pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory Samorządowe 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Deklaracja dostępności Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Wybory Samorządowe 2024


Wszelkie informacje oraz dokumenty związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie - zakładka "Informacje" oraz baner na stronie. 

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (plik PDF, 313 KB)
 2. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych (plik PDF, 130 KB).
 3. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru właściwości Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II (plik PDF, 153 KB).
 4. Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 30 stycznia 2024 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (plik PDF, 134 KB).
 5. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 243 KB)
 6. Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców (plik DOCX, 37 KB)
 7. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców (plik DOCX, 27 KB)
 8. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym (plik DOCX, 19 KB)
 9. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 212 KB)
 10. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady (plik DOCX, 50 KB)
 11. Załącznik nr 2 - Lista poparcia dla kandydatów (plik DOCX, 18 KB)
 12. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (plik DOCX, 23 KB)
 13. Załącznik nr 4 - Oświadczenie lustracyjne (plik DOCX, 17 KB)
 14. Załącznik nr 5 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (plik DOCX, 14 KB)
 15. Załącznik nr 6 - Oświadczenie kandydata — obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim/ obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (plik DOCX, 20 KB)
 16. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 206 KB)
 17. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie kandydata (plik DOCX, 48 KB)
 18. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (plik DOCX, 23 KB)
 19. Załącznik nr 3 - Oświadczenie lustracyjne (plik DOCX, 17 KB)
 20. Załącznik nr 4 - Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (plik DOCX, 14 KB)
 21. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 243 KB)
 22. Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej (plik DOCX, 39 KB)
 23. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego (plik DOCX, 19 KB)
 24. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Finansowego (plik DOCX, 19 KB)
 25. Informacje dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej i wypełniania sprawozdania finansowego przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego (plik DOC, 62 KB)
 26. Postanowienie Nr 11/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 2 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Lipna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (plik PDF, 126 KB)
 27. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybierancyh w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 75 KB)
 28. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (plik PDF, 225 KB)
 29. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik DOCX, 29 KB)
 30. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego* oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 290 KB)
 31. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego* oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 290 KB)
 32. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 130 KB)
 33. Informacja o miejscach na terenie Miasta Lipna przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych (plik PDF, 102 KB)
 34. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 160 KB)
 35. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (plik PDF, 1,36 MB)
 36. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (plik PDF, 322 KB)
 37. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (plik PDF, 102 KB)
 38. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (plik PDF, 163 KB)
 39. Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji (plik PDF, 117 KB).
 40. Postanowienie Nr 83/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie (plik PDF, 954 KB)
 41. Postanowienie Nr 99/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 673 KB)
 42. Postanowienie Nr 76/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Lipno w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 1,58 MB)
 43. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
 44. Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 197 KB)
 45. Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 206 KB)
 46. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Lipnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach (plik PDF, 234 KB)
 47. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 lutego 2024 roku z informacją o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (plik PDF, 5,25 MB)Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Krzysztof DerwińskiKrzysztof DerwińskiKrzysztof Derwiński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
26 stycznia 2024 r. 08:4492227


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
28 lutego 2024 r. 13:59 Edycja strony Krzysztof Derwiński
28 lutego 2024 r. 13:58 Edycja strony Krzysztof Derwiński
27 lutego 2024 r. 16:37 Edycja strony Krzysztof Derwiński
27 lutego 2024 r. 15:15 Edycja strony Krzysztof Derwiński
27 lutego 2024 r. 11:11 Edycja strony Krzysztof Derwiński
27 lutego 2024 r. 11:08 Edycja strony Krzysztof Derwiński
27 lutego 2024 r. 09:13 Edycja strony Krzysztof Derwiński
23 lutego 2024 r. 10:13 Edycja strony Krzysztof Derwiński
22 lutego 2024 r. 13:56 Edycja strony Krzysztof Derwiński
15 lutego 2024 r. 09:24 Edycja strony Krzysztof Derwiński
Pokaż więcej