pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Gospodarka Nieruchomościami


WYKAZ nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 04 marca 2024 r. do dnia 25 marca 2024 r.


WYKAZ nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia własności Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj.od dnia 04 marca 2024 roku do dnia 25 marca 2024 r.


WYKAZ nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia stanowiących własnośc Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 9 lutego 2024 r. do dnia 1 maraca 2024 r. 


WYKAZ nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. 


WYKAZ nieruchomości guntowych przeznaczonych do zbycia i nabycia na własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dnia tj. od dnia 15 września 2023 r. do dnia 9 października 2023 r. 


WYKAZ nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia, własność Gminy Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 12.04.2023 r. do dnia 03.05.2023 r.


OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Lipna o ustleniu wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, wywieszony na okres 21 dni, tj. od 7 kwietnia 2023 do 28 kwietnia 2023 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA LIPNA, WYWIESZONY NA OKRES 21 DNI TJ. OD DNIA 5 STYCZNIA 2023 R. DO DNIA 26 STYCZNIA 2023 R.


Ogłoszenie Burmistrza Maista Lipna z dnia 21 listopada 2022 r. ws. PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  na dzierżawę nieruchomosci gruntowych, wywieszony dni dnia 21 grudnia 2022 r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna z dnia 3 października 2022 r. ws. PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym nr 140/6 położonej przy ul. Wyszyńskiego


Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczoych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, wywieszone na tablicy ogłoszeń od dnia 30 września 2022 r. do dnia 21 października 2022 r.


Burmistrz Miasta Lipna UNIEWAŻNIA PRZETARG USTNY NIEOGRANCZONY  na dzierżawę nieruchomosci położónych przy ul. Polnej.


Burmistrz Miasta Lipna UNIEWAZNIA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości polożonej przy ul. Źródlanej


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położónych na terenie Miasta Lipna, wywieszony na okres 21 dni  do dnia 3 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej z dnia 2 lipca 2021

Zarzdzenie w sprawie powolania komisji przetargowej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej o nr 449/2, obręb 11, położonej przy ul. Mickiewicza w Lipnie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położóne na terenie miasta Lipna.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy od 2 kwietnia do 23 kwietnia 2021 ....... więcej

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców ........ więcej

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Miasta Lipna od dnia 11 stycznia 2021 do dnia 02 lutego 2021

więcej .........

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Miasta Lipna

więcej .........

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Burmistrza Miasta Lipna w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych bądź najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Lipna

więcej ........

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenia o przetargach ustnych na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchrzni 2,78 ha położonej przy ul. Wyszyńskiego z przeznaczeniem na tereny zielone i tereny utwardzone:

więcej ......

więcej .....

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zbioru lokali socjalnych wydzielonych z zasobu mieszkaniowego .........

więcej .....

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości .........

więcej .....

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Lipna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najemlokalu użytkowego ......

więcej .....

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Lipna podaje do publicznej wiadomości WYKAZ lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie ograniczonego przetargu ustnego. Wykaz ogłasza się na okres 21 dni od: 22.03.2018 do 13.04.2018 r.

więcej ......

_____________________________________________________________________________________________

Burmistrz Miasta Lipna informuję, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości (Dz.U. z 2015 rok, poz. 1774 ze zm.) został sporządzony wykaz lokali użytkowych przeznaczonych pod wynajem i wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipnie i na stronie internetowej www.bip.umlipno.pl z dniem 21 grudnia 2016 roku.

_____________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym - sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lipnie przy ul. Komunalnej i os. Reymonta. więcej...
Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Dagmara KurtoDagmara KurtoDagmara Kurto
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
4 kwietnia 2024 r. 09:455812135


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
4 kwietnia 2024 r. 09:45 Edycja strony Dagmara Kurto
4 kwietnia 2024 r. 09:45 Edycja strony Dagmara Kurto
21 listopada 2023 r. 09:34 Edycja strony Dagmara Kurto
14 czerwca 2023 r. 12:53 Edycja strony Dagmara Kurto
25 maja 2023 r. 10:39 Edycja strony Artur Rybicki
23 maja 2023 r. 11:59 Edycja strony Artur Rybicki
18 kwietnia 2023 r. 15:19 Edycja strony Dagmara Kurto
17 lutego 2023 r. 09:10 Edycja strony Dagmara Kurto
17 lutego 2023 r. 09:10 Edycja strony Dagmara Kurto
17 stycznia 2023 r. 08:41 Edycja strony Dagmara Kurto
Pokaż więcej