pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21 lipca 2024 r. Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Wybory Samorządowe 2024


Wszelkie informacje oraz dokumenty związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie - zakładka "Informacje" oraz baner na stronie. 

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (plik PDF, 313 KB)
 2. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych (plik PDF, 130 KB).
 3. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II (plik PDF, 153 KB).
 4. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (plik PDF, 134 KB).
 5. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 243 KB)
 6. Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców (plik DOCX, 37 KB)
 7. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców (plik DOCX, 27 KB)
 8. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym (plik DOCX, 19 KB)
 9. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 212 KB)
 10. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady (plik DOCX, 50 KB)
 11. Załącznik nr 2 - Lista poparcia dla kandydatów (plik DOCX, 18 KB)
 12. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (plik DOCX, 23 KB)
 13. Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne (plik DOCX, 17 KB)
 14. Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (plik DOCX, 14 KB)
 15. Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata — obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim/ obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (plik DOCX, 20 KB)
 16. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 206 KB)
 17. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata (plik DOCX, 48 KB)
 18. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (plik DOCX, 23 KB)
 19. Załącznik nr 3 - Oświadczenie lustracyjne (plik DOCX, 17 KB)
 20. Załącznik nr 4 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (plik DOCX, 14 KB)
 21. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 243 KB)
 22. Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej (plik DOCX, 39 KB)
 23. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego (plik DOCX, 19 KB)
 24. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Finansowego (plik DOCX, 19 KB)
 25. Informacje dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej i wypełniania sprawozdania finansowego przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego (plik DOC, 62 KB)
 26. Postanowienie Nr 11/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Lipna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (plik PDF, 126 KB)
 27. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybierancyh w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 75 KB)
 28. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (plik PDF, 225 KB)
 29. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik DOCX, 29 KB)
 30. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego* oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 290 KB)
 31. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego* oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 290 KB)
 32. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 130 KB)
 33. Informacja o miejscach na terenie Miasta Lipna przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych (plik PDF, 102 KB)
 34. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 160 KB)
 35. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (plik PDF, 1,36 MB)
 36. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (plik PDF, 322 KB)
 37. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (plik PDF, 102 KB)
 38. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (plik PDF, 163 KB)
 39. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji (plik PDF, 117 KB).
 40. Postanowienie Nr 83/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie (plik PDF, 954 KB)
 41. Postanowienie Nr 99/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 673 KB)
 42. Postanowienie Nr 76/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Lipno w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 1,58 MB)
 43. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
 44. Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 197 KB)
 45. Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 206 KB)
 46. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach (plik PDF, 234 KB)
 47. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 lutego 2024 roku z informacją o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 5,25 MB)
 48. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach (plik PDF, 277 KB)
 49. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 2 marca 2024 r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOLANTY ZIELIŃSKIEJ PRZYJAZNE MIASTO w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 400 KB)
 50. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 8 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (miasto Lipno) (plik PDF, 98 KB).
 51. Protokół z losowania składu obwodowej komisji wyborczej (plik PDF, 2 MB)
 52. Postanowienie NR 107/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 593 KB)
 53. Załącznik do postanowienia nr 107/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 12 marca 2024 r. (plik PDF, 1,05 MB)
 54. Załącznik do postanowienia nr 107/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 12 marca 2024 r. - miasto Lipno (plik PDF, 152 KB)
 55. Postanowienie NR 108/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 653 KB)
 56. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 13 marca 2024 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 288 KB)
 57. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 198 KB)
 58. Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lipnie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 1,07 MB)
 59. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lipnie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 880 KB)
 60. Postanowienie NR 118/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w mieście Lipno (plik PDF, 537 KB)
 61. Informacja o składach wraz z funkcjami Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Lipno (plik PDF, 141 KB)
 62. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lipnie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 4,31 MB)
 63. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Lipna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 106 KB)
 64. Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakład kart do głosowania (plik PDF, 2,80 MB)
 65. Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustalenia formatu, treści i nakład karty do głosowania w wyborach wójta/burmistrza/prezydenta miasta (plik PDF, 2,80 MB)
 66. Terminarz szkoleń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic  m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 98 KB)
 67. Postanowienie Nr 120/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 845 KB) 
 68. Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Lipnie sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Lipnie (plik PDF, 15 MB)
 69. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Lipna sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Lipnie (plik PDF, 940 KB)
 70. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 228 KB)
 71. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (plik PDF, 116 KB)
 72. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (plik PDF, 183 KB)
 73. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (wyciąg) (plik PDF, 110 KB)Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Krzysztof DerwińskiKrzysztof DerwińskiKrzysztof Derwiński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
26 stycznia 2024 r. 08:44361749


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
8 maja 2024 r. 11:34 Edycja strony Krzysztof Derwiński
23 kwietnia 2024 r. 09:27 Edycja strony Krzysztof Derwiński
10 kwietnia 2024 r. 13:46 Edycja strony Krzysztof Derwiński
9 kwietnia 2024 r. 07:37 Edycja strony Krzysztof Derwiński
20 marca 2024 r. 12:03 Edycja strony Krzysztof Derwiński
20 marca 2024 r. 08:41 Edycja strony Krzysztof Derwiński
19 marca 2024 r. 16:42 Edycja strony Krzysztof Derwiński
19 marca 2024 r. 16:41 Edycja strony Krzysztof Derwiński
15 marca 2024 r. 14:07 Edycja strony Krzysztof Derwiński
14 marca 2024 r. 14:52 Edycja strony Krzysztof Derwiński
Pokaż więcej