pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały Rady Miejskiej z 2014 roku


Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie 

     podejmowane w 2014 roku

(kadencja 2010-2014) 

 

 

 

  Numer i

data podjęcia

uchwały

 

 
    Tytuł uchwały

 

Treść

XLIX/476/2014

z dnia

13.11.2014

  W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok uchwała

XLIX/475/2014

z dnia

13.11.2014

  W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok uchwała

XLVIII/474/2014

z dnia

07.11.2014

  W sprawie ponownej analizy lokalizacji budynku socjalnego przy ul. Komunalnej uchwała

XLVII/473/2014

 z dnia

30.10.2014

 

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013)

uchwała

XLVII/472/2014

z dnia

30.10.2014

 

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miasta Lipna

uchwała

XLVII/471/2014

 z dnia 30.10.2014

 

w sprawie przyjęcia Programu „Lipnowskiej Karty Seniora”

uchwała

XLVII/470/2014

z dnia

30.10.2014

 

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lipna programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą  „ Lipnowska Karta Dużej Rodziny".

uchwała
       

XLVII/469/2014

 z dnia

30.10.2014

  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.

 
uchwała

XLVII/468/2014

 z dnia

30.10.2014

 

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miasta Lipna

uchwała

XLVII/467/2014

z dnia

30.10.2014

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru  podatku rolnego na 2015 rok

uchwała

XLVII/466/2014

 z dnia

30.10.2014

  W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok uchwała
       

XLVII/465/2014

z dnia

30.10.2014

 

w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.

uchwała
       

XLVII/464/2014

z dnia

30.10.2014

 

w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla zakładu budżetowego.

uchwała

XLVII/463/2014

z dnia

30.10.2014

 

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok.

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

XLVII/462/2014

z dnia

30.10.2014

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014–2026

uchwałą

uzasadnienie

załącznik

XLV/461/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna uchwała

XLV/460/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Sierakowskiego) uchwała

XLV/459/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna(Polna) uchwała

XLV/458/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (Żeromskiego) uchwała

XLV/457/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Komunalna 1565/26) uchwała

XLV/456/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Orla 3028/3) uchwała

XLV/455/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Orla 3028/1) uchwała

XLV/454/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 1578/46) uchwała

XLV/453/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/12) uchwała

XLV/452/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/11) uchwała

XLV/451/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/10) uchwała

XLV/450/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/9) uchwała

XLV/449/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/8) uchwała

XLV/448/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/7) uchwała

XLV/447/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/6) uchwała

XLV/446/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/5) uchwała

XLV/445/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/4) uchwała

XLV/444/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/3) uchwała

XLV/443/2014

 z dnia

17.09.2014

  w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna (Ptasia 3027/2) uchwała

XLV/442/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie nadania nazwy istniejącej drodze wewnętrznej

uchwała

załącznik

XLV/441/2014

z dnia

17.09.2014

  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Miasta Lipna działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części uchwała

XLV/440/2014

z dnia

17.09.2014

  W sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna" panu Ryszardowi Wiśniewskiemu. uchwała

XLV/439/2014

z dnia

17.09.2014

  W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna panu Bernardowi Sadka

uchwała

zał. str. 1

zał. str. 2

XLV/438/2014

z dnia

17.09.2014

  W sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna panu Andrzejowi Mielczarkowi uchwała

XLV/437/2014

z dnia

17.09.2014

  W sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lipna panu Włodzimierzowi Wiśniewskiemu. uchwała

XLV/436/2014

z dnia

17.09.2014

  Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna uchwała

XLV/435/2014

z dnia

17.09.2014

  W sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Miasta Lipna uchwała

XLV/434/2014

z dnia

17.09.2014

  W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania uchwała

XLV/433/2014

z dnia

17.09.2014

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

XLV/432/2014

z dnia

17.09.2014

  W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XLIV/431/2014

z dnia

12.06.2014

  W sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie uchwała

XLIV/430/2014

z dnia 12.06.2014

  W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Miasta Lipna do roku 2015 z perspektywą do 2019

uchwała

załącznik

XLIV/429/2014

z dnia

12.06.2014

 

  W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

uchwała

strategia

 

XLIV/428/2014

z dnia

12.06.2014

  W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipno przy realizacji zadania pn. Przebudowa ul. Rolnej. uchwała

XLIV/427/2014

z dnia

12.06.2014

  Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do realizacji projektu uchwała
       

XLIV/426/2014

z dnia

12.06.2014

  W sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów uchwała

XLIV/425/2014

z dnia

12.06.2014

  W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach Miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna uchwała

XLIV/424/2014

z dnia

12.06.2014

  W sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu uchwała

XLIV/423/2014

z dnia

12.06.2014

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

XLIV/422/2014

 z dnia

12.06.2014

  W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XLIV/421/2014

z dnia

12.06.2014

  W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2013 rok uchwała

XLIV/420/2014

z dnia

12.06.2014

  W sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2013 rok uchwała

XLIII/419/2014

z dnia

23.04.2014

 

  W sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Miasta Lipna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe uchwała

XLIII/418/2014

z dnia

23.04.2014

 

  W sprawie przyjęcia projektów herbu, flagi i pieczęci Gminy Miasta Lipna

uchwała

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XLIII/417/2014

z dnia

23.04.2014

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 426/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 11 przy ul. Mickieiwcza, stanopwiącej własność Gminy Miasta Lipna. uchwałą

XLIII/416/2014

z dnia

23.04.2014

 

  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (ul. Żeromskiego) uchwała

XLIII/415/2014

z dnia

23.04.2014

 

  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (ul.Dębowa) uchwała

XLIII/414/2014

z dnia

23.04.2014

 

  W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna (ul. Ogrodowa) uchwała

XLIII/413/2014

z dnia

23.04.2014

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2014 rok

uchwała

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

XLIII/412/2014

z dnia

27.03.2014

 

  W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026.

uchwała

zał. 1

zał. 2

XLII/411/2014

z dnia

27.03.2014

 

  W sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna do  realizacji projektu. uchwała

XLII/410/2014

z dnia

27.03.2014

 

  W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. uchwała

XLII/409/2014

z dnia

27.03.2014

 

  W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Lipna do podpisania porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Społeczno - Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego uchwała

XLII/408/2014

z dnia

27.03.2014

 

  W sprawie nadania nazwy istniejącym drogom wewnętrznym położonym na terenie Gminy Miasta Lipna.

uchwała

załącznik

załacznik

XLII/407/2014

 z dnia

27.03.2014

 

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy miasta Lipna. uchwała

XLII/406/2014

z dnia

27.03.2014

 

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Lipna na rok 2014

 

uchwała

XLII/405/2014

z dnia

27.03.2014

 

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programui Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok uchwała

XLII/404/2014

z dnia

27.03.2014

 

  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2013 rok uchwała

XLII/403/2014

z dnia

27.03.2014

 

  W sprawie zwolnień przedmiotowych w podatlu od nieruchomości z tytułu odnowy elewacji budunków nie stanowiących pomocy de minimis.

uchwała

zał. 1

zał. 2

 

 

XLII/402/2014

z dnia

27.03.2014

 

  W sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

uchwała

zał. 1

zał. 2 

zał. 3

XLII/401/2014

z dnia

27.03.2014

 

  Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Lipna na 2014 rok

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 1.1

zał. 2

zał. 2.1

zał. 3

zał. 4

zał. 5

XLII/400/2014

z dnia

27.03.2014

 

  W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026

uchwała

uzasadnienie

zał. 1

zał. 2

XLI/399/2014

z dnia

26.02.2014

 

  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta.

uchwała

XLI/398/2014

z dnia

26.02.2014

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna".

uchwała

załącznik

 XLI/397/2014

z dnia

26.02.2014

 

 

 W sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Miasta Lipno na lata 2014-2020"

 uchwała

XLI/396/2014

z dnia

26.02.2014

 

 

W sprawie uchylenia uchwały Nr XL/391/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku

uchwała

 XLI/395/2014

z dnia

26.02.2014

 

 

 W sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Lipno w latach 2014 - 2020

 uchwała

załącznik

 XLI/394/2014

z dnia

26.02.2014

 

 

 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2014 rok

 uchwała

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 2.1

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

XLI/393/2014

z dnia

26.02.2014

 

 

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026.

 

uchwała

zał. nr 1

zał. nr 2

XL/392/2014

z dnia

23.01.2014

 

 

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna.

uchwała

XL/391/2014

z dnia

23.01.2014

 

 

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

uchwała

XL/390/2014

z dnia

23.01.2014

 

 

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w formie dożywiania dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o ktorych mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"

uchwała

XL/389/2014

z dnia

23.01.2014

 

 

W sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 2612/4 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ul. Malinowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XL/388/2014

z dnia

23.01.2014

 

 

W sprawie objęcia granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów należących do Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XL/387/2014

z dnia

23.01.2014

 

  W sprawie uchylenia uchwały.

uchwała

 

XL/386/2014

z dnia

23.01.2014

 

W sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania.

uchwała

sprostowanie

XL/385/2014

z dnia

23.01.2014

 

W sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

uchwała

 

XL/384/2014

z dnia

23.01.2014

 

   

Zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Lipnie

 

 uchwała

XL/383/2014

z dnia

23.01.2014

 

 

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2014 rok.

uchwała

zał. Nr 1

zał. Nr 1.1

zał. Nr 2

zał. Nr 2.1

zał. Nr 3

zał. Nr 4

zał. Nr 5

zał. Nr 6

zał. Nr 7

zał. Nr 8

zał. Nr 9

zał. Nr 10

XL/382/2014

z dnia

23.01.2014

 

 

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2014-2026

uchwała

zał.Nr 1

zał.Nr 2
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
30 listopada 2010 r. 11:16189314


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:09 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:19 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:16 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
Pokaż więcej