pomoc
 BIP : Urząd Miejski w Lipnie
pomoc
BIP : Urząd Miejski w Lipnie

BIP : Urząd Miejski w Lipnie

Start Przetargi Ogłoszenia Akty publicznoprawne Samorząd Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Rada Miejska - kadencja 2014 - 2018 Rada Miejska - kadencja 2024 - 2029 Rada Miejska - kadencja 2010 - 2014 Rada Miejska - kadencja 2006 - 2010 SIM – KZN Toruński - nabór wniosków na mieszkania czynszowe Deklaracja dostępności Transmisje sesji Rady Miejskiej w Lipnie Portal e-Sesja Rady Miejskiej w Lipnie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Miejski Statut Miasta Budżet Miasta Lipna Dług publiczny Podatki i opłaty lokalne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Lipna Gospodarka gruntami Oświata Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Plany audytów wewnętrznych Ochrona Środowiska Sport Kultura Zarządzenia Oświadczenia majątkowe Wybory, Referenda Ważne dokumenty Ochrona Danych Osobowych - RODO Jak załatwić sprawę? Konkurs ofert Petycje Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Infostrada Kujaw i Pomorza - Porozumienie Praca MOPS Redakcja BIP Rejestr zmian Instrukcja Kontakt

Wydział Obsługi Ludności - Urząd Stanu Cywilnego, Referat Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste


Wydział Obsługi Ludności

 

054 288 42 41
usc@umlipno.pl

 

kierownik:
Marta Korpal

 

Wydział Obsługi Ludności nie prowadzi poszukiwań do celów genealogicznych

   

Godziny Otwarcia:  7:15 - 15:15 

 

zastępca kierownika: Beata Lewandowska

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Odpis aktu Stanu Cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Załaczniki: wniosek

Zaświadczenie o stanie cywilnym
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uznanie ojcostwa dziecka poczętego

Uznanie ojcostwa z jednoczesnym zgłoszeniem urodzenia dziecka

Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w latach poprzednich

Wpisanie do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

Zawarcie związku małżeńskiego

Zgłoszenie zgonu

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zmiana imienia dziecka

Zmiana imienia i nazwiska

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego

Zakres podstawowych zadań Pełnomocnika ds.Ochrony Informacji Niejawnych

Przyznanie Medali za Długoletnie Pozycie Małżeńskie

Wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego o udostępnienie aktu stanu cywilnego w celu samodzielnego wykonania fotokopii

Wniosek: Word                PDF

Wniosek osoby uprawnionej do uyzskania odpisu aktu zgonu o udostępnienie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu w celu samodzielnego przeglądania

Wniosek: Word                PDF

Regulamin udostępniania aktów stanu cywilnego celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lipnie

 054 288 42 40

 

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

Wymiana dowodu osobistego

Załącznik: wniosek.pdf

Wymiana dowodu osobistego pierwszy raz

Załącznik: wniosek.pdf

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych

Załącznik: wniosek.pdf

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Załącznik: wniosek.pdf

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Załącznik: wniosek.pdf

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL

Załącznik: wniosek.pdf

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Załącznik: wniosek.pdf

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Załącznik: wniosek.pdf

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Załącznik: wniosek.pdf

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP

Załącznik: wniosek.pdf

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Załącznik: wniosek.pdf

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Załącznik: wniosek.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP

Załącznik: wniosek.pdf

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców

Załącznik: wniosek.pdf

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik: wniosek.pdf

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Załącznik: wniosek.pdf

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemca

Zameldowanie drogą decyzji administracyjnej

Wymeldowanie drogą decyzji administracyjnej

Rejestr wyborców

Załącznik: wniosek.doc

Załącznik: wniosek.pdf

WSZELKIE DRUKI SĄ DOSTĘPNE W URZĘDZIE MIEJSKIM, POKÓJ NR 4.

 054 288 42 43

    

 

 
   Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Przemysław RogeńskiPrzemysław RogeńskiPrzemysław Rogeński
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
9 sierpnia 2007 r. 21:26237022


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
16 maja 2017 r. 10:08 Edycja Paweł Wróblewski
16 maja 2017 r. 09:51 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:14 Edycja Paweł Wróblewski
10 maja 2011 r. 13:03 Edycja Paweł Wróblewski
13 marca 2009 r. 10:23 Edycja Paweł Wróblewski
13 marca 2009 r. 10:20 Edycja Paweł Wróblewski
13 marca 2009 r. 10:19 Edycja Paweł Wróblewski
21 grudnia 2007 r. 07:31 Edycja Przemysław Rogeński
14 sierpnia 2007 r. 11:10 Edycja Małgorzata Komorowska
14 sierpnia 2007 r. 11:09 Edycja Małgorzata Komorowska
Pokaż więcej