pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Uchwały Rady Miejskiej z 2013 roku.


Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie 

     podejmowane w 2013 roku 

(kadencja 2010-2014) 

 

 

  Numer i

data podjęcia

uchwały

 

 
    Tytuł uchwały

Uchwała

do

 pobrania

       

XXXIX/381/2013

z dnia

30.12.2013

 

 

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

uchwała

XXXIX/380/2013

z dnia

30.12.2013

 

  W sprawie obwodów głosowania.

uchwała

XXXIX/379/2013

z dnia

30.12.2013

 

  W sprawie okręgów wyborczych.

uchwała

XXXIX/378/2013

z dnia

30.12.2013

 

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrz Miasta Lipna.

uchwała

XXXIX/377/2013

z dnia

30.12.2013

 

  W sprawie zmiany w uchwale.

uchwała

XXXIX/376/2013

z dnia

30.12.2013

 

 

W sprawie uchwaleniaMiejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

uchwała

załącznik

 XXXIX/375/2013

z dnia

30.12.2013

 

 

 Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 uchwała

XXXIX/374/2013

z dnia

30.12.2013

 

 

W sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

uchwała

załączni nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

XXXIX/373/2013

z dnia

30.12.2013

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Lipna na 2013 rok

uchwała

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik  2.1

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 

XXXIX/372/2013

z dnia

30.12.2013

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2013-2026

uchwała

załącznik nr 1

załącznik nr 2

XXXVIII/371/2013

z dnia

26.11.2013

 

 

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

uchwała

XXXVII/370/2013

z dnia

20.11.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1178 położonej w Lipnie Obręb Nr 4 przy ulicy Górnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXXVII/369/2013

z dnia

20.11.2013

 

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

uchwała

XXXVII/368/2013

z dnia

20.11.2013

 

 

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązująca na terenie miasta Lipna na okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie.

uchwała

załącznik

XXXVII/367/2013

z dnia

20.11.2013

 

 

W sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasta Lipna.

uchwała

XXXVII/366/2013

z dnia

20.11.2013

 

 

W sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.

uchwała

XXXVII/365/2013

z dnia

20.11.2013

 

 

W sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Lipna

uchwała

XXXVII/364/2013

z dnia

20.11.2013

 

  W sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla zakładu budżetowego

uchwała

XXXVII/363/2013

z dnia

20.11.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce HOTELE WŁOCŁAWEK Sp. z o.o.

uchwała

XXXVII/362/2013

z dnia

20.11.2013

 

 

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

uchwała

XXXVII/361/2013

z dnia

20.11.2013

 

 

W sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na 2014 rok

uchwała

XXXVII/360/2013

z dnia

20.11.2013

 

 

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

uchwała

XXXVII/359/2013

z dnia

20.11.2013

 

 

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

uchwała

XXXVII/358/2013

z dnia 

20.11.2013

 

 

 Zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta w 2013 roku 

 uchwała

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załacznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

XXXVII/357/2013

z dnia

20.11.2013

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwała

załącznik nr 1

załącznik nr 2

XXXVI/356/2013

z dnia

10.10.2013

 

 

W sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.

uchwała

XXXVI/355/2013

z dnia

10.10.2013

 

  W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na 2013 rok.

uchwała

załącznik nr 1

załącznik nr 2

XXXVI/354/2013

z dnia

10.10.2013

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwała

załącznik

XXXV/353/2013

z dnia

25.09.2013

 

 

W sprawie nadania pośmiertnie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Lipna" profesorowi Stanisławowi Ossowskiemu.

uchwała

XXXV/352/2013

z dnia

25.09.2013

 

  W sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Lipna"

uchwała

 XXXV/351/2013

z dnia

25.09.2013

 

   W sprawie nadania tytułu "Zasłuzony dla Miasta Lipna"

 uchwała

 XXXV/350/2013

z dnia

25.09.2013

 

 

 W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

 uchwała

XXXV/349/2013]

z dnia

25.09.2013

 

 

W sprawiew wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 962/14 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ulicy Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

 XXXV/348/2013

z dnia

25.09.2013

 

 

 zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przowej na 2013 rok dla zaklądu budżetowego.

 uchwała

XXXV/347/2013

z dnia

25.09.2013

 

  W sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013

uchwała

załącznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 2.1

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

XXXV/346/2013

z dnia

25.09.2013

 

 

Zmianiająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej

 

uchwała

załącznik nr 1

załącznik nr 2

XXXIV/345/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego nr 21 wraz z gruntem połozonego w Lipnie przy ul. Źródlanej

uchwała

 

XXXIV/344/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 31.

uchwała

 XXXIV/343/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego włąsność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Piłsudskiego 31

 uchwała

XXXIV/342/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 21.

uchwała

 XXXIV/341/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego włąsność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. kilińskiego 15 A

 uchwała

XXXIV/340/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15 A

uchwała

XXXIV/339/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna w budynku przy ul. Kilińskiego 15 A.

uchwała

XXXIV/338/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 3

uchwała

 XXXIV/337/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego włąsność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy Pl. 11 Listopada 3

 uchwała

XXXIV/336/2013

z dnia

28.08.2013

 

  W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za goispodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała

załącznik

 XXXIV/335/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dizałka nr 1043/2 położonej w Lipnie Obręb nr 3 przy ul. 22 Stycznia stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

 uchwała

XXXIV/334/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

 XXXIV/333/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na własność Gminy Miasta LIpna (ul. Nieszawska)

 uchwała

XXXIV/332/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

W sprawie nadania nazwy istniejącym drogom wewnętrzmym położonym na terenie Gminy Miasta Lipna

uchwała

XXXIV/331/2013

z dnia

28.09.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnoći przesyłu na nieruchomościach gruntowych, w obrębie których przebiega sieć ciepłownicza wybudowana przed 2010 rokiem oraz w latach 2012-2013

uchwała

XXXIV/330/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budżetowego

uchwała

XXXIV/329/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spólki Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

uchwała

XXXIV/328/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

W sprawie wyrażania zgody na zbycie udziałów w Przedsiębiorstwie Hotelarskim "Kujawy-Zajazd Polski Sp. z o.o."

uchwała

XXXIV/327/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Lipna na 2013 rok

 uchwała

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznikl nr 6

XXXIV/326/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2026

uchwała

załącznik nr 1 

załącznik nr 2

 XXXIV/325/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

 W sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso.

 uchwała

 

XXXIV/324/2013

z dnia

28.08.2013

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu

uchwała

załącznik

XXXIII/323/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie budynku mieszkalnego Nr 21 wraz z gruntem, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, przy ul. Źródlanej.

uchwała

XXXIII/322/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie przy ul. Staszica 2.

uchwała

XXXIII/321/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 1 wraz z udziałęm w gruncie, stanowiącego włąsność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Staszica 2.

uchwała

XXXIII/320/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy lokali mieszkalnych Nr 2 i 6 usytuowanych w budynku położonym w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 26 A.

uchwała

XXXIII/319/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrazenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 2 i 6 wraz z udziałęm w gruncie, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Piłsudskiego 26 A

uchwała

XXXIII/318/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku połóżonym w Lipnie przy Pl. dekerta 24.

uchwała

XXXIII/317/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 6 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy Pl. Dekerta 24.

uchwała

XXXIII/316/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonej w Lipnie Obręb Nr 0003 działka o numerze geodezyjnym 745/1 przy ul. Kazimierza Różyckiego.

uchwała

XXXIII/315/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXXIII/314/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XLII/359/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (11 Listopada 12).

uchwała

XXXIII/313/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XLII/352/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Cegielna 1 A).

uchwała

XXXIII/312/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XLII/353/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Dekerta 21).

uchwała

XXXIII/311/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XLII/357/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Kilińskiego 3)

uchwała

XXXIII/310/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XLII/358/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Kościuszki 15 A).

uchwała

XXXIII/309/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XL/339/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Skępska 23 B).

uchwała

XXXIII/308/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/365/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Sierakowskiego 6 E).

uchwała

XXXIII/307/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/364/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2013 roku (Sierakowskiego 6D).

uchwała

XXXIII/306/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/363/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Sierakowskiego 6 C).

uchwała

XXXIII/305/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/362/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Sierakowskiego 6 B).

uchwała

XXXIII/304/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/361/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Sierakowskiego 6A).

uchwała

XXXIII/303/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/356/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Komunalna 5)

uchwała

XXXIII/302/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/355/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Komunalna 4)

uchwała

XXXIII/301/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zmieny Uchwały Nr XLII/354/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29 grudnia 2009 roku (Komunalna 3)

uchwała

XXXIII/300/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie Pl.Dekerta 23.

uchwała

XXXIII/299/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 5 wraz z gruntem stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy Pl.dekerta 23

uchwała

XXXIII/298/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. 3 Maja 13

uchwała

XXXIII/297/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 1 wraz z gruntem stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. 3 Maja 13.

uchwała

XXXIII/296/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 2803/1, 2803/2, 2803/3, 2803/4 połózonych w Lipnie Obręb Nr 8 przy ul. Bukowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXXIII/295/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 861/4, 862/4, 863/7 i 865/7 połozonych w Lipnie Obręb Nr 3 przy ul. Polnej, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXXIII/294/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki Nr 863/8 i 865/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ul. Polnej stanowiącej własnośc Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXXIII/293/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 865/4 połozonej w Lipnie Obręb Nr 3 przy ul. Polnej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXXIII/292/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie przystąpienia Gminy Miasta Lipna jako członka zwyczajnego do Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej

uchwała

XXXIII/291/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Lipna na 2013 rok.

uchwała

XXXIII/290/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2026.

uchwała

XXXIII/289/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lipna za 2012 rok

uchwała

XXXIII/288/2013

z dnia

20.06.2013

 

 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Lipna za 2012 rok.

uchwała

XXXII/287/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/302/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Ciasna 1)

uchwała

XXXII/286/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/325/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (3 Maja 13 A)

uchwała

XXXII/285/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

 W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/295/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 6)

 uchwały

XXXII/284/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

 W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/294/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 5)

 uchwała

XXXII/283/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/293/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 4)

uchwała

XXXII/282/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Reymonta 2)

uchwała

XXXII/281/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/337/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 34)

uchwała

XXXII/280/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/336/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 26 A)

uchwała

XXXII/279/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/335/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 21)

uchwała

XXXII/278/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/334/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 12)

uchwała

XXXII/277/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały NrXXXIX/333/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Piłsudskiego 10)

uchwały

XXXII/276/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/332/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 52 A)

uchwała

XXXII/275/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/331/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 52)

uchwała

XXXII/274/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/331/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 40A)

uchwała

XXXII/273/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/328/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 36)

uchwała

XXXII/272/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/329/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 34)

uchwała

XXXII/271/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/328/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Mickiewicza 32)

uchwała

XXXII/270/2013

z dnia

15.05.2013

 

  W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Mickiewicza 24)

uchwała

XXXII/269/2013

 z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/305/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Mickiewicza 22

uchwała

XXXII/268/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/304/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 r. Mickiewicza 17)

uchwała

XXXII/267/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/309/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku(Komunalna 12)

uchwała

XXXII/266/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (Komunalna 10)

uchwała

XXXII/265/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/307/2009 Rady Miejskiej w Lipnie 22 października 2009 roku ( Komunalna 8)

uchwała

XXXII/264/2013

z dnia

15.05.2013

 

  W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX322/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (Komunalna 6)

uchwała

XXXII/263/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/301/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009roku (A.Krajowej 10)

uchwała

XXXII/262/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/301/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (A.Krajowej 8)

uchwała

XXXII/261/2013

z dnia

15.05,2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/298/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (A.Krajowej 4)

uchwała

XXXII/260/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/297/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (A.Krajowej 2)

uchwała

XXXII/259/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/296/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (A.Krajowej 1).

uchwała

XXXII/258/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/303/209 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku (ul. Kilińskiego 24).

uchwała

XXXII/257/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/324/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 roku (ul. Kilińksiego 15 A).

uchwała

XXXII/256/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/323/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 listopada 2009 r. (Kilińskiego 15)

uchwała

XXXII/255/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 usytuowanych w budynkach połozonych w Lipnie przy ul. Mickieiwcza 19 i 19 a.

uchwała

XXXII/254/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, wraz z udziałem w grudnci, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynkach przy ul. Mickieiwcza 19 i 19 a.

uchwała

XXXII/253/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy Pl. Dekrta 24

uchwała

XXXII/252/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 3 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego włąsność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy Pl. Dekerta 24

uchwała

XXXII/251/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy lokali mieszkalnych Nr 8 i 9 usytuowanych w budynku połozonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 28.

uchwała

XXXII/250/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 8 i 9 wraz z udziałem w gruncie, stanowiących własność Gminy ZMiasta Lipna w budynku przy ul. Mickieiwcza 28.

uchwała

XXXII/249/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6 usytuowanego w budynku połozonym w Lipnie przy ul. Kilińskiego 15.

uchwała

XXXII/248/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych Nr 2, 5, 6 10 wraz z udziałem w gruncie, stanowiących włąsność Gminy Miasta Lipna w budynku przy ul. Kilińskiego 15.

uchwała

XXXII/247/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na bonifikatę od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 7 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy Pl. 11 Listopada 3

uchwała

XXXII/246/2013

z dnia

15.05.2013

 

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycielokalu mieszkalnego Nr 7 wraz z udziałem w gruncie, stanowiącego własność Gminy Miasta Lipna, w budunku przy Pl. 11 Listopada 3.

uchwała

XXXII/245/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

Uchylająca uchwałę w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

XXXII/244/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1235/2położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul. Mokrej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXXII/243/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgdoy na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1244/5 położonej w Lipnie Obręb Nr 7 przy ul. Kilińskiego, stanowiący własność Gminy Miasta Lipna

uchwała

XXXII/242/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Miasta Lipna.

uchwała

załącznik

XXXII/241/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizacją przez Gminę Miasta Lipna wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego Projektu "Rekultywacja skłądowiska odpadów w województwie kujawsko - pomorskim"

uchwała

 XXXII/240/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

 W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za 2012 rok

 uchwała

XXXII/239/2013

z dnia

15.05.2013

 

 

Zmieniajaca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakłądu budżetowego

uchwała

XXXII/238/2013

z dnia

15.05.2013

 

  Zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2013 rok

uchwała

 

załącznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 XXXII/237/2013

z dnia

15.05.2013

 

   Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026

 uchwała

załącznik nr 1

załącznik nr 2

XXXI/236/2013

z dnia

19.03.2013

 

 

W sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Lipna.

uchwała

XXXI/235/2013

z dnia

19.03.2013

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/300/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 roku.

uchwała

XXXI/234/2013

z dnia

19.03.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1701/9 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Kłokockiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXXI/233/2013

z dnia

19.03.2013

 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1701/7 położonej w Lipnie Obręb Nr 9 przy ulicy Kłokockiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna.

uchwała

XXXI/232/2013

z dnia

19.03.2013

 

 

 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod poszerzenie ul. Polnej.

 uchwała

XXXI/231/2013

z dnia

19.03.2013

 

 

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013".

uchwała

Załącznik

XXXI/230/2013

z dnia

19.03.2013

 

 

Zmieniajaca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budżetowego.

uchwała

XXXI/229/2013

z dnia

19.03.2013

 

 

Zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lipna w 2013 roku

uchwała

załącznik Nr 1

załacznik Nr 1.1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 2.1

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

załącznik Nr 5

załącznik Nr 6

XXXI/228/2013

z dnia

19.03.2013

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2026

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

 XXX/227/2013

z dnia

26.02.2013

 

 

 W sprawie wyrażenia woli Gminy Miasta Lipna do współtworzenia Kujawsko - Pomorskiego samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza"

 uchwała

XXX/226/2013

z dnia

26.02.2013

 

 

W sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Lipna na lata 2007 - 2015

uchwała

załącznik

 XXX/225/2013

z dnia

26.02.2013

 

 

 Zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lipno i Powiatem Lipnowskim

uchwała

XXX/224/2013

z dnia

26.02.2013

 

 

 Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Lipna"

 uchwała

załącznik

XXX/223/2013

z dnia

26.02.2013

 

 

W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2012 rok

uchwała

załącznik

 XXIX/222/2013

z dnia

31.01.2013

 

   W sprawie powołania Komisji Statutowej.

 uchwała

XXIX/221/2013

z dnia

31.01.2013

 

  W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.

uchwała

 XXIX/220/2013

z dnia

31.01.2013

 

 

 W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015.

 uchwała

XXIX/219/2013

z dnia

31.01.2013

 

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2013 rok

uchwała

XXVIII/218/2013

z dnia

10.01.2013

 

  W sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lipna na 2013 rok

uchwała

 

załącznik Nr 1

 

załącznik Nr 1.1

załacznik Nr 2

Załącznik Nr 2.1

Załącznik Nr 3

Załacznik Nr 4

Załacznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

 

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

XXVIII/217/2013

z dnia

10.01.2013

 

 

 Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2013-2026.

uchwała

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

 XXVIII/216/2013

z dnia

10.01.2013

 

 

 Zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2013 dla podmiotów prowadzących złobki na terenie Miasta Lipna.

 uchwała

XXVIII/215/2013

z dnia

10.01.2013

 

  W sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

uchwała

XXVIII/214/2013

z dnia

10.01.2013

 

 

Uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej "Straż Miejska w Lipnie" oraz określenia jej regulaminu.

uchwała
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
30 listopada 2010 r. 11:16176214


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:09 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:19 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:16 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
Pokaż więcej