pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Zarządzenia Burmistrza Miasta Lipna za rok 2022


Zarządzenie Nr 1/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2022 roku

w sprawie: określenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatopwanych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 1/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/ 2022 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lipnie. treść Zarządzenia nr 2/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 3/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna.treść Zarządzenia nr 3/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 stycznia 2022 roku

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rektrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych oraz przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna na rok 2022/ 2023.treść Zarządzenia nr 4/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/ 2022 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lutego 2022 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2022 roku. treść Zarządzenia nr 5/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do umowy nr NP.421 treść Załącznika nr 2
Wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Mieście Lipnie treść wniosku

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 lutego 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2021 r. treść Zarządzenia nr 6/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/ 2022 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 7/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lutego 2022 roku

w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Miasta Lipna treść Zarządzenia nr 7/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/ 2022 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 8/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lutego 2022 roku

w sprawie ograniczenia zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 8/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 lutego 2022 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie. treść Zarządzenia nr 9/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załacznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 10/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2022 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz na terenie Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 11/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 12/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 marca 2022 roku

w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Lipnie Regulaminu Pracy. treść Zarządzenia nr 12/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/ 2021 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Regulaminu Pracy treść Załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do Regulaminu Pracy
treść Załącznika nr 5

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2021 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej celem rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu. treść Zarządzenia nr 13/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 14/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 marca 2022 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 roku zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu. treść Zarządzenia nr 14/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1535 ze zm.) treść Zarządzenia nr 15/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/ 2022 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. treść Zarządzenia nr 16/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 16/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 16/ 2022 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/ 2022 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 16/ 2022 treść Załącznika nr 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 17/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2021 rok. treść Zarządzenia nr 17 z 2022 roku

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. treść Zarządzenia nr 18/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 18/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 18/ 2022 treść Załącznika nr  1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/ 2022 treść Załącznika 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 18/ 2022 treść Załącznika 2.1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022- 2027.treść Zarządzenia nr 19/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 19/ 2022 treść Uzasadnienia
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego treść Wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 20/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej. treść Zarządzenia nr 21/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 22/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2022 r. treść Zarządzenia nr 22/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/ 2022 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 23/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. treść Zarządzenia nr 23/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 23/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 23/ 2022 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/ 2022 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 23/ 2022 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 23/ 2022 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 23/ 2022 treść Załącznika nr 4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 24/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 maja 2022 roku

w sprawie włączenia na terenie Gminy Miasta Lipna syren alarmowych. treść Zarządzenia nr 24/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 maja 2022 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. treść Zarządzenia nr 25/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 26/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia licytacji w sprawie sprzedaży samochodu Ford Mondeo. treść Zarządzenia 26/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 27/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 maja 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów placówke oświatowych- Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie, Przedszkola Miejskiego Nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie. treść Zarządzenia nr 27/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 28/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 28/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 29/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. treść Zarządzenia nr 29/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 maja 2022 roku

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. treść Zarządzenia nr 30/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 30/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 30/ 2022 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/ 2022 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 30/ 2022 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 30/ 2022 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 31/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 maja 2022 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Lipnie. treść Zarządzenia nr 31/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 5
Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w LIpnie treść Załącznika nr 6
Załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 7
Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipnie treść Załącznika nr 8

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 32/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 24 maja 2022 roku

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 32/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 33/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 maja 2005 roku

w sprawie powołania składu komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 33/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 34/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 35/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Lipno jest organizatorem. treść Zarządzenia Nr 35/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 35/ 2022 treść Uzasadnienia

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 36/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. treść Zarządzenia nr 36/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 36/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/ 2022 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 36/ 2022 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022- 2027. treść Zarządzenia nr 37/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 37/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/ 2022 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 37a/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie. treść Zarządzenia nr 37a/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 38/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 lipca 2022 roku

w sprawie określenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 38/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/ 2022 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 39/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lipca 2022 roku

w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego z dnia 15.07.2022 r. treść Zarządzenia nr 39/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 40/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 lipca 2022 roku

w sprawie włączenia na terenie Gminy Miasta Lipna syren alarmowych. treść Zarządzenia nr 40/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 41/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2022 roku

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 41/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 42/ 2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2022 roku

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 42/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 43/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 20 lipca 2022roku

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.treść Zarządzenia nr 43/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 44/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lipca 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za II kwartał. treść Zarządzenia nr 44/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/ 2022 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 45/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 sierpnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz określenia wzorów formularzy dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Lipna na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 45/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/ 2022 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 46/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 46/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 47/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za I półrocze 2022 roku. treść Zarządzenia nr 47/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 48/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. treść Zarządzenia nr 48/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 48/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 48/ 2022 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 48/ 2022 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 48/ 2022 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 48/ 2022 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 49/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Lipnie. treść Zarządzenia nr 49/ 2022
Załącznik do Zarządzenia nr 49/ 2022 treść Załącznika

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 50/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie włączenia na terenie Gminy Miasta Lipna syren alarmowych. treść Zarządzenia nr 50/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 51/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 51/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 1 września 2022 roku

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Lipna do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 52/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 53/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 września 2022 roku

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. treść Zarządzenia nr 53/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 53/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 53/ 2022 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 53/ 2022 treść Załącznika nr 3

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 54/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Miasta Lipna". treść Zarządzenia nr 54/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/ 2022 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu miasta Lipna na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 55/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/ 2022 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 56/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 56/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 października 2022 roku

w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym. treść Zarządzenia nr 57/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/ 2022 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 57/ 2022 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 57 /2022 treść Załącznika nr 4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 58/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 października 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2022 r. treść Zarządzenia nr 58/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/ 2022 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 59/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok.treść Zarządzenia nr 59/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 59/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 59/ 2022 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59/ 2022 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 59/ 2022 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 59/ 2022 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Nr 60/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, która obliczy głosy oddane w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Lipna na 2023 rok. treść Zarządzenia nr 60/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 61/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 listopada  2022 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 61/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 62/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 listopada 2022 roku

w sprawie określenia zasad wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych. treść Zarządzenia nr 62/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 62/ 2022 treść Załącznika nr 2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 63/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 8 listopada 2022 roku

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. treść Zarządzenia nr 63/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 64/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie projektu budżetu miasta Lipna na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. treść Zarządzenia nr 64/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 65/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. treść Zarządzenia nr 65/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 65/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 65/ 2022 treść Załącznika nr 1,1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 65/ 2022 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 65/ 2022 treść Załącznika 2.1
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 65/ 2022 treść Załącznika nr 3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 66/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 listopada 2022 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 66/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 listopada 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipnie. treść Zarządzenia nr 67/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/ 2022 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 68/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 listopada 2022 roku

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej i identyfikatorów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipnie dokonujących czynności kontrolnych. treść Zarządzenia nr 68/ 2022
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/ 2022 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 68/ 2022 treść Załącznika nr 3
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 68/ 2022 treść Załącznika nr 4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 69/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 grudnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 69/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 70/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. treść Zarządzenia nr 70/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 70/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 1.1 do Zarządzenia nr 70/ 2022 treść Załącznika nr 1.1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70/ 2022 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 70/ 2022 treść Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 70/ 2022 treść Załącznika nr 3a
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 70/ 2022 treść Załącznika nr 4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 71/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 71/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 72/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 72/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 73/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.treść Zarządzenia nr 73/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. treść Zarządzenia nr 74/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 75/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. treść Zarządzenia nr 75/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 75/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/ 2022 treść Załącznika nr 1
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/ 2022 treść Załącznika nr 2
Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 75/ 2022 treśc Załącznika nr 2.1
Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 75/ 2022 treść Załącznika nr 3a
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 75/ 2022 treść Załącznika nr 4
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 75/ 2022 treść Załącznika nr 5

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 76/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2022- 2027. treść Zarządzenia nr 76/ 2022
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 76/ 2022 treść Uzasadnienia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 76/ 2022 treść Załącznika nr 1

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. treść Zarządzenia nr 77/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 78/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 78/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 79/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipnie. treść Zarządzenia nr 79/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 80/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. treść Zarządzenia nr 80/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 81/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie aktualizacji Polityki Ochrony Danych. treść Zarządzenia nr 81/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 82/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lipna z dnia z 8 listopada 2007 roku w sprawie procedur kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipnie. treść Zarządzenia nr 82/ 2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 83/ 2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie: ustalenia stawki amortyzacji dla budynków i lokali mieszkalnych w Gminie Miasta Lipna. treść Zarządzenia nr 83/ 2022

 
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:07376516


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:12 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:05 Edycja Paweł Wróblewski
18 stycznia 2008 r. 09:21 Edycja Przemysław Rogeński
18 stycznia 2008 r. 09:17 Edycja Przemysław Rogeński
13 sierpnia 2007 r. 08:08 Edycja Przemysław Rogeński
9 sierpnia 2007 r. 21:07 Dodanie Przemysław Rogeński
16 maja 2017 r. 10:01 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:48 Edycja Paweł Wróblewski
Pokaż więcej