pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Projekty uchwał na sesję RM w 2010 roku kadencja 2010 - 2014


 

Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 29 grudnia 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lipna na 2011 rok - więcej ...

    * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2 - więcej ...          * załącznik Nr 3 - więcej ...

    * załącznik Nr 4 - więcej ...           * załącznik Nr 5 - więcej ...         * załącznik Nr 6 - więcej ...

    * załącznik Nr 7 - więcej ...           * załącznik Nr 8 - więcej ...         * załącznik Nr 9 - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2011-2019 - więcej ...

    * załącznik Nr 1 - więcej ...           * załącznik Nr 2  - więcej ...         * załącznik Nr 3 - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 - więcej ...

    * załącznik - więcej ...

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok - więcej ...

    * Program - więcej ...           * załącznik Nr 1 do Programu - więcej ...   

   * załącznik Nr 2 do Programu - więcej ...

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie i nieruchomościach współnych, stanowiących własność Gminy Miasta Lipna, w budynku przy ul. Mickiewicza 23 - więcej ...

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Lipnie przy ul. Mickiewicza 23 - więcej ...

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetagowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna - więcej ...

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna - więcej ...

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2011 - więcej ... 

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lipna w 2010 roku - więcej ...

       * uzasadnienie - więcej ...               * załącznik nr 1 - więcej ...            * załącznik Nr 1.1 - więcej ...

       * załącznik Nr 3 - więcej ...

14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LIV/427/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 października 2010 roku w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości - więcej ...


                                          Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 6 grudnia 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady - więcej ...

2. Projekt uchwały w sprawie wybory Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej - więcej ...

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej - więcej ...

 


                                            Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej w Lipnie

w dniu 1 grudnia 2010 roku

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipnie - wiecej ...

2. Projekt uchwały w sparwei wybory Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lipnie - więcej ...

 

 

 

 

Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
30 listopada 2010 r. 11:16183314


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:09 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:29 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:19 Edycja Przemysław Rogeński
30 listopada 2010 r. 11:16 Dodanie Przemysław Rogeński
16 listopada 2018 r. 12:11 Edycja Paweł Wróblewski
1 grudnia 2014 r. 11:11 Edycja Przemysław Rogeński
1 grudnia 2014 r. 11:10 Edycja Przemysław Rogeński
Pokaż więcej