pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna za rok 2008


 

Zarządzenie Nr 1/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 stycznia 2008 roku

w sprawie: wyznaczenie komisji przetargowej więcej


 Zarządzenie Nr 2/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 stycznia 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej więcej

 


 

Zarządzenie Nr 3/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 stycznia 2008 roku

w sprawie: trybu i zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ludności. więcej

 


 

 

Zarządzenie Nr 4/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 stycznia 2008 roku

w sprawie: zasad i trybu przygotowania uchwał i materiałów na sesje Rady Miejskiej w Lipnie oraz zarządzeń i innych aktów prawnych Burmistrza Miasta Lipna. więcej


 Zarządzenie Nr 5/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 stycznia 2008 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miejskiej w Lipnie. więcej


 Zarządzenie Nr 6/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych. więcej


 Zarządzenie Nr 7/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 lutego 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 8/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie: ustalenia odpłatności na usługi opiekuńcze w 2008 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie. więcej


 Zarządzenie Nr 9/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie: utworzenia Świetlicy Środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie. więcej


 Zarządzenie Nr 10/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie do zlecenia remontu. więcej


 Zarządzenie Nr 11/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 lutego 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej


 Zarządzenie Nr 12/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lutego 2008 roku

w sprawie: zasad powoływania komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych, remontowych oraz zakupów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej


 Zarzadzenie Nr 13/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji ds. oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. więcej


 Zarzadzenie Nr 14/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 czerwca 2008r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2007 rok. więcej


 Zarządzenie Nr 15/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 kwietnia 2008 roku

w sprawie: poddania procesowi konsultacji społecznych aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna. więcej


 Zarządzenie Nr 16/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 kwietnia 2008 roku

w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Lipna więcej

 Zał. Nr 1 więcej


 Zarządzenie Nr 17/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej więcej 


 Zarządzenie Nr 18/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie: przeprowadzenia deratyzacji. więcej

 


 

  Zarządzenie Nr 19/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 kwietnia 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej

Zał. Nr 1 więcej


 Zarządzenie Nr 20/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 kwietnia 2008 roku

w sprawie: poddania procesowi konsultacji społecznych Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasta Lipna więcej


 Zarzadzenie Nr 21/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2008 roku

więcej

 


 

Zarządzenie Nr 23/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2008 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego więcej


  Zarządzenie Nr 24/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: nadania instrukcji dostarczania korespondencji przez gońców więcej

 Zał. Nr 1 więcej


 Zarządzenie Nr 25/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 kwietnia 2008 roku

więcej


 Zarządzenie Nr 26/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 76/2007 Burmistrza Miasta Lipna z 22 listopada 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie więcej


 Zarzadzenie Nr 27/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 30/2007 Burmistrza Miasta Lipna z 22 marca 2007 roku w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Lipna samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy więcej


 Zarządzenie Nr 28/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 maja 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipna na rok 2008. więcej

 Uzasadnienie więcej


 Zarządzenie Nr 29/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej 


 Zarządzenie Nr 30/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 maja 2008 roku

w sprawie: unieważnienia procedur konkursowych na kandydatów stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie więcej

 


 

Zarządzenie Nr 31/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 maja 2008 roku

w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lipnie więcej

 


 

Zarządzenie Nr 32/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 czerwca 2008 roku

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej więcej

 


 

Zarządzenie Nr 33/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej wiecej

 


 

Zarządzenie Nr 34/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarządzenie Nr 35/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarządzenie Nr 36/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarządzenie Nr 37/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej


 

Zarządzenie Nr 38/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2008 roku

w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej więcej

 


 

Zarządzenie Nr 39/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 czerwca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Zakładu Obsługi Komunalnej w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 40/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 czerwca 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 41/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie więcej

 


 

 Zarządzenie Nr 42/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 lipca 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej więcej

 


 

Zarządzenie Nr 43/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmiany w budżecie Miasta Lipna na rok 2008. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 45/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 46/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarządzenie Nr 47/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarządzenie Nr 48/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia Pana Pawła wróblewskiego administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 49/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie więcej


 

Zarządzenie Nr 51/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 60/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie dokumentacji opisujacej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Miasta i Urzędu Miejskiego w Lipnie z dnia 12 czerwca 2007 roku więcej

 


 

Zarządzenie Nr 52/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 08 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie więcej

 


 

Zarządzenie Nr 54/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 sierpnia 2008r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu miasta Lipna za I półrocze 2008r. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 54a/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 sierpnia 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 55/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Lipna na rok 2008. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 57/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 września 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 58/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 września 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia godzin pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej

 


 

Zarządzenie Nr 59/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 września 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza. więcej

 


 

 

Zarządzenie Nr 60/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 września 2008r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Lipna na rok 2008 więcej

 


 

Zarządzenie Nr 61/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zakupionych pojemników de selektywnej zbiórki odpadów więcej

 


 

Zarządzenie Nr 62/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 października 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z realizacją zadania - Hermetyzacja urządzeń przepompowni ścieków więcej

 


 

Zarządzenie Nr 63/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 09 października 2008 roku

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna Nr 18A z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji d/s przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna więcej

 


 

Zarządzenie Nr 64/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 października 2008 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z realizacją zadania - Budowa kanalizacji wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Lipno, ul. Polna więcej

 


 

Zarządzenie Nr 65/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 października 2008 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z realizacją zadania - Przebudowa ulic Dębowej i Modrzewiowej w Lipnie więcej

 


 

Zarzadzenie Nr 66/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 października 2008 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Centrum Kultury w Lipnie więcej

 


 

Zarządzenie Nr 67/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 października 2008 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

 


 

Zarządzenie Nr 68/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 października 2008 roku

w sprawie upoważnienia Inspektora ds. stypandiów szkolnych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza więcej

 


 

Zarządzenie Nr 69/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 września 2008 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych więcej

 


 

Zarządzenie Nr 70/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 października 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Lipna na 2008 rok więcej

 


Zarządzenie nr 71/ 2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie: upwoażnienia Kierownika Działu Analaiz i Realizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 72/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie projektu budżetu miasta Lipno na 2009 rok. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 73/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 listopada 2008 roku

w sprawie: powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 74/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji przetragowej do przeprowadzeia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 75/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 grudnia 2008 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikoi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 76/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 grudnia 2008 roku

w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie. więcej

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 77/ 2008
Burmistrz Miasta Lipna
z dnia 8 grudnia 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 78/ 2008
Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 15 grudnia 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru prac związanych z realizacją zadania- Wymiana i instalacja nowej wirówki do osadu na oczyszczalni ścieków w Lipnie. więcej
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 79/ 2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipna za rok 2008. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 80/ 2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenia nr 81/ 2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie.  więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zarządzenie nr 82/2008
Burimistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Lipna oraz jednostki organizacyjne Miasta Lipna.
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 82/ 2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 grudnia 2008 roku

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Lipna oraz jednostki organizacyjne MIasta Lipna. więcej
 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07376516


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej