pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Konkurs ofert


Zarządzenie Nr  24/2024
Burmistrza Miasta Lipna
z  dnia 2 maja 2024 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego treść zarządzenia (plik DOC, 42 KB)


Zarządzenie Nr  11/2024
Burmistrza Miasta Lipna
z  dnia 12 marca 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) treść zarządzenia

Załącznik Nr 1


Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 sierpnia 2023 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  treść ogłoszenia (plik RTF)

Projekt Uchwały  (plik RTF)
Program  (plik DOC)


Zarządzenie Nr  24/2023
Burmistrza Miasta Lipna
z  dnia 14 kwietnia 2023 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego treść zarządzenia (plik DOC, 42 KB)


Zarządzenie Nr  13/2023
Burmistrza Miasta Lipna
z  dnia 17 lutego 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.) treść zarządzenia

Załącznik Nr 1


Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 września 2022 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy na rok 2023 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  treść ogłoszenia (plik RTF)

Projekt Uchwały  (plik RTF)
Program  (plik DOC)


Zarządzenie Nr 29/2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego treść zarządzenia...


Zarządzenie Nr 25/2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 13 maja 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku treść zarządzenia...


Zarządzenie Nr 15/2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) treść zarządzenia...

Załącznik
Wzór wniosku

Wzór sprawozdania


Zarządzenie Nr 5/2022
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 lutego 2022 roku

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu w 2022 roku treść zarządzenia

Załącznik Nr 1

Wzór wniosku

Wzór sprawozdania


Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 września 2021 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  treść ogłoszenia (plik RTF)

Projekt Uchwały  (plik RTF)
Program  (plik DOC)


Zarządzenie Nr 31/2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 czerwca 2021 roku

w sprawie:   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - treść zarządzenia (plik .DOC)


Zarządzenie Nr 30/2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku - treść zarządzenia (plik PDF).


Zarządzenie Nr 24/2021
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 kwietnia 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) - treść zarządzenia (plik .DOC)
Załącznik nr 1 (plik .DOC)

Załącznik nr 2 (plik . DOCX)

Załącznik nr 3 (plik .DOCX)


Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 07 września 2020 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej

Projekt Uchwały  więcej
Program  więcej
Sprawozdanie z konsultacji  więcej
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 30/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 kwietnia 2020 roku

w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 lutego 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej

Załącznik nr 1  więcej
Wzór oferty  więcej 
Wzór sprawozdania  więcej
Wzór umowy więcej
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej

Projekt uchwały  więcej
Program  więcej

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 kwietnia 2019 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  więcej

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/2019
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 06 lutego 2019 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)  więcej

Załącznik nr 1 do zarządzenia  więcej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 lipca 2018 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej

Projekt Uchwały więcej
Sprawozdanie z konsultacji więcej
Załacznik do projektu Uchwały więcej 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 21/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/2018
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) więcej

Załącznik nr 1 więcej

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: w sprawie ogłoszenia winików otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 9/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 6/18
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Miasta Lipna w okresie od 1 marca 2018 do 31 grudnia 2018. więcej...

Załącznik nr 1 więcej...
Wzór oferty na realizację zadania więcej...
Załącznik nr 2 do oferty więcej...
Załącznik nr 2 do ogłoszenia więcej...
Załącznik nr 2 do umowy więcej... 
Załącznik nr 3 do umowy więcej 
Załącznik nr 4 do umowy więcej

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 września 2017 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy na rok 2018 Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej

Prokekt Uchwały  więcej
Załacznik do Projektu Uchwały  więcej

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 5 Kwietnia 2017 roku

dotyczące otwartego naboru partnera (spoza sektora finansów publicznych) do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16).

Treść ogłoszenia naboru partnera więcej...
Formularz ofertowy więcej...

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 13/2017
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817) więcej

Załącznik nr 1 do zarządzenia więcej 
 

Wzór oferty więcej
Wzór wypełnienia oferty więcej

Wzór sprawozdanie więcej

_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 września 2016 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok więcej

Uchwała więcej
Załącznik do Uchwały więcej
 

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/2016
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/2016
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 lutego 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.)    więcej

Załacznik nr 1 więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty) więcej
 

_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 11 września 2015 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 więcej

Projekt Uchwał więcej
Załacznik do Uchwały więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 34/2015
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 czerwca 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.)  więcej

 Zał. Nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 16/2015
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 02 marca 2015 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234 poz. 1536 z późn.zm) więcej

Załącznik nr 1 więcej

_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 10 września 2014 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok więcej

Projekt uchwały dotyczący konsultacji więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 kwietnia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234 poz. 1536 z późn.zm.) więcej

Załącznik nr 1 więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty) więcej
_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 1/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234 poz. 1536 z późn.zm.) więcej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty) więcej
Załącznik Nr 3  więcej
_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/2014
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 14 stycznia 2014 roku  

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) więcej

Załącznik Nr 1 do zarządzenie więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty) więcej
_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 września 2013 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok więcej

Projekt uchwały dotyczący konsultacji więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu wypoczynku  dzieci i młodzieży w 2013 roku więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 15/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 21 lutego 2013 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  więcej  

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późnzm.)więcej

Załącznik Nr 1 więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty) więcej
Załącznik Nr 3  więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 4/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234 poz. 1536 z późn.zm.) więcej

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty)   więcej
Załącznik Nr 3  więcej
_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 19 września 2012 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok więcej

Sprawozdanie z konsultacji więcej
Uchwała dotycząca konsultacji więcej 
_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 20/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 kwietnia 2012 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku więcej

Zarządzenie Nr 12/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 6 marca 2012 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 11/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 roku  więcej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia więcej
Załącznik Nr 2 (wzór oferty)  więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 stycznia 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. więcej

Załącznik Nr 1 więcej
Załącznik Nr 2 więcej
Załącznik Nr 3 więcej
_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 23 września 2011 roku

dotyczące konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok więcej

Uchwała dotycząca konsultacji więcej
Sprawozdanie z przeprowadzonej konsultacji  więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 25/11
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2013 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 1234 poz. 1536 z późnzm.) więcej

Załacznik Nr 1 do Zarządzenie więcej 
Załącznik Nr 2 więcej
Załącznik Nr 3 więcej
_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/2011
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku. więcej

Załacznik Nr 1 więcej
Wzór oferty więcej 
Wzór sprawozdania więcej

Ogłoszenie wyników więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 52/2010
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 grudnia 2010 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2011 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. więcej

Załącznik do Zarządzenie nr 52/2010 więcej
Wzór  oferty więcej 
Kosztorys do oferty więcej
Wzór sprawozdania więcej

Ogłoszenie wyników więcej

_________________________________________________________________________________

Uchwała Nr LV/442/2010
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 09 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. więcej

_________________________________________________________________________________

Uchwała Nr LIV/430/2010
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 18 października 2010 roku

w sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok więcej

_________________________________________________________________________________

Uchwała Nr LIV/431/2010
Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 18 października 2010 roku

w sprawie określenia szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego  więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie  Nr 2/2010
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2010 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku więcej...

Załącznik Nr 1  (kultura fizyczna i sport)   więcej
Załącznik Nr 2  (kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)   więcej
Załacznik Nr 3  (wypoczynek letni dzieci i młodzieży)   więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 10/2010
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu więcej

Wzór oferty więcej 
Oświadczenie więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 74/2009
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 roku więcej 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2009 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 18.12.2009r. więcej

Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 02.02.2010r. więcej

Wzór oferty więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 57/2009
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 22 września 2009 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Lipna w 2009 roku w dziedzinie piłka nożna. więcej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2009 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 22.09.2009r. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 18/2009
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży. więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/2009
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2009 roku

w sprawie: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i s portu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku więcej

Załacznik Nr 1 (kultura fizyczna i sport) więcej
Załącznik Nr 2 ( kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji) więcej
Załącznik Nr 3 (wypoczynek letni dzieci i młodzieży) więcej

Wzór oferty więcej 
Oświadczenie więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 77/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 08 grudnia 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego więcej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2008 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 08 grudnia 2008 roku więcej

Wzór oferty więcej
Instrukcja wypełnienia oferty więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu sportu kwalifikowanego więcej

Wzór sprawozdania częściowego/końcowego więcej
Instrukcja wypełnienia sprawozdania częściowego/końcowego więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 5/2008 
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 16 stycznia 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku więcej

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 stycznia 2008 roku więcej

Wzór oferty więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizucznej i sportu w 2008 roku więcej 

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 19/2008
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 18 kwietnia 2008 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego więcej

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 19/2008 więcej

Uchwała Nr XVII/126/08 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie: określenia warunków i trybu spieraniafinansowego rozwoju sportu kwalifiowanego na terenie miasta Lipna więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na sport kwalifikowany  więcej 

Wzór oferty więcej

_________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 2/2010
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 stycznia 2010 roku

w sprawie: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku więcej

Załacznik Nr 1 (kultura fizyczna i sport)
Załącznik Nr 2 ( kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)
Załącznik Nr 3 (wypoczynek letni dzieci i młodzieży)

Wzór oferty więcej 
Oświadczenie więcej
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Mariusz WoźniakMariusz WoźniakMariusz Woźniak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
17 stycznia 2008 r. 11:033823339


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
9 maja 2024 r. 09:05 Edycja strony Krzysztof Derwiński
9 maja 2024 r. 09:04 Edycja strony Krzysztof Derwiński
9 maja 2024 r. 08:41 Edycja strony Krzysztof Derwiński
12 marca 2024 r. 09:02 Edycja strony Krzysztof Derwiński
23 sierpnia 2023 r. 10:12 Edycja strony Krzysztof Derwiński
17 kwietnia 2023 r. 12:34 Edycja strony Krzysztof Derwiński
20 lutego 2023 r. 14:26 Edycja strony Krzysztof Derwiński
20 lutego 2023 r. 14:26 Edycja strony Krzysztof Derwiński
20 lutego 2023 r. 14:26 Edycja strony Krzysztof Derwiński
23 września 2022 r. 11:54 Edycja strony Krzysztof Derwiński
Pokaż więcej