020 roku


w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2020 roku więcej

Załacznik nr 1  więcej

Oferta  więcej  
Wzór sprawozdania  więcej
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  29/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 kwietnia 2020 roku


w sprawie:   unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2020 roku więcej

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  7/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 stycznia 2020 roku


w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2020 roku więcej

Załącznik Nr 1 więcej  

Oferta  więcej    
Wzór sprawozdania  więcej
Wzór umowy więcej

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie  14/2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 marca 2019 roku


w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju więcej

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  5/2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05 lutego 2018 roku


w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2019 roku więcej

Załącznik  nr 1 więcej
Oferta więcej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie  16/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2018 roku


w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu więcej

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr  5/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05 lutego 2018 roku


w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2018 roku więcej

Załącznik Nr 1 do zarządzenia więcej

   Wzór oferty więcej
    Informacja dotycząca wypełnienia oferty -  więcej 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/2017
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 lutego 2017 roku


w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju rozwoju sportu w 2017 roku więcej

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia więcej
    Wzór oferty więce
    Informacja dotycząca wypełnienia oferty -  więcej 

     Wzór sprawozdania więcej
____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/2016
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 lutego 2016 roku


w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu  więcej  

____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/2015
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 grudnia 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju  sportu w 2016 roku więcej

Załacznik nr 1 do Zarządzenia  więcej
Załącznik nr 2 wzór oferty więcej  
Załącznik nr 3 wzór sprawozdanie więcej

____________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 15/2015
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lutego 2015 roku

w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej

 

Zarządzenie Nr 76/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju  sportu w  2015 roku więcej

Załacznik Nr 1 więcej
Załącznik Nr 2 wzór oferty więcej

Wzór sprawozdania więcej      więcej

____________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 kwietnia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju  sportu w  2014 więcej

Załacznik Nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. więcej _________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej  celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2014 zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu więcej 

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 81/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju  sportu w  2014 roku więcej

Załacznik Nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 7/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 stycznia 2013 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu.  więcej

 

Zarządzenie Nr 72/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju  sportu w 2013 roku więcej 

Załącznik nr 1 więcej
Wzór oferty  więcej
Przykładowy wzór wypełnionej ofery  więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lutego 2012 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu więcej

Zarządzenie Nr 4/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju  sportu w 2012 roku więcej

Załącznik nr 2 więcej
Wzór oferty więcej
Przykładowy wzór wypełnionej ofery więcej
Wzór sprawozdanie więcej

  _______________________________ __________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/2011
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lutego 2011 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju w 2011 roku więcej

Zarządzenie Nr 8/2011
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2011 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. więcej

Zarządzenie Nr 4/2011
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2011 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2011 roku więcej

Załącznik Nr 1 więcej

Wzór oferty  więcej  więcej
Oświadczenie o zgodności podpisu więcej
Oświadczenie o innych źródłach finansowania więcej

 _________________________________________________________________________________

Uchwała Nr LV/442/2010
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 09 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. więcej

 

Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z realizacji zadania. więcej

Wzór oferty więcej

Oświadczenie o zgodności podpisu więcej

Oświadczenie o innych źródłach finansowania więcej

 

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Paweł WróblewskiPaweł WróblewskiPaweł Wróblewski
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
25 listopada 2008 r. 12:073357221


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
12 kwietnia 2024 r. 13:22 Edycja strony Krzysztof Derwiński
6 marca 2024 r. 07:44 Edycja strony Krzysztof Derwiński
17 kwietnia 2023 r. 12:32 Edycja strony Krzysztof Derwiński
14 lutego 2023 r. 13:55 Edycja strony Krzysztof Derwiński
28 marca 2022 r. 09:33 Edycja strony Krzysztof Derwiński
17 lutego 2022 r. 07:29 Edycja strony Krzysztof Derwiński
30 kwietnia 2021 r. 09:24 Edycja strony Krzysztof Derwiński
30 kwietnia 2021 r. 09:24 Edycja strony Krzysztof Derwiński
30 kwietnia 2021 r. 09:21 Edycja strony Krzysztof Derwiński
30 kwietnia 2021 r. 09:19 Edycja strony Krzysztof Derwiński
Pokaż więcej