pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu Postanowienia znak WGK.RG.OŚ.6220.2.2023 z dnia 28.12.2023 r. o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego po złożeniu raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla zakładu Greenyard Frozen w Lipnie"


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu Postanowienia znak WGK.RG.OŚ.6220.2.2023 z dnia 31.08.2023 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłozenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla zakładu Greenyard Frozen w Lipnie"


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu Postanowienia znak WGK.RG.OŚ.6220.2.2023 z dnia 17.08.2023 r. w sprawie nałozenia obowiązku oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla zakładu Greenyard Frozen w Lipnie"


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zawieszeniu postępowania administracyjnego znak WGK.RG.OŚ.6220.10.2022/2023 z dnia 28.04.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa podczyszczalni ścieków dla zakładu Greenyard Frozen w Lipnie"


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WGK.RG.OŚ.6220.2.2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla zakładu Greenyard Frozen w Lipnie"


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu Postanowienia znak WGK.RG.OŚ.6220.10.2022/2023 z dnia 03.04.2023 r. w sprawie nałozenia obowiązku oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa podczyszczalni ścieków dla zakładu Greenyard Frozen w Lipnie"


Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej - "Rozbudowa będącego w budowie budynku produkcyjnego z możliwością pełnienia funkcji wiaty"


Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej - "Zmiana lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością - drezwami i krzewami oraz runem leśnym"


 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Rozbudowa hali produkcyjnej ze zmianą lokalizacji, rozbudową stacji magazynowo - zgazowującej ciekły azot i tlen, fundamentami i infrastrukturą towarzyszącą"


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Rozbudowa będącego w budowie budynku produkcyjnego z możliwością pełnienia funkcji wiaty"


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Uruchomienie punktu zbierania odpadów na dz. nr 1181/13, 1181/15, 1182/5 obręb 0004 Lipno w miejscowości Lipno, ulica Marmurowa"


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Rozbudowa hali produkcyjnej ze zmianą lokalizacji, rozbudową stacji magazynowo - zgazowującej ciekły azot i tlen, fundamentami i infrastrukturą towarzyszącą"


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa podczyszczalni ścieków dla zakładu Greenyard Frozen w Lipnie"


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Zmiana lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością - drezwami i krzewami oraz runem leśnym"


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Uruchomienie punktu zbierania odpadów na dz. nr 1181/13, 1181/15, 1182/5 obręb 0004 Lipno w miejscowości Lipno, ulica Marmurowa"


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa będącego w budowie budynku produkcyjnego z możliwością pełnienia funkcji wiaty"


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Rozbudowa budynku magazynowego wysokiego składowania wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 675/3, 675/5, 679/1, 690/5 obręb 0002 Lipno"


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – "Uruchomienie punktu zbierania odpadów na dz. nr 1181/13, 1181/15, 1182/5 obręb 0004 Lipno w miejscowości Lipno, ulica Marmurowa"


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Rozbudowa budynku magazynowego wysokiego składowania wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 675/3, 675/5, 679/1, 690/5 obręb 0002 Lipno"


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – "Rozbudowa hali produkcyjnej ze zmianą lokalizacji, rozbudową stacji magazynowo - zgazowującej ciekły azot i tlen, fundamentami i infrastrukturą towarzyszącą"


W dniu 01.03.2022 r., wywiesza się obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna, o zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu dotyczącym wydania deycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogąco znacząco oddzialywać na śrdowisko pn.: "Uruchomienie linii śrutowo-lakierniczej".


W dniu 23.02.2022 r., wywiesza się obwieszczenie Burmistrza Maista Lipna ws. wszczęcia postepowania adimistracyjnego dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływac na środowisko pn."Rozbudowa budynku magazynowego wyskoiego składowania wraz z infrastrukturą techniczną nr dz. nr 675/3, nr 675/5, nr 679/1, nr 690/5 obręb nr 2 miasta Lipna" 


W dniu 17 stycznia 2022 r., wywyiesza sie obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na śrdowosiko pn.: "Uruchomienie linii śrutowo-lakierniczej"


W dniu 20 stycznia 2022 r., wywiesza się na obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna, ws. zebrania wszystkich dowodów w sprawi i przystąpieniu do zakończenia postępownania dot. budowy budynku produkcujnego na terenie zakładu produkcyjnego De WAVE sp. z. o. o.


W dniu 20 stycznia 2022 r., wywiesza się na obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna, ws. zebrania wszystkich dowodów w sprawi i przystąpieniu do zakończenia postępownania dot. budowy magazynu o pow. 300m2 na terenie zakładu produkcyjnego De WAVE sp. z. o. o.


W dniu 10 listopada 2021 r., wywiesza się obiweszczenia Burmistrza Maista Lipna, ws. wszcęcia potepwoania administrajcyjnego dotyczącego wydania decyzji o śrdowoiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogacego znacząco oddziaływać na środowisko pn. "budowa magazynu o pow. 300 m2 na terenie zakładu De Wave Polska sp. z o. o. w Lipnie"


W dniu 10 listopada 2021 r., wywieszono obwieszcenie Burmistrza Miasta Lipna, ws. wszczęcia postępowania administracyjnego dotczącego wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia mogacego znacząco oddziaływać na środowisko pn. "budowa budynku produkcyjnego". 


W dniu 29 września 2021 r., wywieszono na tablicy ogłoszeń Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji umarzjądej dla przedsięwzięcia polegającego na: " budowie zbiornika retencyjnego wód deszcowych ze zbiornikiem wody ppoż oraz kanalizacji deszczowej na działce nr 3125, przy ul. Spółdzielczej obręb nr 4 miasta Lipna".


W dniu 29 września 2021 r., wywieszono na tablicy ogłoszeń Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. wydania decyzji umarzającej dla przedsięwziecia pod nazwą: " Budowa hali namiotowej na działce nr 3125, przy ul. Spółdzielczej, obręb nr 4 miasta Lipna".


W dniu 3 września 2021 r., wywiesza się na tablicy ogłoszeń obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. poinformowania stron w postepowaniu o zebranych dowodach i przystąpieniu do zakończenia postepowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach środowiskowych  dla przedsięwzięcia polegającego na : " budowie zbiornika retencyjengo wód deszczowych ze zbiornikiem wody przeciwpożarowej  oraz kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania wód deszczowych (osadnik piasku i błota oraz separator ropopochodny) na działce nr 3125 przy ul. Spółdzielczej, obręb nr 4 miasta Lipna".


W dniu 3 września 2021 r., wywiesza się na tablicy ogłoszeń obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna ws. poinformowania stron w postepowaniu o zebranych dowodach i przystąpieniu do zakończenia postepowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach środowiskowych  dla przedsięwzięcia polegającego na : "budowie hali namiotowej zlokalizowanyj na działce nr 3125 przy ul. Spółdzielczej, ob. nr 4 miasta Lipna".


W dniu 4 sierpnia 2021 r., wywiesza się na tablicy ogłoszeń Obwieszczenie znak: WGK/RG.OŚ.6220.2.2021 r. Burmistrza Miasta Lipna, dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowiskopn.: "Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych ze zbiornikiem wody pożarowej oraz kanalizacji deszczowej wraz z sysemem podczyszczania wód deszczowych, na dz. nr 3125, obręb nr 0004 Lipno, przy ul. Spółdzielczej, miasta Lipna".

W dniu 4 sierpnia 2021 r., wywiesza się na tablicy ogłoszeń Obwieszczenie znak: WGK/RG.OŚ.6220.1.2021 r. Burmistrza Miasta Lipna, dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowiskopn.: "Budowa hali namiotowej zlokalizoanej na dz. nr 3125, obręb nr 0004 Lipno, przy ul. Spółdzielczej, miasta Lipna".

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG wraz ze stacją redukcyjną i ifrastukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 720/5 obręb 0002 Lipno ul. Wojska Polskiego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Budowa stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG wraz ze stacją redukcyjną i ifrastukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce 720/5 obręb 0002 Lipno ul. Wojska Polskiego


Obwieszczenie  Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 30.10.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Farmy Fotowoltaicznej  LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 253/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Lisek, gmina Fabianki".


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 25.08.2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowa Farmy Fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 253/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Lisek, gmina Fabianki" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.7.2018/2020 z dnia 08.07.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wierceniu i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej nr 2 o głębokości ponad 100 m (dla zaspokojenia celów produkcyjnych zakładu), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 702/1, położonej w miejscowości Lipno, obręb 0002" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.7.2018/2020 z dnia 08.05.2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Wierceniu i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej nr 2 o głębokości ponad 100 m (dla zaspokojenia celów produkcyjnych zakładu), po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 702/1, położonej w miejscowości Lipno, obręb 0002" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 03.03.2020 r. że zostało wydane postanowienie znak WGK.RG.OŚ.6220.3.2019/2020 z dnia 3 luty 2020 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Fotowoltaicznej LISEK o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce nr 253/4 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Lisek, gmina Fabianki” do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.8.2018/2019 z dnia 06.09.2019 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG" ul. Wojska Polskiego 16, miasto Lipno, działki nr ew. 630/2 oraz 631/2 do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna znak WGK.RG.OŚ.6220.8.2018/2019 z dnia 11.07.2019 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych i gazu LPG" ul. Wojska Polskiego 16, miasto Lipno, działki nr ew. 630/2 oraz 631/2 do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna, że w dniu 21.06.2019 r. została wydana decyzja znak WGK.RG.OŚ.6220.6.2018/2019 odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadow nie niebezpiecznych i odpadów mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "DURGAZ" s.c. G. Durkiewicz P. Durkiewicz 87-600 Lipno, ul. Polna 33a" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wiercenie studni głębinowej nr 5 o głębokości ponad 100 m (dla zaspokojenia celów produkcyjnych zakładu)" realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 702/1, położonej w miejscowości Lipno, obręb 0002 do pobrania


Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno - Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do 22+300" do pobrania


Obwieszczenie Wójta Gminy Wielgie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno - Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do 22+300" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Instalacji do Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepła PUK TPO Sp. z o. o. w Lipnie" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej wraz z drogami wewnętrznymi, placami, parkingami przy targowisku i centrum handlowym NCL" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Instalacji do Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych Wzbogacanych Paliwem Alternatywnym o mocy 5MW z odzyskiem energii w postaci ciepła PUK TPO Sp. z o. o. w Lipnie" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa myjni samochodowej bezdotykowej czterostanowiskowej wraz z drogami wewnętrznymi, placami, parkingami przy targowisku i centrum handlowym NCL" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Dobudowa budynku magazynu wysokiego składowania do istniejącego budynku magazynowego (ul. Wojska Polskiego 12, miasto Lipno, działki nr ew. 675/3, 675/5, 679/1, 690/5, obręb nr 2)" do pobrania


Decyzja umarzająca Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania decyzji środowiskowej „Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i dz. nr 1874/16 położonych przy ul. Stefana Okrzei i Platanowej, w obrębie ewidencyjnym nr 8, Miasta Lipna" do pobrania 


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacja istniejącej stacji magazynowo-zgazowującej ciekłego azotu, polegającej na wymianie istniejącego zbiornika na nowy zbiornik o większej objętości" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wpłynięcia wniosku "DAWTONA" Danuta Wielgomas w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Dobudowa budynku magazynu wysokiego składowania do istniejącego budynku magazynowego (ul. Wojska Polskiego 12, miasto Lipno, działki nr ew. 675/3, 675/5, 679/1, 690/5, obręb nr 2)" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa stacji regazyfikacji LNG realizowanej na działce nr ew. 696/1, obręb nr 2, ul. Wojska Polskiego, m. Lipno" do pobrania


Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lipna o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji regazyfikacji LNG realizowanej na działce nr ew. 696/1, obręb nr 2, ul. Wojska Polskiego, m. Lipno" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji regazyfikacji LNG realizowanej na działce nr ew. 696/1, obręb nr 2, ul. Wojska Polskiego, m. Lipnodo pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Połączenie kwater nr I i II składowania odpadów oraz podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie, przy ul. K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno (nr 0002)do pobrania


Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lipna o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Połączenie kwater nr I i II składowania odpadów oraz podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie, przy ul. K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno (nr 0002)do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Połączenie kwater nr I i II składowania odpadów oraz podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie, przy ul. K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno (nr 0002)" do pobrania


Informacja Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 (działki nr ew. 691/1, 694/2, 702/1, 3036/3, 3037, 696/1, m. Lipno, obręb nr 2 - Lipno, gm. Lipno)" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wpłynięcia wniosku Cryogas M&T Poland S.A.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowa stacji regazyfikacji LNG realizowanej na działce nr ew. 696/1, obręb nr 2, ul. Wojska Polskiego, m. Lipno" do pobrania


Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lipna o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 (działki nr ew. 691/1, 694/2, 702/1, 3036/3, 3037, 696/1, m. Lipno, obręb nr 2 - Lipno, gm. Lipno"  do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 (działki nr ew. 691/1, 694/2, 702/1, 3036/3, 3037, 696/1, m. Lipno, obręb nr 2 - Lipno, gm. Lipno)" do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna dotyczące wpłynięcia wniosku Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie Zakładu d'aucy Polska Sp. z o. o. w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12 (działki nr ew. 691/1, 694/2, 702/1, 3036/3, 3037, 696/1, m. Lipno, obręb ew. nr 2-Lipno, gm. Lipno)" do pobrania


Burmistrz Miasta Lipna wydał w dniu 26.03.2015 r. postanowienie WGK.RG.6220.8.2014/2015  w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul . K. Wyszyńskiego 56 (gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno (nr 0002)" do pobrania


Burmistrz Miasta Lipna informuje, że w dniu 20.03.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. "budowa instalacji do biologicznego przetwarzania frakcji odpadów biodegradowalnych, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, z możliwością suszenia i kompostowania" znak sprawy WGK.RG.OŚ.6220.9.2014/2015 do pobrania

 


Burmistrz Miasta informuje, że decyzją z dnia 12 listopada 2014 roku znak WGKRG 6220.7.2014, zostało umorzone postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania ( biostabilizacji ) frakcji odpadów biodegradowanych wydzielonych ze zmieszanycj odpadów komunalnych z możliwościa biologicznego suszenia odpadów"do pobrania


Burmistrz Miasta informuje, że wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Usług komunalnych w Lipnie Sp. z o.o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Podniesienie rzędnych składowania kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. K. Wyszyńskiego 56 ( gm. Lipno) na terenie działek nr ew. 277/1 i 278/1 obręb Lipno ( nr 0002).do pobrania


Burmistrz Miasta Lipna informuje, że wpłynał wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania ( biostabilizacji biologicznego suszenia) frakcjiodpadów biodegradowanych 0 - 80 mm, wydzielonych ze zmieszanych odpadow komunalnych, w techonologi membranowej o przepustowości 12 000 Mg/rok.do pobrania


nformacja o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Przebudowa ulicy Polnej w Lipnie"do pobrania


Obwieszczenie w sprawie wyadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajacej brak potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pn. " Budowa i nstalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikami naziemnymi 6x6700 l, parownikiem elektrycznym 150 kg/h, przyłaczem gazowym i wewnętrzna instalacja gazową do Zakładu d' aucy Sp. z o.o m.Lipno ( działka nr ew. 3037, m. Lipno, obręb ew. nr 2 Lipno - gm. Lipno"do pobrania


Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn." Przebudowa ulicy Polnej"do pobrania


Zawiadomienie o zebraniu materiaów  dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikami naziemnymi 6x6700 l, parownikiem elektrycznym 150 kg/h, przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową do Zakładu d'aucy Polska Sp. z o.o ( działka nr ew 3037, m. lipno, obręb ew. 2- Lipno, gm. Lipno)"do pobrania


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt : Zwiększenie konkurencyjności  firmy FUWK KONWEKTOR Sp. z o.o poprzez zakup wyposażenia, skutkujące zwiększeniem skali działalności oraz wzrostem zatrudnienia" do pobrania 


Zawiadomienie o zebranych materiałach dowodowych firmy FUWK KONWEKTOR do pobrania


Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Zwiększenie konkurencyjności firmy FUWK KONWEKTOR Sp. zo.o poprzez zakup wyposażenia, skutkujące4 zwiększeniem skali działalności oraz wzrostem zatrudnienia"do pobrania


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o otrzymaniu opinii od PPIS i postanowienia RDOŚ w Bydgoszczy uzgadniających warunki z zakresu ochrony środowiska dla przedsięwzięcia pn " Zwiększenie konkurencyjnosci firmy FUWK KONWEKTOR Sp. z o.o poprzez zakup wyposażenia, skutkujące zwiększeniem skali działalności oraz wzrostem zatrudnienia"do pobrania


Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pt " Wzrost konkurencyjności dla firmy Wiksbud Sp.z o.o, wymianę węzła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów betonowych i żelbetonowych"do pobrania


Ogłoszenie o wpynięciu wniosku firmyWiksbud Sp.zo.o  o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Wzrost konkurencyjności dla firmy Wiksbud Sp. zo.o wymiana węzła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkci wyrobów betonowych i żelbetonowych'do pobrania


ogłoszenie o wpłynięciu wniosku firmy FUWK KONWEKTOR o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci pn. "Zwiększenie  konkurencyjności  firmy FUWK KONWEKTOR sp.zo.o poprzez zakup wyposażenia, skutkującego zwiększenie skali dzialności oraz wzrostem zatrudnienia"do pobrania


Obwieszczenie o wynięciu wniosku Gminy Miasta Lipna  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Polnej w Lipnie do pobrania

                                                                                                                                                      

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzajacej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zwiekszenie konkurencyjności firmy FUWK KONWEKTOR Sp. z.o.o poprzez zakup wyposażenia, skutkujace zwiekszeniem skali działalności oraz wzrostem  zatrudnienia"do pobrania

                                                                                                                                                                                                                                       

Informacja o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn " Wzrost konkurencyjnosci dla firmy Wiksbud Sp. z o.o., wymiana wezła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobow betonowych i żelbetonowych"do pobrania

                                                                                                                                                                                                                                       

Owieszczenie  o wpłynięciu wniosku Zakładu d aucy Polska ul. Wojska Polskiego 12, Lipno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym 6x670 i, parownikiem elektrycznym 150 kg/h, przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową do Zakładu d aucy Polska Sp Z o.o w m. Lipni ( działka  nr ew. 3037, m Lipno. obręb ew nr 2 -Lipno, gm. Lipno) do pobrania


Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn Adaptacja warsztatu samochodowego na" ayto-złom " do czasu dostarczenia raportu dla w/w przedsiewzięcia. do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek wykonania raportu dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja warsztatu samochodowego na" Auto-złom" dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie informujące o wpłynięciu wniosku firmy "DURGAZ" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Durkiewicz Grzegorz, Durkiewicz Piotr  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja warsztatu samochodowego na "Auto-złom". Mając na uwadze, że w/w przedięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - dokument do pobrania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środoowiskowych uwarunkowaniach zgody na realzacje przedsięwzięcia pn: " Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. Wyszyńskiego"- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięprzystapiono pt Rekultywacja składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętna w Lipnie ul. wyszyńskiego dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

 Obwieszczenie o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Termomodernizacja obiektu straznicy Komendy Powiatowej PSP w Lipniedokument do pobrania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna informujące o:

1. wydaniu postanowienia, że dla przedsięwzięcia pn: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie ul. Wyszyńskiego" odstąpino od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2. możliwości zapoznania sie wszystkich zainteresowanych z opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie z dnia 17.01.2013 r. nr N.NZ-42-1-6/2013

3. możliwością zapoznania się z opinią Regionanlnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 9.07.2013 r. nr WOO.4240.39.2013AG4 - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych STREFA B2 dokument do pobrania

 

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji WGKRG 6220.4.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych STREFA B2.dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obgwieszczenie o wydaniu decyzji WGKRG.62220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych - "Połnocna strefa produkcyjno - składowa E1dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenów inwestycyjnych STREFA B2"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Lipnie ul. Dobrzyńska"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Burmistrza Miasta Lipna stwierdzające nie nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsię przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojetne w Lipnie ul. Dobrzyńska"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu opinii pryey Powiatowz Inspektor Sanitarny w Lipnie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt."Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie ul. Dobrzyńska"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia polegającego na  'Modernizacji linii sortowniczej na składowisku odpadów komunalnych w Lipnie"dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zadania pod nazwą "Pzrygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury technicznej w Lipnie - uzbrojenie terenow inwestycyjnych STREFA B2". dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej". dokument do pobrania

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:" Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipnie przy ul. wyszyńskiego" - dokument do pobrania

 

                                                                                                                                                                                                                                                

Obwieszczenie o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn." Budowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuz rzeki Mień"do pobrania

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu grzewczego etap II - zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów podłączonych przy kotłowni  ulicy Ekologicznej w Lipnie. dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu grzewczego  etap II - zmiana sposobu zasilania w ciepło obiektów  podłaczonych przy kotłowni w ulicy Ekologicznej w Lipnie. dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Decyzji Burmistrza Miasta Lipna  z dnia 20.06.2011 rk. WGKRG.6220.1.2011 r. stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowy hali magazynowo-technicznej na terenie działki nr 278/3 w obrębie ewidencyjnym nr 13, położonej przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zakończenie postępowania WGKRG.6220.1.2011 w sprawie wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia pn: Budowa budynku hali magazynowo - technicznej na t5ewrenie dziłek 278/3 położonej przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowienie  WGKRG 6220.1.2011 z dnia 18.05.2011 r. Burmistrza Miasta Lipna w sprawie nie nałożernia obowiązku przeprowadzenia ocenu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali magazynowo - technicznej na tereniew działki nr 278/3 w obrebie ewidencyjnym nr 13, położonej przy ulicy wyszyńskiego w Lipnie. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Wszeęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia pn:  Budowa budynku hali magazynowej na terenie działki  278/3 w obrębie ew 13, położonej przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie -dokumenty do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej w Lipnie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zawieszeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej w Lipnie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śropdowisko - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o  zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków w Lipnie oraz Przepompowni Ścieków P1 przy ulicy Wyszyńskiego w Lipnie, budowę oraz modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciagu ulic Jastrzębska, 3 Maja do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Przekop w Lipnie. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Buirmistrza Miasta Lipna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzenia oceny oodziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicu Przekop w Lipnie" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Bbwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulicy Przekop w Lipnie -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o umorzeniu postępowania w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Remont istniejącego budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr ewid. 1404 w Lipnie"- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o umorzeniu postępowania w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Remont istniejącego budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr ewid. 1404 w Lipnie" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. " Budowa elektrowni biogazowej" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Owieszczenie burmistrza Miasta Lipna  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn " Remont istniejącego budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 1404 w Lipnie bez naruszania konstrukcji budynku" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizacje przedsiewzięcia polegającego na " Przebudowa ulic Ptasiej, Klokockiej, żeromskiego w lLipnie" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrz Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodyna realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa ulic: Ptasiej, Kłokockiej, Żeromskiego w Liupnie"-dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w sprawe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. " Przebudowa ulicy Przekop w Lipnie "  - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachzgody nar realizacje przedsięwzięcia pn. " Przebudowa ulic : Ptasia, Żeromskiego, Kłokocka w Lipnie" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulic: Ptasiej, Żeromskiego, Kłokockiej w Lipnie "- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawoe wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia pn. Przebudowa ulic: Ptasiej, Żeromskiego, Kłokockiej w Lipnie   - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia pn '' Odrestaurowanie ratusza" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia polegającego na " Przebudowie drogi gminnej ul. Spółdzielcza:- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Odrestaurowaniu ratusza"- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji środowiskowej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie drogi gminnej w Lipnie ul. Spółdzielcza".- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o umorzeniu postępowania wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Odrestaurowanie ratusza" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej w Lipnie ul. Spółdzielcza" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowisko dla helikopterów służącego dostępności do szpitalnego oddziału ratunkowego NZOZ Szpital Lipno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Lipno, ul. Nieszawska 6. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej w Lipnie ul. Spółdzielcza" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn " Odrestaurowanie ratusza" -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa lądowiska dla helikopterów służącego dostępności do szpitalnego oddziału ratunkowego NZOZ Szpital Lipno wraz z infrastukturą towarzyszącą Lipno, ul. Nieszawska 6, dz. Nr 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 88/9."- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków w Lipnie oraz Przepompowni Ścieków P1 przy ul. Wyszyńskiego w Lipnie , budowie oraz modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ciągu ulic Jastrzębska, ul. 3 Maja, ul. Mickiewicza oraz budowie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem tłocznym w ul. Wyszyńskiego. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszcęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. " Budowa lądowiska dla  helikopterów służącego dostępności do szpitalnego oddziału ratunkowe NZOZ Szpital Lipno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Lipno, ul. Nieszawska 6, dz. 86/1 86/2 86/3 86/4 87/3 87/4 87/5, 87/10, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 88,9."- dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół o wszczęciu poistępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej 2706C Sumin-Jankowo-Lipnona odcinku od 0+00km do 15 +005 - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej w Lipnie ul. Spółdzielcza- dokumenty do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania  dla przedsięwzięcia   Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna." - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowienie Burmistrza Miasta Lipna z dnia 23.11.2009 r.w sprawie WGKRG/OŚ 7625-6/2009 o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia polegającego na Modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczej miasta Lipna. - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wszczęciu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia pn : Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej miasta Lipna -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy - Plac 11 Listopada - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z remontem włączonych do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektury oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dochodzących do  Pl. Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami 1260, 1282, 1262, 1259/2" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na " Przebudowie drogi - Plac 11 Listopada" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Informacja o wydaniu postanowienia wsprawie braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko do decyzji " Przebudowa ulicy - Plac 11 Listopada" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje planowanego przedsiewziecia polegającego na " Przebudowie obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z remontem włączonych do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektuiry oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dochodzących do Placu Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami  1260, 1282, 1262, 1259/2 " - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko do decyzji " Przebudowa obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z remontem właczonych do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektury oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dochodzących do Pl. Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami 1260, 1282, 1262, 1259/2 -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - Przebudowa ulicy - Plac 11 Listopada - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt: Przebudowa obszaru Placu Dekerta w Lipnie wraz z włączonym do niego ulic, niezbędnej infrastruktury i małej architektury oraz zmianie organizacji ruchu i remoncie fragmentów ulic dozhodzących do Placu Dekerta, obejmujących działki oznaczone numerami 1260, 1282, 1262, 1259/2. -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizację planowanego przedsiewziecia przez Firme Handlowo Usługową"ALMAR" Andrzej RafińskiLipno, ul. Sierakowskiego 12/2 polegającego na Rozbudowie istniejącej stacji LPG "ALMAR" w Lipnieprzy ul. Szkolnej o stację paliw i myjnię bezdotykową ( II etap).     dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsiewzięcia przez Firmę Handlowo- Usługową "ALMAR"Andrzej Rafiński Lipno,ul. Sierakowskiego 12/2 przedsiewzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącej stacji LPG "ALMAR" w Lipnieprzy ul. Szkolnej o stację paliw i myjnię bezdotykową ( II etap )-dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Raport stacja paliw dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw LPG, położonego w Lipnie ul. Szkolna na dz. 1214/10- dokument do poibrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw LPG, położonej w Lipnie ul. Szkolna na dz. 1214/10 -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy - budowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 1875/5, 1876/8, 1874/5 w obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna przy ulicy Okrzei. - dokument do pobrania  

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy 22 Stycznia w Lipnie.  - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na - "Przebudowa ulicy 22 Stycznia na terenie miasta Lipna" - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na - " Budowa  ulicy - budowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 1875/5, 1876/8. 1874/5 w obrębie ewidencyjnymnr 8 Miasta Lipna przy ulicy Okrzei". - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowienie WGKRG/OŚ 9/08/09 z dnia 10.12.2008 r. o braku potrzby sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na " Przebudowie ulicy 22 Stycznia na terenie miasta Lipna " - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowienie WGKRG/OÓ-10/08/09, z dnia 02.01.2008 r.o braku sporządzenia raportu  dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowa drogi gminnej na działkach ewidencyjnych 1875/5, 1876/8, 1874/5 w obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna przy ulicy Okrzeii - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie  Postanowieni WGKRG/OŚ 7625-9/08 z dnia 10.12.2008 r. o braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie ulicy 22 Stycznia na terenie miasta Lipna - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi gminnej pismo nr WGKRG/OŚ/OŚ 7625-10/08 z dnia 03.12.2008r. -  dokument do pobrania.

___________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie  Postanowieni WGKRG/OŚ 7625-10/08 z dnia 05.01.2009r. o braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dgogi gminnej przy ulicy Okrzxei na terenie miasta Lipna -dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

postanowienie,brak raportu droga gminna (Okrzei) - dokument do pobrania

___________________________________________________________________________________________

Postanowieni WGKRG/OŚ 7625-10/08 z dnia 05.01.2009r. o braku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dgogi gminnej przy ulicy Okrzxei na terenie miasta Lipna -  dokument do pobrania
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
29 sierpnia 2007 r. 13:02260635


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
18 listopada 2020 r. 09:00 Dodanie pliku Artur Rybicki
6 listopada 2020 r. 07:40 Edycja Dagmara Kurto
16 maja 2017 r. 09:56 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:43 Edycja Paweł Wróblewski
21 stycznia 2016 r. 13:23 Edycja Justyna Kowalska
21 stycznia 2016 r. 13:16 Edycja Justyna Kowalska
10 maja 2011 r. 13:01 Edycja Paweł Wróblewski
7 stycznia 2009 r. 14:05 Edycja Agnieszka Chmielewska
7 stycznia 2009 r. 13:53 Edycja Agnieszka Chmielewska
7 stycznia 2009 r. 13:53 Edycja Agnieszka Chmielewska
Pokaż więcej