pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2009


Zarządzenie Nr 1/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 06 stycznia 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej


 Zarządzenie Nr 2/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2009 roku

w sprawie: upoważnienia inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbioru od nich oświadczeń majątkowych. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2A/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2009 roku

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku. więcej


 

  Zarządzenie Nr 3/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2009 roku

w sprawie: upoważnienia inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbioru od nich oświadczeń majątkowych. więcej


 Zarządzenie Nr 4/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2009 roku

w sprawie: upoważnienia starszego inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbioru od nich oświadczeń majątkowych. więcej 


 

 Zarządzenie Nr 5/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2009 roku

w sprawie: powołania komisji odbiorowej. więcej


 Zarządzenie Nr 5a/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

 ________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 stycznia 2009 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Miejskiej w Lipnie. więcej


 Zarządzenie Nr 7/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej


 Zarządzenie Nr 8/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie: ustalenia kosztów odpłatności za usługi opiekuńcze w 2009r. w MOPS w Lipnie. więcej


 Zarządzenie Nr 9/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie: utworzenia Świetlicy Środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie. więcej


 Zarządzenie Nr 10/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 marca 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku. więcej


 Zarządzenie Nr 13/09
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 05 marca 2009 roku

w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej


 

 

Zarządzenie Nr 14
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2008 rok więcej

_________________________________________________________________________________

Zarzadzenie Nr 17
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/2009
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży. więcej

_________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 19
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 kwietnia 2009 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 maja 2009 roku

w sprawie: poddania procesowi konsultacji społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2007-2015 więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. więcej

Regulamin Organizacyjny więcej...
Zał. Nr 1 (Schemat Organizacyjny) więcej...
Zał. Nr 2 (Wydział Organizacyjny) więcej...
Zał. Nr 3 (Wydział Administracyjny) więcej...
Zał. Nr 4 (Wydział Finansowo - Księgowy) więcej...
Zał. Nr 5 (Wydział Gospodarki Komunalnej) więcej...
Zał. Nr 6 (Wydział Obsługi Ludności) więcej...

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lipna. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenia Nr 25
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 maja 2009 roku

w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Lipna. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 maja 2009 roku

w sprawie: powołania komisji Konkursowej do oceny i wyboru projektu flagi dla Miasta Lipna w związku z ogłoszonym w dn. 8 kwietnia 2009 roku otwartego konkursu na projekt flagi dla Miasta Lipna. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia 24/09 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 maja 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia 24/09 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 03 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lipno na rok 2009 więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 czerwca 2009 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie: nadania Urzędowi Miejskiemu w Lipnie Regulaminu Pracy. więcej

Zał. Nr 1 - (Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie) więcej...
_________________________________________________________________________________

Zarzadzenie Nr 36
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lipca 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarzadzenie Nr 38
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lipca 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lipna na rok 2009. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2009 roku

w sprawie: powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 sierpnia 2009 roku

w sprawie: naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 sierpnia 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 lipca 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenia Nr 44
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 sierpnia 2009 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Miasta Lipna za I półrocze 2009r. więcej

__________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 45
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 sierpnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

__________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 sierpnia 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekracji. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipna na rok 2009. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 sierpnia 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia likwidatora Zakładu Obsługi Komunalnej Miasta Lipna w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia  25 sierpnia 2009 roku

w sprawie: sposobu reprezentowania Gminy Miasta Lipna we wspólnotach mieszkaniowych. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 sierpnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 01 września 2009 roku

w sprawie: określenia osób uprawnionych do bezpłatnego korzystania z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52
Burmistrza Mista Lipna
z dnia 01 września 2009 roku

w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

 Zarządzenie Nr 53
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 września 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarzadzenie Nr 54
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 04 września 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 września 2009 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej

________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 września 2009 roku

w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 września 2009 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Lipna w dziedzinie - piłka nożna. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 września 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 59
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 września 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 60
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 61
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 września 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipno na rok 2009. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 62
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 października 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/ 2007 Burmistrza Miasta  Lipna z dnia z 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 62A
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 października 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 60/ 2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie dodatkowych zapisów w polityce rachunkowości dotyczących projektów unijnych. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 63
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 października 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w dziedzinie- piłka nożna. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 64
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 października 2009 roku

w sprawie: polecenia Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych wszczęcie postępowania sprawdzającego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 65
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 9 października 2009 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w dziedzinie piłka nożna. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 65A
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 października 2009 roku

w sprawie: powołania komisji ds. oceny i weryfikacji poprawności wysokości naliczonych opłat dotyczących centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody w budynkach znajdujących się w zarządzie ZOK Lipno. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 66
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 września 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 67
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 września 2009 roku

w sprawie: przeprowadzenia deratyzacji. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 68
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 listopada 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Egazminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Jarosława Lenkiewicza. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 69
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 2 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 70
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 71
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 72
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 73
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipno na rok 2009. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 74
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 75
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2010 roku zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 76
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 77
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Lipno na rok 2009. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 78
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza. więcej

_________________________________________________________________________________
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07339316


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej